Úvodní stránka

Uplynulé domácí akce roku 2020

2020

Leden 2020

 • 14. 1. 2020, 15,00
  Pracovní seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Klinicko-patologický seminář (za rok 2019) aneb "mortui vivos docent"
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátor: Dr. Širůček
  Program (ve formátu .pdf)

 • 22.-24. 1. 2020
  Třeboň ´20, 28. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
  Témata: Aktuality: Hepatitida C, infekce HIV - Obtížně kultivovatelné bakterie (anaeroby, aktinomycety, nokardie) - Zoonózy - Malá škola: Chinolony a jejich alternativy
  Organizátoři: Dr. Chmelík, prim. Chrdle, dr. Šůs
  Odborný garant: SIL, SEM, SLM
  Program a podrobnosti (na stránce www.tmos.cz)

  Mezioborový seminář Třeboň '20

 • 27. 1.– 31. 1. 2020
  22. ročník Colours of Sepsis, Clarion Congress Hotel Ostrava
  Témata: Těžká sepse, součástí je 7. postgraduální kurz sester v intenzivní péči, 17. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči 2. den mladých intenzivistů
  Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Klinika dětského lékařství FN Ostrava
  Podrobnosti a přihláška (na stránce www.sepseostrava.cz)

  22. ročník Colours of Sepsis

Únor 2020

 • 4. 2. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce vyvolané herpetickými viry
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Labská, doc. Rozsypal
  Program (ve formátu .pdf)

 • 11. 2. 2020, 15,00
  Pracovní seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Leptospirózy, hantavirózy, kryptokokózy
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátoři: Dr. Širůček, dr. Sagan
  Program (ve formátu .pdf)

 • 10.-14. 2. 2020
  Atestační kurz Infekční lékařství 2020, Plzeň
  Pořádá: LF UK Plzeň
  Garant kurzu: doc. Sedláček
  Program (ve formátu .pdf)

 • 21.-22. 2. 2020
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Kurz pro antibiotické konziliáře
  Organizátor kurzu: dr. Trojánek
  Program (ve formátu .pdf)

 • 27. 2. 2020; 14:00–18:00
  Hotel ILF, Praha
  Mimořádný kurz IPVZ
  Téma: Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID-19?
  Vedoucí kurzu: dr. Trojánek, doc. Göpfertová, doc. Hrabák
  Program a podrobnosti

Březen 2020

 • 3. 3. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Difterie, tetanus, pertuse
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátorky: Dr. Fabiánová, dr. Blechová
  Program (ve formátu .pdf)

 • 10. 3. 2020;
  11,30: Tisková konference a 13,00: 1. konference České mikrobiomové společnosti, Lékařský dům, Praha
  Téma: Mikrobiota a zdraví
  Pořádá: ČMS (Česká mikrobiomová společnost)
  Koordinátoři: Mgr. Najmanová, prof. Beneš
  Program (ve formátu .pdf)
  Pozvánka na tiskovou konferenci (ve formátu .pdf)

  1. konference České mikrobiomové společnosti

 • 10. 3. 2020; 15,00
  Pracovní seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Transplantace a infekce
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátor: Dr. Širůček
  Program (ve formátu .pdf)

 • 21. 3. 2020,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Infekce u seniorů a pacientů vyššího věku
  Organizátor kurzu: dr. Trojánek
  Zrušeno

 • 26. 3. 2020; 9,00
  Konzultační den, SZÚ, Praha
  Téma: Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty
  Pořádá: NRL pro lymeskou borreliózu, CEM SZÚ
  Vedoucí akce: Dr. Kybicová
  Program (ve formátu .pdf)
  Akce se vzhledem k mimořádným opatřením MZ ČR přesouvá na podzimní termín, který bude upřesněn

 • 28. 3. 2020,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Importovaná infekční onemocnění
  Organizátor kurzu: dr. Trojánek
  Zrušeno

Duben 2020

 • 7. 4. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Parazitologie
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, dr. Stejskal
  Zrušeno

 • 22.-24. 4. 2020
  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátoři: Doc. Plíšek, prof. Beneš
  Zrušeno

 • 24. 4. 2020,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Individuální očkovací plány pro pediatrickou praxi
  Organizátor kurzu: Prof. Beran
  Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

 • 30. 4. 2020,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Základy očkování pro lékaře a zdravotní sestry
  Organizátor kurzu: Prof. Beran
  Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

Květen 2020

 • 5. 5. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Očkování zdravotníků
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Dr. Chrdle, dr. Kosina, dr. Vitouš, dr. Kynčl
  Zrušeno

 • 13.-15. 5. 2020
  Původní termín se ruší a náhradní termín bude 28.-30. 10. 2020
  XLVIII. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
  Pořádá: ČHS
  Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

  XLVIII. májové hepatologické dny, Olomouc, 13.-15. 5. 2020

 • 14. 5. 2020,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Tropické oblasti – Očkování před cestou a doporučené diagnostické postupy po návratu
  Organizátor kurzu: Prof. Beran
  Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

 • 16. 5. 2020
  Klostridiový den - 6. ročník, Praha Motol
  Téma: význam střevní mikrobioty, diagnostika, léčba a epidemiologie infekcí vyvolaných Clostridium (Clostridioides) difficile
  Odborní garanti: SIL, SLM, ČIS
  Organizační výbor: Prim. Nyč, Mgr. Krůtová, dr. Kohout, dr. Vejmelka, dr. Polívková, prof. Beneš
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Program (ve formátu .pdf)
  Podrobnosti (na stránce forsapi.cz)
  Akce se ruší a bude se konat příští rok

 • 19.–21. 5. 2020
  Mezikrajský seminář epidemiologů KHS krajů Královéhradeckého, Pardubického, Ústeckého, Libereckého a HS hlavního města Prahy, klášter Broumov
  Odborní garanti: SEM
  Organizátorka: Dr. Beranová
  Podrobnosti a přihláška (na stránce SLM)
  Zrušeno

 • 21. 5. 2020,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Malárie a cestovatelský průjem – prevence, profylaxe a pohotovostní léčba
  Organizátor kurzu: Prof. Beran
  Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

 • 28. 5. 2020,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Mezinárodní očkovací průkaz a jeho vyplňování
  Organizátor kurzu: Prof. Beran
  Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

Červen 2020

 • 2. 6. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Problematika „One Health“
  Pořádá: SEM
  Koordinátorka: Dr. Macková
  Zrušeno

 • 6. 6. 2020,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Vybrané kapitoly z dětského infekčního lékařství
  Organizátor kurzu: dr. Trojánek

 • 10.-12. 6. 2020
  XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn
  Původní termín se ruší a náhradní termín bude 2.–4. 6. 2021

Září 2020

 • 15.-17. 9. 2020
  29. Pečenkovy epidemiologické dny, hotel Primavera, Plzeň
  Pořádá: SEM, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, LF UK v Plzni
  Hlavní organizátor: Prof. Pazdiora
  Podrobnosti (na stránce kongresu)

Říjen 2020

 • 1.-3. 10. 2020
  XVI. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
  Pořádá: Česká vakcinologická společnost
  Prezident kongresu: Prof. Chlíbek
  Kongres je odložen na rok 2021
  Podrobnosti na www.vakcidny.cz

  XVI. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 1.-3. 10. 2020

 • 6. 10. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Očkování zdravotníků (původně plánované téma "Hepatitidy" se přesouvá na rok 2021)
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Dr. Chrdle, Dr. Kosina, Dr. Vitouš, Dr. Kynčl
  Akce se ruší a bude se konat v náhradním termínu příští rok, nejspíše na jaře 2021

 • 7.–9. 10. 2020
  XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn
  Pořádá: KIN FN Hradec Králové
  Odborní garanti: SIL, SSI
  Prezident kongresu: Doc. Plíšek
  Témata: Covid-19 - Neuroinfekce - Spondylodiscitidy - Protivirová léčba - Mezioborové přístupy v očkování - Cestovní medicína u dětí a seniorů - Varia
  Akce se ruší a bude se konat 2.-4. 6. 2021
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Podrobnosti (na stránce congressprague.cz)

  XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

 • 20. 10. 2020
  Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
  Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
  Odborný garant: SIL
  Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
  Organizátorka: Prim. Zítová
  Akce se ruší a bude se konat příští rok

 • 21.-23. 10. 2020
  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátoři: Doc. Plíšek, prof. Beneš
  Akce se ruší i v náhradním termínu a bude se konat příští rok

  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše

 • 28.-30. 10. 2020 (náhradní termín)
  XLVIII. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
  Pořádá: ČHS
  Podrobnosti (na stránce Congress Prague)
  Kongres se ruší a XLIX. Májové hepatologické dny 2021 se budou konat v termínu 12.–14. května 2021 v Kongresovém centru Parkhotelu Plzeň

  XLVIII. májové hepatologické dny, Olomouc, 28.-30. 10. 2020

Listopad 2020

 • 3. 11. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Biologická léčba a infekce
  Pořádá: SIL
  Koordinátoři: Prof. Holub, prof. Husa, dr. Stejskal
  Akce se ruší

 • 14. 11. 2020
  Antibiotický den, Praha
  Odborný garant: SIL
  Organizátor: prof. Beneš
  Akce se ruší

 • 19.-20. 11. 2020
  7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
  Pořádá: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN a LF UK Plzeň ve spolupráci se SIL, SZÚ a ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
  Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
  Podrobnosti (na stránce FN Plzeň)
  Kongres se ruší a bude se konat v termínu 20.-21. května 2021

  7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Prosinec 2020

 • 1. 12. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM, SEM
  Koordinátor: Doc. Růžička
 • 18.- 20. 12. 2020
  Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Plíšek

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2020