Úvodní stránka

Právě vyšla kniha o antibiotikách, na kterou jsme netrpělivě čekali

30. 5. 2018

Beneš J. Antibiotika - systematika, vlastnosti, použití

Jiří Beneš
Antibiotika - systematika, vlastnosti, použití
1. vydání
Grada 2018
ISBN: 978-80-271-0636-3
Počet stran: 600
Cena: 799 Kč

 

      Mimořádná publikace, na kterou jsme dlouho čekali! Vše potřebné o tématu v přehledu ze světové i domácí literatury, komentované vlastními názory a postoji autora, který se tématem zabývá více než 25 let.

      Monografie popisuje jednotlivé skupiny antibiotik a v rámci každé skupiny i všechny důležité zástupce. Čtenář získá přehled o mechanismu účinku, spektru působení, principech rezistence, farmakokinetice a rizicích spojených s léčbou. Kromě oficiálních údajů jsou připojeny i komentáře a praktická doporučení, jak antibiotika nejvhodněji podávat. Kniha je užitečnou příručkou pro všechny, kdo se o problematiku antibiotické léčby hlouběji zajímají – pro klinické lékaře i laboratorní pracovníky, ale i studenty lékařství nebo farmacie.

      Monografie sestává ze čtyř částí. V úvodní části jsou představeny základní pojmy a souvislosti, které se týkají antibiotické léčby: definice antibiotik; vysvětlení jejich výjimečného postavení mezi ostatními léčivými přípravky; terminologie používaná při popisu jejich farmakokinetických a farmakodynamických vlastností; mechanismy vzniku rezistence na antibiotika; nežádoucí účinky a lékové interakce.

      Stěžejní část knihy je věnována systematice. Základní dělení rozlišuje šest skupin antibiotik, podle mechanismu působení; toto členění obsahuje některé originální prvky, které se vymykají ze zavedených schémat.

      U jednotlivých přípravků je vždy popsána chemická struktura, spektrum účinku, mechanismy rezistence, farmakokinetické vlastnosti, nežádoucí účinky, doporučené dávkování a klinické využití. K tomu jsou připojeny komentáře, které ukazují a zdůvodňují možnosti využití těchto přípravků mimo registrované indikace a dávkovací schémata. Třetí část obsahuje obecné rady, jak vést antibiotickou léčbu: jaký typ přípravku zvolit, čím se řídit při výběru dávkovacího režimu, kdy a jak antibiotika kombinovat, jakým způsobem je vhodné léčbu ukončit.

      Závěrečnou část knihy tvoří tabulka shrnující všechna antibiotika registrovaná v ČR v roce 2017.


Další informace o knize je zde: https://www.grada.cz/antibiotika-9834/ (na webové stránce nakladatelství Grada)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 30. 5. 2018