Úvodní stránka

Odklad schválení doporučeného postupu profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců

H. Rozsypal, 8. 4. 2018

      Práce na doporučeném postupu (DP) profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců dospěla do závěrečné fáze. Konečná podoba DP byla opakovaně diskutována se specialisty minimálně čtyř lékařských oborů. Odborné aspekty byly postupně vyřešeny. Pro většinu tvrzení byla nalezena opora v epidemiologických údajích, výsledcích studií i závěrech zahraničních doporučení. Některá doporučení vyšla z logiky a zkušeností autorů. U nejasností a kontroverzních výsledků byl zvolen většinový konsenzus. S odborným obsahem souhlasí výbory všech čtyř oslovených odborných společností.

      Před konečným schválením DP však vyplynuly jisté administrativní a ekonomické problémy týkající se podání hyperimunního imunoglobulinu (Varitectu) gravidním ženám. Takto nejsou splněny podmínky pro naplnění pokynů uvedených v DP. Hlavními překážkami jsou

  • chybění explicitní indikace pro gravidní ženy v SPC Varitectu,
  • vysoká cena Varitectu bez stanovené úhrady zdravotními pojišťovnami a
  • doprava léku do mimopražských pracovišť z Toxikologického informačního střediska (TIS) VFN, lékárny Nemocnice Na Bulovce, resp. konsignačního skladu TIS v Olomouci.

      Ke konečnému schválení DP tak brání administrativní a ekonomické překážky. Budou muset být učiněny určité kroky k vytvoření podmínek pro bezvýhradné použití doporučeného postupu, zejména podnět k revizi SPC Varitectu (doplnění indikace pro gravidní ženy) a jednání za účelem stanovení úhrady Varitectu zdravotními pojišťovnami. Při současných podmínkách hrazení péče může být kúra u jedné gravidní ženy pro menší infekční oddělení vzhledem k výši nákladů nerealizovatelná. Dále musí být dořešena pravidla distribuce Varitectu do mimopražských pracovišť.

      Do vyjasnění situace lze návrh DP používat pro klíčová odborná rozhodnutí, ale konkrétní opatření lze uplatňovat podle možností jednotlivých zdravotnických zařízení.


Odkaz

  • Rozsypal H, Blechová Z, Krbková L, Labská K. Návrh doporučeného postupu profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců. Datum zveřejnění: 8. 4. 2018. (úplný text)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 4. 2018