Úvodní stránka

Smrtelné případy pneumonie vyvolané stafylokokem produkujícím Pantonův-Valentinův leukocidin

19. 3. 2018

      Vedoucí Národní referenční laboratoře pro stafylokoky RNDr. P. Petráš, CSc. upozorňuje na letos již čtvrtý případ fulminantně probíhající pneumonie, jejímž původcem byl Staphylococcus aureus produkující Pantonův-Valentinův leukocidin (PVL). Od roku 2007 zaznamenala NRL pro stafylokoky CEM, SZÚ dvě desítky případů těžkých abscedujících pneumonií vyvolaných tímto původcem.

      Poslední pacient, 59letý muž po pankreatitidě, splenektomii a prodělané plicní embolii, přecházel chřipku (potvrzenou H1N1), po čtyřech dnech byl pro zhoršení přijat na interním oddělení. Rentgen plic prokázal oboustrannou pneumonii. Dušnost, cyanóza a kolapsový stav si vynutily v 8,50 překlad na ARO. Při následné intubaci byl odsáván krvavý aspirát. Těžký stav rychle vyústil do septického šoku a již v 11,50 pacient zemřel. Izolovaný stafylokok (MSSA) byl producentem PVL. Jiné dva případy z letošního roku popisuje dr. Petráš se spolupracovnicemi v aktualitě na stránkách Státního zdravotního ústavu v Praze:

     Kmeny Staphylococcus aureus s produkcí PVL vyvolávají nejen kožní onemocnění, ale také život ohrožující abscedující pneumonie. Ve formě sekundární bakteriální infekce následují obvykle po akutním respiračním virovém onemocnění. PVL je produkován převážně komunitními kmeny S. aureus. Je to nebezpečný cytotoxin, který vytváří v buněčné membráně polymorfonukleárů a makrofágů otvory (v angličtině se označuje „pore-forming“). Tímto mechanismem dochází k lýze leukocytů a k neschopnosti napadeného makroorganismu účinně se bránit stafylokokové infekci pomocí leukocytů.

      Mezi okolnosti, které mohou vést k podezření na pneumonii vyvolanou PVL pozitivním stafylokokem, patří:

 • pacienti bez zřetelné predispozice (včetně mladých a zdravých)
 • zimní období, snad v důsledku vyššího výskytu akutních virových respiračních onemocnění
 • rychlá progrese nemoci
 • hypotenze (septický šok)
 • dušnost
 • hemoptýza
 • vysoký CRP kontrastující s normální nebo sníženou hodnotou leukocytů
 • na rtg plic víceložiskové nebo oboustranné infiltráty, často s pleurálním výpotkem nebo s rozpady (kavitacemi)
 • v aspirátu odebraném z dolních dýchacích cest je překvapivě málo polymorfonukleárů
 • v relevantním materiálu průkaz kmene Staphylococcus aureus s produkcí PVL.
Podrobnosti jsou zde:
 • Beneš J, Myslivec O, Laštíková J, et al. Septický šok při fatálně probíhající stafylokokové pneumonii: význam Pantonova-Valentinova leukocidinu – kazuistika. Anest Intenziv Med 2010;21(6):337–341.

      Dr. Petráš připomíná klinickým lékařům toto vzácné onemocnění, jehož prognóza je nepříznivá, ale naději na záchranu dává včasná diagnóza, kterou musí vyslovit klinický lékař a potvrdit mikrobiologická laboratoř. Odborníci z NRL pro stafylokoky CEM, SZÚ jsou při optimálních podmínkách schopni zjistit produkci PVL původcem do 4 hodin po dodání kmene na plotně.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 19. 3. 2018