Zpět na úvodní stránku

Definice případu horečky ebola podle CDC

7. 9. 2014

EVD = Ebola Virus Disease
CDC = Centers for Disease Control and Prevention
CDC aktualizováno 4. 9. 2014

      Včasné rozpoznání je rozhodující pro zvládání nemoci. Toho si musí být vědomi poskytovatelé zdravotní péče a pečlivě posoudit všechny pacienty podezřelé z nákazy virem hemoragické horečky ebola.


Základní kategorie

Osoba podléhající vyšetření (Person Under Investigation – PUI)

      Každá osoba s níže uvedenými symptomy a současně rizikovými faktory:

1. klinická kritéria, která zahrnují horečku vyšší než 38,6 °C (101,5 F) provázenou dalšími příznaky jako silné bolesti hlavy, bolesti svalů, zvracení, průjem, bolest břicha nebo jinak nevysvětlitelné krvácení

               A

2. epidemiologické rizikové faktory v průběhu uplynulých 21 dní před vypuknutím příznaků, jako jsou kontakt s krví nebo jinými tělními tekutinami nebo tělesnými pozůstatky pacienta s potvrzenou nebo suspektní hemoragickou horečkou ebola; pobyt nebo cestování v oblasti aktivního přenosu viru eboly* nebo přímá manipulace s netopýry nebo primáty z oblastí s endemickým výskytem eboly.

Pravděpodobný případ (Probable Case)

      Osoba podléhající vyšetření vystavená nákaze s vyšším nebo nižším rizikem přenosu (viz níže).

Potvrzený případ (Confirmed Case)

      Případ s laboratorně potvrzenou diagnózou infekce virem eboly.


Úrovně rizika expozice (Exposure Risk Levels)

      Úrovně rizika expozice jsou definována následovně:

Vysoké riziko expozice (High risk exposures)

Vysoké riziko expozice zahrnuje je spojeno s kterýmkoli uvedených kontaktů:

 • Perkutánní (například píchnutí jehlou) nebo slizniční expozice sliznice krvi nebo tělním tekutinám nemocného ebolou.
 • Přímý kontakt s pacientem nebo potřísnění krví nebo tělními tekutinami nemocného ebolou, pokud nebyly použity náležité osobní ochranné pomůcky.
 • Práce s krví a tělními tekutinami pacienta s potvrzenou ebolou, pokud nebyly použity náležité osobní ochranné pomůcky nebo nebyly dodrženy standardní opatření biologické bezpečnosti.
 • Přímý kontakt s mrtvým tělem bez náležitých osobních ochranných pomůcek v zemi, kde probíhá epidemie horečky ebola*.

Nízké riziko expozice (Low risk exposures)

Nízké riziko expozice zahrnuje kteroukoliv z následujících možností:

 • Kontakt v domácnosti s pacientem s ebolou.
 • Jiný úzký kontakt s nemocným s ebolou ve zdravotnických zařízeních a sociálních institucích. Úzký kontakt je definován jako
  • déletrvající pobyt ve vzdálenosti do 1 metru (3 stop) od nemocného s ebolou nebo společný pobyt v pokoji nebo ošetření v jedné místnosti (týkající se zdravotnického personálu, členů domácnosti), pokud nebyly nošeny doporučené osobní ochranné pomůcky (pro infekce přenosné kontaktem nebo kapénkami),
  • přímý krátký kontakt (např. potřesení rukou) s nemocným ebolou, bez použití osobních ochranných pomůcek.
 • Zběžný styk, jako chůze s danou osobou nebo pohyb v nemocnici, nepředstavuje úzký kontakt.

Neznámá expozice nákaze (No known exposure)

Osoby s neznámým rizikem expozice nákaze, které byly přítomny v zemích postižených epidemií eboly v posledních 21 dnech a nebylo u nich prokázáno vysoké ani nízké riziko expozice nákaze.


* Postižené oblasti

 • Postižené oblasti západní Afriky: Guinea, Sierra Leone, Libérie, importy do Nigérie (Port Harcourt, Lagos) a Senegalu (Dakar).
  Případ v Demokratické republice Kongo (Isaka) se současnou epidemií nesouvisí
  (stav k 6. 9. 2014).

Související zprávy:

 • Case Definition for Ebola Virus Disease (EVD) na stránce CDV [zde]
 • 2014 Ebola Outbreak in West Africa - Outbreak Distribution Map [zde]
 • Rozsypal H: Epidemie eboly v Guineji (30. 3. 2014) [zde]


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 9. 2014