Zpět na úvodní stránku

Obor infekční nemoci ve Velké Británii

A. Chrdle, 29. 7. 2013

      Komentář k článku dr. Smejkala z 23. 4. 2013 Infektologie v některých zemích světa

      V Evropě je obor infekce brán jako samostatný obor pouze asi v polovině zemí, krom Velké Británie, severských zemí a Itálie jsou to většinou země bývalého reálného socialismu (viz směrnici 36/2005 EC, strana 80). Především v Německu a Francii není infekce jako taková, jsou pouze lékaři internisté se zájmem o infekční nemoci. Případně je tam infekce zvlášť jako nástavbový obor, ale nikoli specializační, uznávaný ve zbytku Evropy.

      Ve Velké Británii existuje obor infekce a infektologové se těší velké prestiži. Získat školící, resp. atestační místo na infekci je podobně obtížné jako na kardiologii nebo dermatologii (tj. nejprestižnější interní obory ve Velké Británii podle zájmu uchazečů o školící místo). Řada lékařů se zájmem o obor pracuje na infekci pouze bez atestačního přidělení v naději, že se na ně po pár letech konečně dostane řada.

      Infekční lůžka jsou většinou ve velkých (univerzitních) nemocnicích a kromě péče o pacienty s podobnými diagnózami jako v Česku – infekcí respiračních, střevních a myoskeletálních (jako discitidy a osteomyelitidy) – tvoří velký podíl nemocní s tuberkulózou, infekce HIV a nákazy v důsledku cestování.

      Ambulantní péče o HIV pozitivní se dělí mezi infektology a GUM (Genitourinary Medicine, tj. čistá venerologie bez dermatologie), péče o tuberkulózu se dělí mezi plicní specialisty a infektology, kteří mají přednost vždy v případě mimoplicní tuberkulózy.

      Infektologie pro dospělé a pro děti jsou oddělené obory, infekce dospělých je specializace po interním kmeni a prakticky všichni infektologové mají duální odbornost – internu a infekci, což společně trvá o rok déle, než samostatná specializace infekce. To by se mělo v Česku do budoucna promyslet, protože chybění specializační atestace z interny zde v Británii považují za velký handicap. Dětská infekce je samostatný obor po pediatrickém kmeni. V Británii je to v podstatě obráceně než v Česku, primární péče (General Practitioner, GP, rodinný lékař) zahrnuje dospělé i děti, zatímco nemocniční péče je striktně oddělená podle věku s překryvem od 16 do cca 19 let.

      Pokud se týče izolace, izolační lůžka s negativním tlakem pro vysoce nebezpečné nákazy jsou na každém infekčním oddělení a běžně se používají pro izolaci chřipky, MDR-tuberkulózy, u nás v Liverpoolu se v nedávné době umístilo i několik desítek případů spalniček. Slouží pro základní diagnostiku hemoragických horeček nebo nového koronaviru a teprve po potvrzení těchto infekcí následuje převoz do určených nemocnic s lůžky biokategorie 4 v Londýně a v Newcastlu. Mimochodem diagnostika vysoce nebezpečných nákaz se provádí v urgentním režimu v centrální laboratoři v Porton Down v Salisbury a výsledek bývá k dispozici do 24 hodin po přijetí pacienta.

      Infektologové v Liverpoolu se také zabývají podáním antiséra proti hadímu uštknutí, ale to je dáno historicky výzkumnými aktivitami v School of Tropical Medicine v Liverpoolu a herpetologickou zálibou několika výzkumníků.

  MUDr. Aleš Chrdle
Oddělení tropických a infekčních nemocí
Royal Liverpool University Hospital
Velká Británie

      Webová stránka Tropical and Infectious Diseases Unit

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 29. 7. 2013