Úvodní stránka

Vzestup počtu invazivních meningokokových onemocnění v České republice

26. 3. 2018

      Vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy MUDr. P. Křížová, CSc. se spoluautory upozornila na webové stránce Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na vzestup počtu invazivních meningokokových onemocnění (IMO) v České republice v roce 2017 oproti předchozímu roku: celkem 68 (nemocnost 0,64/100 000 obyv.) oproti 43 (0,4/100 000). Z 68 onemocnění 10 skončilo úmrtím – celková smrtnost v roce 2017 stoupla ve srovnání s předchozím rokem z 13,9 % na 14,7 %. Pět úmrtí bylo způsobeno séroskupinou B a pět séroskupinou C – všechna tato úmrtí tedy byla preventabilní očkováním.

Počty případů IMO a úmrtí na IMO v ČR v letech 1993 až 2017, údaje NRL pro meningokokové nákazy

Graf: Počty případů IMO a úmrtí na IMO v ČR v letech 1993 až 2017, údaje NRL pro meningokokové nákazy

      Podrobnosti jsou popsány v aktualitě na stránkách SZÚ:

      Za současné epidemiologické situace, tj. nejvyšší nemocnost séroskupinou B ve věkové skupině 0–11 měsíců je pro Českou republiku žádoucí dostupnost účinné MenB vakcíny a její zařazení do očkovacího schématu malých dětí. Vzhledem k tomu, že za období 2003–2017 u dětí pod 2 roky věku se více než 70 % IMO způsobených séroskupinou B vyskytuje do 11 měsíců věku, je vhodné zahájit očkování malých dětí MenB vakcínou co nejdříve v prvním roce života. MenB vakcína je však vhodná k aplikaci i pro adolescenty, kteří jsou již několik let více postiženi séroskupinou B než C. A současně je pro malé děti doporučena i vakcinace tetravakcínou A, C, Y, W – vzhledem ke zvýšené nemocnosti séroskupinou C u této věkové skupiny v posledních dvou letech. Aktualizované doporučení pro očkování proti IMO je dostupné na našich webových stránkách (zde) a na webových stránkách České vakcinologické společnosti ČLS JEP (http://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska) a NRL pro meningokokové nákazy (http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-ceske-vakcinologicke-spolecnosti-pro-ockovani).

Literatura

  • Křížová P, Musílek M, Okonji Z, Honskus M, Kozáková J, Šebestová H. Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2017. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2018;27(1):16-23. (online)


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 3. 2018, 28. 3. 2018