Zpět na úvodní stránku

Ukončení dodávek léčivého přípravku Lariam

26. 3. 2014

      Společnost Roche s.r.o., držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Lariam (meflochin) por tbl nob 8x 250 mg, ukončila dodávku tohoto léku do České republiky ke dni 24. 1. 2014. Na základě nastalé situace, kdy chybí tento základní lék nekomplikované malárie, zejména vyvolané kmeny Plasmodium falciparum rezistentními na jiná antimalarika, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyzval zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu, který by pokryl nedostupnost tohoto léčivého přípravku.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 3. 2014