Úvodní stránka

Stav ochrany české populace před nemocemi podléhajícími očkování

R. Chlíbek, R. Prymula, P. Kosina, 9. 5. 2017
Teze z přednášky z XIX. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole

Úvod

     Aktuální stav ochrany ovlivňuje

 1. Stav Národního imunizačního programu (NIP, očkovací kalendář)
 2. Účinnost používaných vakcín
 3. Dostupnost vakcín
 4. Míra proočkovanosti populace
 5. Evoluční a molekulárně epidemiologický vývoj cirkulujících agens


Současný NIP pro děti

      Očkování

 • dostupné proti 29 infekčním onemocněním
 • prováděné v rámci NIP proti 11 infekčním nemocem
  • povinné proti 9 nemocem
  • nepovinné proti 2 nemocem

Povinnost Nemoc/ agens Plošné očkování od Výskyt
povinná difterie 1946 v ČR se nevyskytuje
tetanus 1952 v ČR se nevyskytuje
pertuse 1958 není pod kontrolou (2016 v ČR: 627 případů)
poliomyelitida 1958 od 1961 v ČR bez výskytu;
svět: eradikace typu 2 a 3: typ 2 od 1999, typ 3 od 2013
spalničky 1969 (1974 2D) návrat (2014 v ČR: 222 případů), v současnosti epidemie
zarděnky 1985 od 2013 v ČR: téměř „nulový“ výskyt
příušnice 1982/1986 není pod kontrolou (2016 v ČR: 5734 případů);
v Evropě lokální epidemie
Hamophilus influenzae b (Hib) 2001 dramatický pokles, 4-13 případů/ rok (2016 v ČR: 9 případů)
virus hepatitidy B (HBV) 2001 dramatický pokles, desítky případů/ rok (2016 v ČR: 73 případů)
nepovinná invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) 2010 dramatický pokles o 80 % u dětí do 1 roku (2015 v ČR: 5 případů)
lidský papilomavirus (HPV) 2012 vliv na incidenci CaCx s odstupem


Pertuse

Incidence pertuse

      Absolutní počet případů pertuse v ČR:

 • 2009:  955 případů - zavedeno přeočkování v 10 letech
 • 2010:  662 případů
 • 2011:  324 případů
 • 2012:  736 případů
 • 2013: 1228 případů
 • 2014: 2521 případů
 • 2015:  585 případů
 • 2016:  627 případů

Příčiny nárůstu výskytu pertuse

 • Vyvanutí imunity
  • snížená expozice divokému kmenu
  • po onemocnění není celoživotní imunita (4-20 let)
  • po očkování není dlouhodobá imunita (3-5[12] let)
 • Zvýšená patogenita původce
 • Adaptace B. pertussis na vakcinaci
  • selekce kmenů neprodukujících antigeny aP vakcíny (85 % izolátů B. pertussis v USA již neprodukuje PRN – jediný antigen aP vakcíny indukující opsonizující protilátky)
 • Limitace současné aP vakcíny
  • přidávání booster dávek zvyšuje tlak na selekci kmenů neprodukujících PRN nebo FH, PT
  • LOS – faktor virulence (cíl baktericidních protilátek) - není v aP vakcíně

Opatření v očkování

      Očkování

 • NIKO, 2011: Národní strategie očkování proti pertusi
 • NIKO, 2015: Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v ČR (od 28. GT)


Spalničky

      Očkování snížilo nemocnost - vliv očkování, k poklesu úmrtnosti na spalničky došlo již před zavedením očkování - vliv zlepšené péče

      Novodobé epidemie spalniček v Evropě (hlásí 29 států)
Eliminace jako jedna z priorit WHO
Plán eliminace do 2010 se nezdařil, ani další do 2015, nový cíl eliminace do 2020

      2017:

 • Itálie, Rumunsko, Německo: 1 500 případů do února 2017
 • ČR (Moravskoslezský kraj): k 2. 5. 2017: 77 případů (52 % u dospělých osob, 21 % u dětí <1 roku, 17 % u zdravotníků)

 • 75,7 % případů v EU v roce 2015 nebylo očkováno
 • 65 % případů v 2017 v ČR nebylo očkováno

Příčiny návratu spalniček do ČR

 • Importované případy ze zemí se zvýšeným výskytem
 • Nepříznivá epidemiologická situace v Evropě
 • Vyvanutí imunity v čase
 • Vysoká vnímavost dospělých osob (neočkované nebo s 1 dávkou)
 • Pokles proočkovanosti pod hranici 95 %

Proočkovanost proti spalničkám

Obr. 1. Proočkovanost proti spalničkám

 • Pozdní diagnostika: zpoždění protiepidemických opatření

Přijímání, váhání až odmítání očkování

Přijímání, váhání až odmítání očkování

Obr. 2. Přijímání, váhání až odmítání očkování


Epidemická parotitida

Nárůst výskytu příušnic

 • Nárůst počtu případů, lokální epidemie
  •   11 071 případů (2,61/100 tisíc) v roce 2014
  • 215 513 případů (58,56/100 tisíc) v roce 2004

Výskyt parotitidy v ČR

Obr. 3. Výskyt parotitidy v ČR

 • Nemocní - převážně vakcinovaní mladí dospělí s odstupem od aplikace vakcíny (kolem 15 let)
 • Poměrně častý výskyt komplikací (orchitida, pankreatitida)
 • Serologická falešná negativita u očkovaných – často nepřítomnost IgM, proto kladen větší důraz na přímý průkaz

Problém příušnic – genetický únik viru?

Evoluce viru – tlak vakcíny?
13 genotypů viru (A-M)
MMR vakcína – kmen Jeryl-Lynn (genotyp A) – fylogeneticky odlišný od cirkulujících genotypů (v ČR genotyp G, nekompletní zkřížená neutralizace)


Difterie

Výskyt kožního záškrtu v EU

9 případů u migrantů (červen-červenec 2015)

 • 7 případů kožní difterie (toxigenic C. diphtheriae)
 • 2 případy kožní difterie (non-toxigenic C. diphtheriae)
 • Eritrea, Libye, Etiopie, Sýrie, Somálsko

Kazuistika z Belgie (Antverpy)

 • Neočkovaná 3letá dívka čečenského původu, bez cestovní anamnézy
 • 6. 3. 2016 první příznaky, od 11. 3. 2016 JIP, 15. 3. 2016 konfirmace
 • 16. 3. 2016 antitoxin podán
 • 17.3. 2016 (po 11 dnech) úmrtí na srdeční selhání (fatální myokarditida)
Kazuistika ze Španělska
 • Případ toxigenního záškrtu ve Španělsku po 29 letech
 • 6letý chlapec, na přání rodičů neočkován
 • 25. 5. 2015 první příznaky, 30. 5. 2015 potvrzena diagnóza, 3.6. 2015 hospitalizace JIP
 • 150 kontaktů na školní táboře (8 pozitivních, očkovaných)
 • až 8. 6. 2015 dodán antitoxin z Ruska
 • 27. 6. 2015 úmrtí (28 dní po stanovení dg.)

ECDC: Communicable disease threats report (CDCR), week 11, 13-19 March 2016.
WHO: http://www.euro.who.int/en/countries/spain/news/news/2015/06/diphtheria-detected-in-spain


Výpadky/přerušení dodávek vakcín

Boostrix-polio

     od 27. 1. 2017 není na skladě výrobce v ČR, obnovení dodávek nejdříve počátkem roku 2018 (dodávka 100 tisíc dávek na podzim 2017[?])

Pediacel

     Ukončen dovoz na podzim 2016, dovoz 2017 není plánován

 • 2014 dovezeno 4 205 dávek
 • 2015 dovezeno 2 454 dávek
 • 2016 dovezeno 4 999 dávek – vyprodáno během 2 měsíců

Bexsero

     Výpadek od 11/2016, min. do února 2017

Hiberix

     Výpadek od 11/2016, min. do května 2017

Infanrix-Hib

     Výpadek od 1.3. 2017 bez obnovení

Tetanol-Pur

     Výpadek min. do května 2017


Změny očkovacího kalendáře

Očekávané změny očkovacího kalendáře

 • Ovlivní vnímavost a výskyt příušnic?
 • Minimalizuje epidemie spalniček?
 • Zvýší proočkovanost?
 • Ovlivní výskyt IPO u seniorů?
 • Sníží riziko přenosu HPV z mužů na ženy a výskyt genitálních bradavic?
 • Zajistí rozsáhlejší protekci pro rizikové skupiny pacientů?

Návrh změn očkovacího kalendáře

 • Novelizace vyhlášky o očkování 2017 – účinnost od 1. 1. 2018
 • Posunutí druhé dávky MMR vakcíny na 6 let věku (od dovršeného 6. roku do dovršeného 7. roku věku)
  ovlivnění vnímavosti na příušnice
 • Zavedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte
  - s ohledem na zdravotní stav dítěte (včetně cizinců, migrantů)
  - legitimace úhrady
 • Zavedení hrazené vakcinace pro imunosuprimované, splenektomované (pneumokok, Hib, meningokok)
  - přesunutí z vyhlášky do zákona č.48 – jako hrazené, nepovinné
 • Zavedení hrazené vakcinace proti HBV u rodinných kontaktů HBsAg+


Závěr

 • Návrat infekčních nemocí i v éře očkování
 • Nemoci podléhající očkování, které se vrací
  (pertuse, spalničky, příušnice)
 • Evoluce a únik původce tlakem vakcinace
  (pertuse, příušnice)
 • Klesající proočkovanost a migrace
  (spalničky)
 • Nízká proočkovanost a absence „herd“ efektu
  (pneumokoková onemocnění - děti versus senioři)
 • Nutnost systematické aktualizace vakcinačních strategií a státní podpory očkování


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 5. 2017