Úvodní stránka

Co je nového v Doporučeném postupu diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B 2017

P. Husa, 11. 12. 2017
Z podkladů sdělení pro Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole 3.-5. 5. 2017

      Pracovní skupiny pro virové hepatitidy Společnosti infekčního lékařství a České hepatologické společnosti ČLS JEP připravily nové doporoučení pro diagnostiku a léčbu infekce virem hepatitidy B.

Vývoj terapeutických možností chronické hepatitidy B

Vývoj terapeutických možností chronické hepatitidy B

Legenda: LdT = telbivudin


Nová nomenklatura chronické infekce HBV

      Chronická infekce HBV je dynamickým procesem odrážejícím interakce mezi replikací HBV a imunitním systémem - ne všichni pacienti s chronickou infekcí HBV mají chronickou hepatitidu B:

 1. HBeAg+ chronická infekce HBV (dříve imunotolerantní fáze)
 2. HBeAg+ chronická hepatitida B
 3. HBeAg- chronická infekce HBV (dříve inaktivní nosičství)
 4. HBeAg- chronická hepatitida B
 5. HBsAg- fáze (také okultní infekce HBV)


Indikace k léčbě

HBeAg pozitivní nebo negativní CHB

     Všichni pacienti s HBeAg+ nebo HBeAg- CHB, definovanou HBV DNA >2 000 IU/ml, ALT >ULN a/nebo minimálně střední nekroinflamatorní aktivitou nebo fibrózou, by měli být léčeni (1-I).

Cirhóza

     Pacienti s kompenzovanou nebo dekompenzovanou CIH, s detekovatelnou HBV DNA, bez ohledu na aktivitu ALT, potřebují léčbu (1-I).

Zjevně aktivní CHB

     Pacienti s HBV DNA >20 000 IU/ml a ALT >2x ULN by měli být léčeni bez ohledu na stupeň fibrózy (II-2-1).

HBeAg+ chronická infekce věk >30 let

     Pacienti s HBeAg+ chronickou infekcí HBV, definovanou jako trvale normální aktivita ALT a vysoká hladina HBV DNA, mají být léčeni pokud jsou starší 30 let bez ohledu na závažnost histologické léze (III-2).

Pozitivní rodinná anamnéza

     Pacienti s HBeAg+ nebo HBeAg- chronickou infekcí HBV a rodinnou anamnézou HCC nebo CIH a EHM mohou být léčeni, i když nejsou splněny typické indikace k léčbě (III-2).


Preferované možnosti léčby

 1. TAF, TDF a ETV v monoterapii jsou preferovanými terapeutickými postupy první linie
 2. U pacienta dosud léčeného TDF, který je v riziku vývoje a/nebo již má renální nebo kostní onemocnění, by se měl zvážit přechod z TDF na TAF nebo ETV
 3. TAF je preferován před ETV u pacientů s předchozí léčbou NA


Indikace, ve kterých mají přednost ETV nebo TAF před TDF

Indikace pro volbu TAF nebo ETV místo TDF
 1. Věk >60 let
 2. Kostní nemoc
  • Chronická léčba steroidy nebo jinými léky snižujícími kostní denzitu
  • Anamnéza zlomeniny kvůli křehkosti kosti
  • Osteoporóza
 3. Alterace ledvinných funkcí
  • eGFR <60 ml/min/1,73 m2
  • Albuminurie > 30 mg nebo střední proteinurie při stanovení testovacím papírkem
  • Nízké fosfáty v séru (<2,5 mg/dl = 0,8 mmol/l)
  • Hemodialýza

Legenda: 1. TAF má přednost před ETV u nemocných v minulosti léčených nukleosidovými analogy. 2. dávka ETV musí být redukována u eGFR <50 ml/min, redukce TAF při eGFR <15 ml/min, pokud není pacient hemodialyzován.


Publikace doporučení

      Doporučený postup bude otištěn v časopise Klinická mikrobiologie a infekční lékařství a v časopise Gastroenterologie a hepatologie.

      Doporučený postup je k dispozici na zdejší webové stránce:

 • Husa P, Šperl J, Urbánek P, Fraňková S, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce hepatitidy B. Datum vydání doporučení: září 2017.
  [Úplný text]

Formát pro citování:

 • bude uveden po uveřejnění DP na stránkách obou oborových časopisů.


Literatura

 1. Terrault NB et al. Hepatology. 2015; Published online November 13, 2015: doi:10.1002/hep.28156. TAF-tenofovir alafenamid, TDF-tenofovir disoproxil fumarát.
 2. Martin P et al. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2015; Published online July 15, 2015: http://dx.doi.org/10.1016/j.cgh.2015.07.007;
 3. Lo AO, Wong GL. Current developments in nucleoside/nucleotide analogues for hepatitis B. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;8(6):607-622.
 4. Hepatitis B Foundation. Approved drugs for adult. Available at: http://www.hepb.org/patients/hepatitis_b_treatment.htm (accessed February 2016).
 5. European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2017;67(2):370-398. (online)


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 12. 2017