Zpět na úvodní stránku

Enterobacteriaceae NDM-1

Materiál MZ ČR, 5. 10. 2010

     Materiál rozeslaný MUDr. V. Šedivou, vrchní ředitelkou pro ochranu veřejného zdraví a řízení hygienické služby všem KHS a ZÚ, SZÚ, Národní imunizační komisi, SIL, SEM a České vakcinologické společnosti. Jde o překlad informací Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí Hodnocení rizika Enterobacteriaceae produkující karbapenemázy New Delhi metalo-beta-laktamázy (ND-1) z indického subkontinentu ze dne 25. 8. 2010>:

Enterobacteriaceae NDM-1 (ve formátu .doc)

     Související článek   Do Evropy pronikly z nemocnic v Indii a Pákistánu NDM-1 bakterie (z 18. 8. 2010)Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 5. 10. 2010