Úvodní stránka

Uplynulé domácí akce roku 2021

2021

Únor 2021

 • 22.-26. 2. 2021
  Atestační kurz Infekční lékařství 2021, Brno
  Pořádá: LF MU Brno
  Garant kurzu: prof. Husa
  !!! Program (ve formátu .pdf)

Duben 2021

 • 28.-30. 4. 2021
  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Plíšek
  Akce se ruší.

  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše

Květen 2021

Květen 2021

 • 12.-14. 5. 2021
  XLVIII. májové hepatologické dny, Parkhotel Plzeň
  Pořádá: ČHS
  Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

  XLVIII. májové hepatologické dny, Plzeň, 12.-14. 5. 2021

Červen 2021

 • 1. 6. 2021, 13,30-16,00
  Webinář
  Téma: Infekce covid-19 (II)
  Pořádá: SEM, IPVZ
  Organizátoři: Prof. Pazdiora, dr. Trojánek
  Připojení: stránka s odkazem
 • 10.-12. 6. 2021
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Kurz pro antibiotické konziliáře
  Organizátor kurzu: dr. Trojánek

Září 2021

 • 7. 9. 2021, 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Hepatitidy
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátor: Dr. Němeček, prof. Pazdiora, prof. Husa
 • 15.–17. 9. 2021
  XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn
  Pořádá: KIN FN Hradec Králové
  Odborní garanti: SIL, SSI
  Prezident kongresu: Doc. Plíšek
  Témata: Covid-19 - Neuroinfekce - Spondylodiscitidy - Protivirová léčba - Mezioborové přístupy v očkování - Cestovní medicína u dětí a seniorů - Varia
  Podrobnosti (na stránce congressprague.cz)

  XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Říjen 2021

 • 2. 10. 2021
  Fakultní nemocnice v Motole, Praha (velká posluchárna)
  Klostridiový den 2021, 6. ročník mezioborového semináře
  Pořádá: Ústav lékařské mikrobiologie FNM, Forsapi kongres s.r.o
  Odborní garanti: SIL, SLM, ČIS
  Hlavní organizátor: Prim. Nyč
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Program (ve formátu .pdf)
  Webová stránka
 • 5. 10. 2021; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Parazitologie
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátor: Dr. Fajfrlík, dr. Stejskal
  Program (ve formátu .pdf)
 • 12. 10. 2021; 15,00
  Seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Covid-19
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátor: Dr. Širůček, doc. Rožnovský
  Program (ve formátu .pdf)
 • 19. 10. 2021
  Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
  Téma: "Vybrané kapitoly z infekce"
  Odborný garant: SIL
  Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
  Organizátorka: Prim. Zítová
  Pozvánka a program (.pdf) Podrobnosti

  Mělnický infektologický den

Listopad 2021

 • 2. 11. 2021; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Antibiotická léčba infekcí vyvolaných MDR bakteriemi
  Pořádá: SIL, SEM, SLM
  Koordinátoři: Dr. Štefan, prim. Dlouhý
  Program (.pdf)
  YouTube

 • 9. 11. 2021; 15,00
  Seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Vakcinologie
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátoři: Prim. Petroušová, doc. Rožnovský
  Program (ve formátu .pdf)
 • 20. 11. 2021
  Antibiotický den, děkanát 3. LF UK, Ruská 48, Praha 10 (dostupnost metrem ze stanice Želivského, přes areál fakultní nemocnice)
  Odborný garant: SIL
  Organizátoři: Dr. Štefan, dr. Bartoš, prof. Beneš
  Pozvánka a definitivní program
  Přihláška na adrese https://hanzo.cz/atb

  Antibiotický den 2021
 • 25.–26. 11. 2021
  7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
  Pořádá: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN a LF UK Plzeň ve spolupráci se SIL, SZÚ a ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
  Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
  Podrobnosti (na stránce FN Plzeň)
  Pozvánka (ve formátu .pdf)

  7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Prosinec 2021

 • 7. 12. 2021; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM, SEM
  Koordinátor: Prof. Růžička
  On-line

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2021