Zpět na úvodní stránku

Neoficiální přihláška do soutěže o vytvoření loga SIL

7. 6. 2009, H. Rozsypal

      Na schůzi výboru SIL 2. 6. ´09 byla opět otevřena otázka loga SIL. Výbor se dohodl, že návrhy budou představeny na kongresu v Pardubicích, kde by se hlasovalo o nejreprezentativnějším logu pro SIL.

Logo SIL  

      Dovoluji si tedy nabídnout podobu loga, která rozvíjí myšlenku dříve nabídnutné grafické značky se symbolem nebezpečí života (biohazardu). Obrazec byl příliš jednoznačný a nepřátelsky se tvářící, proto je v novém návrhu motiv "nebezpečí infekce" zakomponován méně explicitně, graficky přestylizován a navenek je méně agresivní.

      V následujícím textu připomenu vlastnosti dobrého loga a současně obhájím symboliku nově předloženého emblému SIL.

Definice loga
      Logo (grafická značka) je grafické ztvárnění názvu společnosti či instituce (logotyp) spolu s obrazovým symbolem (piktogramem, emblémem, ikonou). Dobré logo má splňovat určité vlastnosti
     - identifikační
     - významové (sémantické)
     - estetické a
     - technologické.

Vlastnosti loga

1. Nadčasovost
      Předpokládám, že se logo nebude tak brzy měnit. Proto se vyhýbám módním výstřelkům, které časem mohou působit zastarale, výstředně nebo dokonce trapně. Známé jsou módní prvky typu stínků, přechodů, odlesků a 3D efektů. Nic z toho v logu nenaleznete.

2. Originalita a identifikovatelnost
      Věřím, že značka je původní a nezaměnitelná (rozpoznatelná). Aby byla snadno zapamatovatelná, vyžaduje se výraznost a jednoduchost. Tento požadavek se týká zejména obchodních firem a politických stran, naopak erby ctihodných institucí, např. pečetě univerzit, bývají složité (a evokují tak dojem starobylosti a tradice). Opakovaně užívaná Eskulapova užovka v emblémech odborných lékařských společností a zdravotnických zařízení, lišící se jen v detailech caduceu (hole), je již obehrané téma a pozbývá nápaditosti.

3. Sémantický obsah
      Tématem navrženého loga je vysoce abstraktní vyjádření infekce ohrožující jedince. V následujícím textu vysvětlím:
      Žlutá je nejen povznášející barva slunečních paprsků, ale tím, že je nejviditelnější ze všech barev, poutá pozornost. Je barvou zvýrazňovačů a samolepek, které vyžadují pozornost, přemýšlení a zapamatování. V kombinaci s černou je symbolem nebezpečí, jak v přírodě dokládají pruhy na vosím těle.
      O vzniku symbolu Nebezpečí života (Biohazardu) jsem už psal (Příspěvek k hledání loga SIL). Ostré hroty a propletené oblouky vyhlíží nebezpečně již na úrovni podvědomí. Výhružně ční do tří stran, protože trojúhelník drží svůj význam bez ohledu na stranovou orientaci. TROJKA je však číslo, které se nazývá celkem. Je spojováno s tvořivou silou, plodností a zrozením (on + ona = ono), dokončením, a je považována za božskou (vzpomeňte na nejsvětější trojici Otce, Syna a Ducha svatého). Naopak ČTYŘKA vyjadřuje pochopitelný svět - realitu - čtyři klasické elementy (vzduch, země, voda, oheň), čtyři základní směry (sever, jih, východ, západ), čtyři roční období (jaro, léto, podzim, zima). Oproti božské trojce je čtyřka číslem hříšného Lucifera. Přestavuje smrt a zmar. Apokalypsu budou zvěstovat čtyři jezdci: Válka, Hladomor, EPIDEMIE a Smrt. To je důvod, proč byla v emblému zvolena ("ďábelská") čtveřice, nikoli ("božská") trojice spárů.
      V navrhovaném logu jsou hroty - nebezpečí, infekce - namířeny na jedince. Původně zvažovaná kontura lidské postavy se k vysoce stylizovanému designu nehodí, a zvolil jsem tedy PĚTIÚHELNÍK se zaoblenými hranami, který symbolizuje člověka. Číslo pět je nejdůležitějším číslem lidské existence - máme pět smyslů, pět prstů, v širším kontextu pět výběžků těla - čtyři končetiny a hlavu. Magický pentagram naznačuje postavu s roztaženýma rukama a nohama (Vitruviova a da Vinciho figura), a tudíž je symbolem individuality (a duchovní touhy). Na novém logu se tak na lidskou bytost sápou ze všech stran čtyři nebezpečí vnějšího světa - možná 1. bakterie, 2. viry, 3. houby a 4. paraziti.
      Věřím, že ikona neskrývá dvojsmysl. Je odolná vůči vandalismu. Nepředpokládám, že lze dokreslením způsobit významový posun (jako např. dokreslením čárky do loga Renaulta).

4. Kvalita výtvarné stylizace a míra abstrakce
      Vysoká míra grafické abstrakce přispívá k zapamatovatelnosti, ale přibližuje logo k elementárním tvarům, které jen stěží budou nezaměnitelné (např. trojúhelník, kruh). Do jaké míry se daří výtvarná stylizace, musíte posoudit Vy. Zda je vkusná, rozhodněte sami.

5. Barevné řešení
      Barevné řešení je pro internetovou stránku jednoduché, značku lze modifikovat i pro černobílé zobrazení a provedení ve stupních šedi. Inverzní (negativní) variantu (na tmavé pozadí) jsem zatím nezkoušel.

6. Technologické nároky
      Značka je čitelná i v malé velikosti, reprodukovatelná při kopírování dokumentů.

      Doufám, že si na nové logo nejen zvyknete, ale po přečtení výkladu k Vám bude promlouvat v širších souvislostech. Na druhé straně bych si přál, aby se sešly i další návrhy, ze kterých by se dalo na kongresu v Pardubicích vybírat.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 6. 2009