Úvodní stránka

Epidemie chřipky 2017/2018

H. Rozsypal, 3. 2. 2018

      Podle Zpráv NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění letošní epidemie chřipky na konci ledna 2018 narůstá.

      V říjnu 2017 byly nejčastěji zachyceny rhinoviry, které byly odpovědny za většinu akutních onemocnění horních dýchacích cest během uplynulého podzimu. Koncem loňského roku zůstala epidemiologická situace ještě klidná. Dominance nechřipkových agens přetrvávala, nicméně sporadické případy chřipky už začaly být průběžně evidovány. Během ledna pak v Evropě stále stoupal počet pozitivních průkazů chřipky v sentinelových odběrech, v 52. kalendářním týdnu tato hodnota dosáhla již 44 %. Počet případů chřipky narůstal až do plošné epidemie ve Francii, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Turecku, Finsku, Chorvatsku a Irsku. V tuto dobu v ČR ještě nemocnost na chřipku nedosáhla epidemických hodnot. Od poloviny ledna byla chřipkovou epidemií navíc zasažena Itálie, Rakousko, Německo, Nizozemí, Norsko a Švédsko. Na konci ledna je plošná epidemie víceméně v celé západní Evropě, ve východní Evropě je zatím nemocnost mírně nižší. V systému evropské surveillance mírně převažují izoláty chřipky B (60 %) vůči chřipce A (40 %), subtypy chřipky A (H1 i H3) v poměru téměř vyrovnaném. Je zřejmé, že letošní epidemie v Evropě je smíšená s mírnou převahou chřipky typu B, varianta Yamagata. Účinnost vakcíny je odhadována podle švédského zdroje 31 % u 65letých a starších (vzhledem k cirkulaci viru typu B).

      V České republice počty prokázaných infekcí virem chřipky stále pozvolna rostou. Během 4. kalendářního týdne bylo v NRL pro chřipku vyšetřeno 29 ambulantních odběrů, v nichž byla chřipka prokázána v 55,2 % (16/29). I u nás převažuje typ B nad typem A, což je charakteristický rys letošní epidemie. Pozvolnější vývoj epidemie je do určité míry předznamenán i tím, že se významnou měrou podílí chřipka B, jejíž jednoznačná dominance není (v porovnání s A) příliš častá a spíše než k explozivnímu vývoji projevuje tendenci k pomalejšímu šíření. I přes epidemickou cirkulaci chřipky jsou v omezeném množství prokazovány nechřipkové respirační viry, především pak rhinoviry. Nyní v 5. kalendářním týdnu tohoto roku je celková nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky na úrovni 1722 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 18,3 %. Tento počet překračuje epidemický práh pro epidemii chřipky, který je stanoven na 1600-1800 případů na 100 000 obyvatel. Vzestup je evidován ve všech věkových skupinách a ve všech krajích ČR. Nejvyšší nemocnost je hlášena z krajů Libereckého, Jihočeského, Jihomoravského, Středočeského a Ústeckého. V aktuální chřipkové sezoně bylo do 26. 1. 2018 hlášeno celkem 33 klinicky závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči, z nichž v 5 případech došlo k úmrtí (všichni ve skupině od 60 let věku).

      Pro nastalé období platí všeobecná hygienická doporučení pro chřipkovou epidemii, dodržovat základní hygienická pravidla, posilovat imunitu, v nemoci se chovat ohleduplně, některé nemocnice vyhlašují zákaz návštěv, pro starší pacienty a těžké průběhy onemocnění se doporučuje použití inhibitorů neuraminidasy (oseltamiviru).

      Novinky v problematice chřipky z úst největších odborníků se dozvíte na semináři v Lékařském domě 6. 2. 2018 v 13,30 (viz Kalendář akcí).


Zdroje

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 2. 2018