Úvodní stránka

Komentář k novelizaci zákona č. 48/1997 Sb. a vyhlášce č. 355/2017 Sb.

H. Rozsypal, 31. 12. 2017

     Změny, které přináší nová vyhláška č. 355/2017 Sb.:

 • změna aplikace hexavakcíny: přechod od schématu 3+1 na 2+1 – intervaly jsou v tabulce, pro nedonošené zůstává v platnosti schéma 3+1
 • redukce počtu dávek vakcíny proti dětské přenosné obrně z 5 na 4 – umožňuje epidemiologická situace ve světě (od 1999 eradikován typ 2, od 2013 typ 3)
 • vypuštěno očkování proti hepatitidě B ve 12 letech – díky očkování v 1. roce pozbývá smyslu, 3 dávky jsou dostačující
 • očkování proti tetanu je v 10 letech (ve 12 pak pozbylo smyslu)
 • požadavek podání první dávky trojvakcíny MMR do 18 měsíců věku – k zajištění vysoké proočkovanosti malých dětí
 • odložení druhé dávky trojvakcíny MMR do věku 5 let - k zvýšení odolnosti starších dětí
 • efekt změny schématu trojvakcíny MMR na snížení rizika zejména příušnic v pozdějším věku převážně mezi dospívajícími a mladými dospělými není jistý
 • poměrně úzké období k aplikaci (např. MMR 6 měsíců v 2. půlroce života) hrozí limitace úhrady vakcín, pokud by byly podávány v pozdějším věku, to řeší nový paragraf (§ 11b) o provedení pravidelného očkování s ohledem na zdravotní stav dítěte (včetně cizinců, migrantů)
 • u očkování proti pneumokoku se ruší specifikace polysacharidové vakcíny
 • k zvláštním očkováním přiřazeno očkování proti spalničkám pro nově nastupující personál infekčních a dermatovenerologických oddělení.

     Změny, které přináší novelizace zákona č. 48/1997 Sb. - rozšíření úhrady vybraných očkování ze zdravotního pojištění:

 • očkování proti HPV nejen pro dívky, ale i pro chlapce
 • očkování proti pneumokoku ve schématu nejen 3+1, ale i 2+1
 • očkování proti meningokokům, pneumokokům a hemofilům a očkování proti chřipce u vybraných chronických onemocnění a rizikových skupin bez ohledu na věk (osob s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pacientů po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pacientů se závažným primárním nebo sekundárním imunodeficitem nebo u pacientů po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 31. 12. 2017