Úvodní stránka

Právě byla vydána 11. revize mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11)

H. Rozsypal, 24. 6. 2018

Úvod
 

11th Revision of the International Classification of Diseases, MKN-11  

      Dne 18. 6. 2018 Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala 11. revizi mezinárodní klasifikace nemocí (11th Revision of the International Classification of Diseases, ICD-11, MKN-11).

      První vydání mezinárodní klasifikace nemocí, známé jako Mezinárodní seznam příčin úmrtí, bylo přijato Mezinárodním statistickým institutem v roce 1893. WHO v roce 1948 zveřejnila 6. verzi ICD-6, která poprvé začlenila nejen příčiny mortality, ale i morbiditu. Nomenklatura WHO, přijatá v roce 1967, stanovila, aby členské státy pro ukazatele zdravotního stavu používaly nejnovější revizi ICD. ICD byla revidována a publikována v řadě edic, aby v průběhu času odrážela vývoj ve zdravotnictví a pokrok v lékařské vědě.

      ICD-10 (MKN-10) byla schválena v květnu 1990 na 43. světovém zdravotním shromáždění (43th World Health Assembly). Je citována ve více než 20 000 vědeckých publikacích a používá se ve více než 100 zemích světa.

      Poslední verze - ICD-11 - byla zveřejněna minulý týden, dne 18. června 2018, aby se členským státům umožnilo připravit se na implementaci, včetně překládání ICD do svých národních jazyků. ICD-11 bude předložena na 144. zasedání Výkonné rady v lednu roku 2019 a na 72. světovém zdravotním shromáždění v květnu 2019. Po schválení začnou členské státy využívat ICD-11 pro účely hlášení nemocí a statistiky nemocnosti a úmrtnosti od 1. ledna 2022.

      Článek seznamuje s globálním rozčleněním a uvádí úplnou klasifikaci infekčních nemocí. Originální dokument obsahuje navíc pár definic.

Organizace všech nemocí
 

 • 01 Certain infectious or parasitic diseases
 • 02 Neoplasms
 • 03 Diseases of the blood or blood-forming organs
 • 04 Diseases of the immune system
 • 05 Endocrine, nutritional or metabolic diseases
 • 06 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders
 • 07 Sleep-wake disorders
 • 08 Diseases of the nervous system
 • 09 Diseases of the visual system
 • 10 Diseases of the ear or mastoid process
 • 11 Diseases of the circulatory system
 • 12 Diseases of the respiratory system
 • 13 Diseases of the digestive system
 • 14 Diseases of the skin
 • 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue
 • 16 Diseases of the genitourinary system
 • 17 Conditions related to sexual health
 • 18 Pregnancy, childbirth or the puerperium
 • 19 Certain conditions originating in the perinatal period
 • 20 Developmental anomalies
 • 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified
 • 22 Injury, poisoning or certain other consequences of external causes
 • 23 External causes of morbidity or mortality
 • 24 Factors influencing health status or contact with health services
 • 25 Codes for special purposes
 • 26 Traditional Medicine conditions - Module I
 • V Supplementary section for functioning assessment
 • X Extension Codes

 

Klasifikace infekčních nemocí: 01 Certain infectious or parasitic diseases
 

Gastroenteritis or colitis of infectious origin

Bacterial intestinal infections

 • 1A00 Cholera
 • 1A01 Intestinal infection due to other Vibrio
 • 1A02 Intestinal infections due to Shigella
 • 1A03 Intestinal infections due to Escherichia coli
  • 1A03.0 Enteropathogenic Escherichia coli infection
  • 1A03.1 Enterotoxigenic Escherichia coli infection
  • 1A03.2 Enteroinvasive Escherichia coli infection
  • 1A03.3 Enterohaemorrhagic Escherichia coli infection
  • 1A03.Y Intestinal infections due to other specified Escherichia coli
  • 1A03.Z Intestinal infections due to Escherichia coli, unspecified
 • 1A04 Enterocolitis due to Clostridium difficile
 • 1A05 Intestinal infections due to Yersinia enterocolitica
 • 1A06 Gastroenteritis due to Campylobacter
 • 1A07 Typhoid fever
  • 1A07.0 Typhoid peritonitis
  • 1A07.Y Other specified typhoid fever
  • 1A07.Z Typhoid fever, unspecified
 • 1A08 Paratyphoid Fever
 • 1A09 Infections due to other Salmonella
 • 1C10.1 Abdominal actinomycosis
 • 1A0Y Other specified bacterial intestinal infections
 • 1A0Z Bacterial intestinal infections, unspecified

Bacterial foodborne intoxications

 • 1A10 Foodborne staphylococcal intoxication
 • 1A11 Botulism
  • 1A11.0 Foodborne intoxication by botulinum toxin
  • 1A11.1 Other forms of botulism
  • 1A11.Z Botulism, unspecified
 • 1A12 Foodborne Clostridium perfringens intoxication
 • 1A13 Foodborne Bacillus cereus intoxication
 • 1A1Y Other specified bacterial foodborne intoxications
 • 1A1Z Bacterial foodborne intoxications, unspecified

Viral intestinal infections

 • 1A20 Enteritis due to adenovirus
 • 1A21 Gastroenteritis due to astrovirus
 • 1A22 Gastroenteritis due to rotavirus
 • 1A23 Enteritis due to norovirus
 • 1A24 Intestinal infections due to cytomegalovirus
 • 1A2Y Other specified viral intestinal infections
 • 1A2Z Viral intestinal infections, unspecified

Protozoal intestinal infections

 • 1A30 Infections due to Balantidium coli
 • 1A31 Giardiasis
 • 1A32 Cryptosporidiosis
 • 1A33 Cystoisosporiasis
  • 1A33.0 Cystoisosporiasis of small intestine
  • 1A33.1 Cystoisosporiasis of colon
  • 1A33.Y Other specified cystoisosporiasis
  • 1A33.Z Cystoisosporiasis, unspecified
 • 1A34 Sarcocystosis
 • 1A35 Blastocystosis
 • 1A36 Amoebiasis
  • 1A36.0 Intestinal infections due to Entamoeba
   • 1A36.00 Acute amoebiasis
   • 1A36.01 Amoeboma of intestine
   • 1A36.0Z Intestinal infections due to Entamoeba, unspecified
  • 1A36.1 Extraintestinal infections due to Entamoeba
   • 1A36.10 Amoebic liver abscess
   • 1A36.11 Amoebic lung abscess
   • 1A36.12 Cutaneous amoebiasis
   • 1A36.1Y Amoebiasis of other specified sites
  • 1A36.Z Amoebiasis, unspecified
 • 1A3Y Other specified protozoal intestinal infections
 • 1A3Z Protozoal intestinal infections, unspecified
 • 1A40 Gastroenteritis or colitis without specification of infectious agent
  • 1A40.0 Gastroenteritis or colitis without specification of origin
  • 1A40.Z Infectious gastroenteritis or colitis without specification of infectious agent

Intestinal fungal infections

 • 1F23.2 Candidosis of gastrointestinal tract
 • 1F20.00 Invasive aspergillosis of the digestive tract

Predominantly sexually transmitted infections

Syphilis

 • 1A60 Congenital syphilis
  • 1A60.0 Early congenital syphilis, symptomatic
  • 1A60.1 Early congenital syphilis, latent
  • 1A60.2 Late congenital syphilitic oculopathy
  • 1A60.3 Late congenital neurosyphilis
  • 1A60.4 Late congenital syphilis, symptomatic
  • 1A60.5 Late congenital syphilis, latent
  • 1A60.Z Congenital syphilis, unspecified
 • 1A61 Early syphilis
  • 1A61.0 Primary genital syphilis
  • 1A61.1 Primary anal syphilis
  • 1A61.2 Primary syphilis of other sites
  • 1A61.3 Secondary syphilis of skin or mucous membranes
  • 1A61.4 Secondary syphilis of other sites
  • 1A61.5 Latent early syphilis
  • 1A61.Y Other specified early syphilis
  • 1A61.Z Early syphilis, unspecified
 • 1A62 Late syphilis
  • 1A62.0 Neurosyphilis
  • 1A62.1 Cardiovascular late syphilis
  • 1A62.2 Symptomatic late syphilis of other sites
  • 1A62.Y Other specified late syphilis
  • 1A62.Z Late syphilis, unspecified
 • 1A63 Latent syphilis, unspecified as early or late
 • JB63.1 Syphilis complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
 • 1A6Z Syphilis, unspecified

Gonococcal infection

 • 1A70 Gonococcal genitourinary infection
  • 1A70.0 Gonococcal infection of lower genitourinary tract without periurethral or accessory gland abscess
  • 1A70.1 Gonococcal infection of lower genitourinary tract with periurethral or accessory gland abscess
  • 1A70.Y Gonococcal infection of other specified genitourinary organ
  • 1A70.Z Gonococcal genitourinary infection, unspecified
 • 1A71 Gonococcal pelviperitonitis
 • 1A72 Gonococcal infection of other sites
  • 1A72.0 Gonococcal infection of musculoskeletal system
  • 1A72.1 Gonococcal infection of rectum
  • 1A72.2 Gonococcal infection of anus
  • 1A72.3 Gonococcal pharyngitis
  • 1A72.4 Gonococcal infection of eye
  • 1A72.Y Gonococcal infection of other specified sites
  • 1A72.Z Gonococcal infection of other sites, unspecified
 • 1A73 Disseminated gonococcal infection
 • JB63.2 Gonorrhoea complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
 • 1A7Z Gonococcal infection, unspecified

Sexually transmissible infections due to chlamydia

 • 1A80 Chlamydial lymphogranuloma
 • 1A81 Non-ulcerative sexually transmitted chlamydial infection
  • 1A81.0 Chlamydial infection of lower genitourinary tract
  • 1A81.1 Chlamydial infection of internal reproductive organs
 • 1A81.Y Non-ulcerative sexually transmitted chlamydial infection of other specified site
 • 1A81.Z Non-ulcerative sexually transmitted chlamydial infection of unspecified site
 • 1A8Y Other specified sexually transmissible infections due to chlamydia
 • 1A8Z Sexually transmissible infections due to chlamydia, unspecified

- - -

 • 1A90 Chancroid
 • 1A91 Granuloma inguinale
 • 1A92 Trichomoniasis
 • 1A93 Sexually transmissible infestations
 • 1G04 Scabies
  • 1G04.0 Classical scabies
  • 1G04.1 Crusted scabies
  • 1G04.Y Other and unspecified scabies
 • 1A94 Anogenital herpes simplex infection
  • 1A94.0 Herpes simplex infection of genitalia or urogenital tract
  • 1A94.1 Herpes simplex infection of perianal skin or rectum
  • 1A94.Z Anogenital herpes simplex infection without further specification
 • 1A95 Anogenital warts
  • 1A95.0 Anal warts
  • 1A95.1 Genital warts
  • 1A95.2 Extragenital condylomata acuminata

Sexually transmissible viral hepatitis

 • 1E50.1 Acute hepatitis B
 • 1E50.3 Acute hepatitis D

- - -

 • 1F00.01 Herpes simplex labialis
 • 1F00.02 Herpes simplex gingivostomatitis
 • 1F23.10 Vulvovaginal candidosis
 • 1F23.11 Candida balanoposthitis

Human immunodeficiency virus disease

 • 1C60 Human immunodeficiency virus disease associated with tuberculosis
  • 1C60.0 HIV disease clinical stage 1 associated with tuberculosis
  • 1C60.1 HIV disease clinical stage 2 associated with tuberculosis
  • 1C60.2 HIV disease clinical stage 3 associated with tuberculosis
  • 1C60.3 HIV disease clinical stage 4 associated with tuberculosis
   • 1C60.30 Kaposi sarcoma associated with human immunodeficiency virus disease associated with tuberculosis
   • 1C60.3Y Other specified HIV disease clinical stage 4 associated with tuberculosis
   • 1C60.3Z HIV disease clinical stage 4 associated with tuberculosis, unspecified
  • 1C60.Z Human immunodeficiency virus disease associated with tuberculosis, clinical stage unspecified
 • 1C61 Human immunodeficiency virus disease associated with malaria
  • 1C61.0 HIV disease clinical stage 1 associated with malaria
  • 1C61.1 HIV disease clinical stage 2 associated with malaria
  • 1C61.2 HIV disease clinical stage 3 associated with malaria
  • 1C61.3 HIV disease clinical stage 4 associated with malaria
   • 1C61.30 Kaposi sarcoma associated with human immunodeficiency virus disease associated with malaria
   • 1C61.3Y Other specified HIV disease clinical stage 4 associated with malaria
   • 1C61.3Z HIV disease clinical stage 4 associated with malaria, unspecified
   • 1C61.Z Human immunodeficiency virus disease associated with malaria, clinical stage unspecified
 • 1C62 Human immunodeficiency virus disease without mention of tuberculosis or malaria
  • 1C62.0 HIV disease clinical stage 1 without mention of tuberculosis or malaria
  • 1C62.1 HIV disease clinical stage 2 without mention of tuberculosis or malaria
  • 1C62.2 HIV disease clinical stage 3 without mention of tuberculosis or malaria
  • 1C62.3 HIV disease clinical stage 4 without mention of tuberculosis or malaria
 • DA01.01 Hairy leukoplakia
 • 6D85.3 Dementia due to human immunodeficiency virus
 • JB63.7 Human immunodeficiency disease complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
 • 9B72.01 HIV retinitis
 • 1C62.Z Human immunodeficiency virus disease without mention of associated disease or condition, clinical stage unspeciified
 • JB63.3 Other infections with a predominantly sexual mode of transmission complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
 • 1A9Y Other specified predominantly sexually transmitted infections
 • 1A9Z Predominantly sexually transmitted infections, unspecified

Mycobacterial diseases

Tuberculosis

 • 1B10 Tuberculosis of the respiratory system
  • 1B10.0 Respiratory tuberculosis, confirmed
  • 1B10.1 Respiratory tuberculosis, not confirmed
  • 1B10.Z Respiratory tuberculosis, without mention of bacteriological or histological confirmation
 • 1B11 Tuberculosis of the nervous system
  • 1B11.0 Tuberculous meningitis
  • 1B11.1 Tuberculous meningoencephalitis
  • 1B11.2 Meningeal tuberculoma
  • 1B11.3 Tuberculous granuloma of brain
  • 1B11.4 Tuberculous granuloma of the meninges
  • 1B11.Y Tuberculosis of other specified part of nervous system
  • 1B11.Z Tuberculosis of the nervous system, unspecified
 • 1B12 Tuberculosis of other systems and organs
  • 1B12.0 Tuberculosis of heart
  • 1B12.1 Tuberculosis of eye
  • 1B12.2 Tuberculosis of ear
   • 1B12.20 Tuberculosis of inner ear
   • 1B12.21 Tuberculosis of middle ear
   • 1B12.2Y Other specified tuberculosis of ear
   • 1B12.2Z Tuberculosis of ear, unspecified
  • 1B12.3 Tuberculosis of endocrine glands
  • 1B12.4 Tuberculosis of the musculoskeletal system
   • 1B12.40 Tuberculosis of bones or joints
   • 1B12.41 Tuberculous myositis
   • 1B12.4Y Tuberculosis of other specified part of the musculoskeletal system
   • 1B12.4Z Tuberculosis of the musculoskeletal system, unspecified
  • 1B12.5 Tuberculosis of the genitourinary system
  • 1B12.6 Tuberculous peripheral lymphadenopathy
  • 1B12.7 Tuberculosis of the digestive system
  • 1B12.8 Cutaneous tuberculosis
  • 1B12.Y Tuberculosis of other specified organ or site
 • 1B13 Miliary tuberculosis
  • 1B13.0 Acute miliary tuberculosis of a single specified site
  • 1B13.1 Acute miliary tuberculosis of multiple sites
 • 1B14 Latent tuberculosis
 • KA61.0 Congenital tuberculosis
 • JB63.0 Tuberculosis complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
  • JB63.00 Tuberculous placenta
  • JB63.0Y Other specified tuberculosis complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
  • JB63.0Z Tuberculosis complicating pregnancy, childbirth or the puerperium, unspecified
 • 1C60 Human immunodeficiency virus disease associated with tuberculosis
  • 1C60.0 HIV disease clinical stage 1 associated with tuberculosis
  • 1C60.1 HIV disease clinical stage 2 associated with tuberculosis
  • 1C60.2 HIV disease clinical stage 3 associated with tuberculosis
  • 1C60.3 HIV disease clinical stage 4 associated with tuberculosis
   • 1C60.30 Kaposi sarcoma associated with human immunodeficiency virus disease associated with tuberculosis
   • 1C60.3Y Other specified HIV disease clinical stage 4 associated with tuberculosis
   • 1C60.3Z HIV disease clinical stage 4 associated with tuberculosis, unspecified
  • 1C60.Z Human immunodeficiency virus disease associated with tuberculosis, clinical stage unspecified
 • 1B1Y Other specified tuberculosis
 • 1B1Z Tuberculosis, unspecified

- - -

 • 1B20 Leprosy
  • 1B20.0 Paucibacillary leprosy
  • 1B20.1 Multibacillary leprosy
  • 1B20.2 Leprosy reactions
   • 1B20.20 Type I leprosy reaction
   • 1B20.21 Type II leprosy reaction
  • 1B20.3 Complications of leprosy
  • 1B20.Z Leprosy, unspecified
 • 1B21 Infections due to non-tuberculous mycobacteria
  • 1B21.0 Pulmonary infection due to non-tuberculosis mycobacterium
  • 1B21.1 Non-tuberculous mycobacterial lymphadenitis
  • 1B21.2 Cutaneous non-tuberculous mycobacterial infection
  • 1B21.20 Mycobacterium ulcerans infection
  • 1B21.2Y Cutaneous infection due to other specified non-tuberculous mycobacteria
  • 1B21.2Z Cutaneous infection due to unspecified non-tuberculous mycobacteria
  • 1B21.3 Disseminated non-tuberculous mycobacterial infection
  • 1B21.4 Gastrointestinal non-tuberculous mycobacterial infection
  • 1B21.Y Non-tuberculous mycobacterial infection of other specified site
  • 1B21.Z Non-tuberculous mycobacterial infection of unspecified site
 • 1B2Y Other specified mycobacterial diseases
 • 1B2Z Mycobacterial diseases, unspecified

Certain staphylococcal or streptococcal diseases

Acute rheumatic fever

 • 1B40 Acute rheumatic fever without mention of heart involvement
  • 1B40.0 Rheumatic arthritis, acute or subacute
  • 1B40.Y Other specified acute rheumatic fever without mention of heart involvement
  • 1B40.Z Acute rheumatic fever without mention of heart involvement, unspecified
 • 1B41 Acute rheumatic fever with heart involvement
  • 1B41.0 Acute rheumatic pericarditis
  • 1B41.1 Acute rheumatic endocarditis
   • 1B41.10 Rheumatic aortitis
   • 1B41.1Y Other specified acute rheumatic endocarditis
   • 1B41.1Z Acute rheumatic endocarditis, unspecified
  • 1B41.2 Acute rheumatic myocarditis
  • 1B41.Y Other acute rheumatic heart disease
  • 1B41.Z Acute rheumatic heart disease, unspecified
 • 1B42 Rheumatic chorea
 • EA50.0 Erythema marginatum rheumaticum
 • 1B50 Scarlet fever
 • 1B51 Streptococcal pharyngitis
 • 1B52 Toxic shock syndrome
  • 1B52.0 Streptococcal toxic shock syndrome
  • 1B52.1 Staphylococcal toxic shock syndrome
 • 1B53 Meningitis due to Streptococcus
 • 1B54 Meningitis due to Staphylococcus
 • CA03.0 Streptococcal tonsillitis
 • BC42.3 Rheumatic myocarditis
  • BC42.30 Rheumatic cardiomyopathy
  • BC42.3Y Other specified rheumatic myocarditis
  • BC42.3Z Rheumatic myocarditis, unspecified
 • BB21 Chronic rheumatic pericarditis
 • 1B5Y Other specified staphylococcal or streptococcal diseases
 • 1B5Z Staphylococcal or streptococcal diseases, unspecified

Pyogenic bacterial infections of the skin or subcutaneous tissues

 • 1B70 Bacterial cellulitis, erysipelas and lymphangitis
  • 1B70.0 Erysipelas
   • 1B70.00 Erysipelas of face
   • 1B70.01 Erysipelas of external ear
   • 1B70.02 Erysipelas of lower limb
   • 1B70.0Y Erysipelas of other specified site
  • 1B70.1 Streptococcal cellulitis
  • 1B70.2 Staphylococcal cellulitis
  • 1B70.3 Ascending bacterial lymphangitis
  • 1B70.Y Bacterial cellulitis or lymphangitis due to other specified bacterium
  • 1B70.Z Bacterial cellulitis or lymphangitis due to unspecified bacterium
 • 1B71 Necrotising fasciitis
  • 1B71.0 Streptococcal necrotising fasciitis
  • 1B71.1 Polymicrobial necrotising fasciitis
  • 1B71.2 Neonatal necrotising fasciitis
  • 1B71.Y Necrotising fasciitis due to other specified bacterial infection
  • 1B71.Z Necrotising fasciitis, unspecified
 • 1B72 Impetigo
  • 1B72.0 Bullous impetigo
  • 1B72.1 Non-bullous impetigo
  • 1B72.2 Secondary impetiginization of the skin
  • 1B72.Y Other specified impetigo
  • 1B72.Z Impetigo, unspecified
 • 1B73 Ecthyma
  • 1B73.0 Streptococcal ecthyma
  • 1B73.1 Staphylococcal ecthyma
  • 1B73.2 Ecthyma gangrenosum
  • 1B73.Y Other specified ecthyma
  • 1B73.Z Ecthyma, unspecified
 • 1B74 Superficial bacterial folliculitis
  • 1B74.0 Staphylococcus aureus superficial folliculitis
  • 1B74.Y Superficial bacterial folliculitis due to other specified organism
  • 1B74.Z Superficial bacterial folliculitis due to unspecified organism
 • 1B75 Deep bacterial folliculitis or pyogenic abscess of the skin
  • 1B75.0 Furuncle
  • 1B75.1 Carbuncle
  • 1B75.2 Furunculosis
  • 1B75.3 Pyogenic abscess of the skin
 • EG63.2 Sacrococcygeal pilonidal abscess
 • EK70.00 Infected epidermoid cyst
 • 1B75.4 Chronic deep bacterial folliculitis
 • EE12.0 Acute bacterial paronychia
 • 1B7Y Other specified pyogenic bacterial infection of skin and subcutaneous tissue

Certain zoonotic bacterial diseases

 • 1B90 Rat-bite fevers
  • 1B90.0 Spirillosis
  • 1B90.1 Streptobacillosis
 • 1B91 Leptospirosis
 • 1B92 Glanders
 • 1B93 Plague
  • 1B93.0 Bubonic plague
  • 1B93.1 Cellulocutaneous plague
  • 1B93.2 Pneumonic plague
  • 1B93.3 Plague meningitis
  • 1B93.Y Other specified plague
  • 1B93.Z Plague, unspecified
 • 1B94 Tularaemia
  • 1B94.0 Ulceroglandular tularaemia
  • 1B94.Y Other specified tularaemia
  • 1B94.Z Tularaemia, unspecified
 • 1B95 Brucellosis
 • 1B96 Erysipeloid
 • 1B97 Anthrax
 • 1B98 Cat-scratch disease
 • 1B99 Pasteurellosis
 • 1B9A Extraintestinal yersiniosis
 • 1B9Z Unspecified zoonotic bacterial disease

Other bacterial diseases

 • 1C10 Actinomycosis
  • 1C10.0 Pulmonary actinomycosis
  • 1C10.1 Abdominal actinomycosis
  • 1C10.2 Cervicofacial actinomycosis
  • 1C10.3 Primary cutaneous actinomycosis
  • 1C10.Y Other specified forms of actinomycosis
  • 1C10.Z Actinomycosis, unspecified
 • 1C11 Bartonellosis
  • 1C11.0 Carrion disease
  • 1C11.00 Oroya fever
  • 1C11.01 Verruga peruana
  • 1C11.1 Trench fever
  • 1B98 Cat-scratch disease
  • 1C11.Y Other forms of bartonellosis
 • 1C12 Whooping cough
  • 1C12.0 Whooping cough due to Bordetella pertussis
  • 1C12.1 Whooping cough due to Bordetella parapertussis
  • 1C12.Y Other specified whooping cough
  • 1C12.Z Whooping cough, unspecified
 • 1C13 Tetanus
 • 1C14 Obstetrical tetanus
 • 1C15 Tetanus neonatorum
 • 1C16 Gas gangrene
 • 1C17 Diphtheria
  • 1C17.0 Pharyngeal or tonsillar diphtheria
  • 1C17.00 Postdiphtheritic paralysis of uvula
  • 1C17.0Y Other specified pharyngeal or tonsillar diphtheria
  • 1C17.0Z Pharyngeal or tonsillar diphtheria, unspecified
  • 1C17.1 Nasal diphtheria
  • 1C17.2 Laryngeal diphtheria
  • 1C17.3 Cutaneous diphtheria
  • 1C17.Y Other specified diphtheria
  • 1C17.Z Diphtheria, unspecified
 • 1C18 Brazilian purpuric fever
 • 1C19 Legionnaires' disease
  • 1C19.0 Nonpneumonic Legionnaires´ disease
 • 1C1A Listeriosis
  • 1C1A.0 Cutaneous listeriosis
  • 1C1A.1 Listerial meningitis or meningoencephalitis
  • KA61.1 Neonatal listeriosis
  • 1C1A.Y Other specified listeriosis
  • 1C1A.Z Listeriosis, unspecified
 • 1C1B Nocardiosis
  • 1C1B.0 Pulmonary nocardiosis
  • 1C1B.1 Cutaneous nocardiosis
  • 1C1B.Y Other specified forms of nocardiosis
  • 1C1B.Z Nocardiosis, unspecified
 • 1C1C Meningococcal disease
  • 1C1C.0 Meningococcal meningitis
  • 1C1C.1 Waterhouse-Friderichsen syndrome
  • 1C1C.2 Meningococcaemia
  • 1C1C.20 Acute meningococcaemia
  • 1C1C.2Y Other specified meningococcaemia
  • 1C1C.2Z Meningococcaemia, unspecified
  • 1C1C.Y Other specified meningococcal disease
  • 1C1C.Z Meningococcal disease, unspecified
 • 1C1D Yaws
  • 1C1D.0 Primary yaws
  • 1C1D.1 Secondary yaws
  • 1C1D.2 Tertiary yaws
  • 1C1D.3 Latent yaws
 • 1C1E Pinta
  • 1C1E.0 Primary lesions of pinta
  • 1C1E.1 Intermediate lesions of pinta
  • 1C1E.2 Late lesions of pinta
  • 1C1E.3 Mixed lesions of pinta
 • 1C1F Endemic non-venereal syphilis
 • 1C1G Lyme borreliosis
  • 1C1G.0 Early cutaneous Lyme borreliosis
  • 1C1G.1 Disseminated Lyme borreliosis
   • 1C1G.10 Lyme neuroborreliosis
   • 1C1G.11 Lyme carditis
   • 1C1G.12 Ophthalmic Lyme borreliosis
   • 1C1G.13 Lyme arthritis
   • 1C1G.14 Late cutaneous Lyme borreliosis
   • 1C1G.1Y Other specified disseminated Lyme borreliosis
   • 1C1G.1Z Disseminated Lyme borreliosis, unspecified
  • 1C1G.2 Congenital Lyme borreliosis
  • 1C1G.Y Other specified lyme borreliosis
 • 1C1H Necrotising ulcerative gingivitis
 • 1C1J Relapsing fever
  • 1C1J.0 Tick-borne relapsing fever
  • 1C1J.1 Louse-borne relapsing fever
     Other diseases due to chlamydiae
 • 1C20 Chlamydial conjunctivitis
 • 1C21 Chlamydial peritonitis
 • 1C22 Infections due to Chlamydia psittaci
 • 1C23 Trachoma
  • 1C23.0 Initial stage of trachoma
  • 1C23.1 Active stage of trachoma
  • 1C23.Y Other specified trachoma
  • 1C23.Z Trachoma, unspecified
 • 1C2Y Other specified diseases due to chlamydiae
 • 1C2Z Other diseases due to chlamydiae, unspecified
     Rickettsioses
 • 1C30 Typhus fever
  • 1C30.0 Epidemic louse-borne typhus fever due to Rickettsia prowazekii
  • 1C30.1 Recrudescent typhus
  • 1C30.2 Typhus fever due to Rickettsia typhi
  • 1C30.3 Typhus fever due to Orientia tsutsugamushi
  • 1C30.Y Other specified typhus fever
  • 1C30.Z Typhus fever, unspecified
 • 1C31 Spotted fever
  • 1C31.0 Spotted fever due to Rickettsia rickettsii
  • 1C31.1 Spotted fever due to Rickettsia conorii
  • 1C31.2 Spotted fever due to Rickettsia sibirica
  • 1C31.3 Spotted fever due to Rickettsia australis
  • 1C31.Y Other specified spotted fever
  • 1C31.Z Spotted fever, unspecified
 • 1C32 Rickettsialpox
 • 1C33 Q fever
 • 1C11.1 Trench fever
 • 1C3Y Other specified rickettsioses
 • 1C3Z Rickettsioses, unspecified
     - - -
 • 1C40 Campylobacteriosis
 • 1C41 Bacterial infection of unspecified site
  • 1C1C.20 Acute meningococcaemia
  • 1A73 Disseminated gonococcal infection
  • 1C42 Melioidosis
  • 1C43 Actinomycetoma
  • 1C44 Non-pyogenic bacterial infections of the skin
  • 1C4Y Other specified bacterial diseases
  • 1C4Z Unspecified bacterial disease

Viral infections of the central nervous system

 • 1C80 Viral encephalitis not elsewhere classified
 • 1C81 Acute poliomyelitis
 • 1C82 Rabies
 • 1C83 Western equine encephalitis
 • 1C84 Eastern equine encephalitis
 • 1C8C Venezuelan equine encephalitis
 • 1C8D La Crosse encephalitis
 • 1D61.0 Argentinian haemorrhagic fever
 • 1D61.1 Bolivian haemorrhagic fever
 • 1D61.2 Lassa fever
 • 1D43 Oropouche virus disease
 • 1D60.1 Marburg disease
  • 1D60.10 Marburg virus disease
  • 1D60.11 Atypical Marburg disease
  • 1D60.1Y Other specified Marburg disease
  • 1D60.1Z Marburg disease, virus unspecified
 • 1D60.0 Ebola disease
  • 1D60.00 Bundibugyo virus disease
  • 1D60.01 Ebola virus disease
  • 1D60.02 Sudan virus disease
  • 1D60.03 Atypical Ebola disease
  • 1D60.0Y Other specified Ebola disease
  • 1D60.0Z Ebola disease, virus unspecified
 • 1C81 Acute poliomyelitis
 • 1C82 Rabies
 • 1C83 Western equine encephalitis
 • 1C84 Eastern equine encephalitis
 • 1C85 Japanese encephalitis
 • 1C86 St Louis encephalitis
 • 1C87 Rocio viral encephalitis
 • 1C88 Murray Valley encephalitis
 • 1C89 Far Eastern tick-borne encephalitis
 • 1C8A Central European tick-borne encephalitis
 • 1C8B California encephalitis
 • 1C8C Venezuelan equine encephalitis
 • 1C8D La Crosse encephalitis
 • 1C8E Viral meningitis not elsewhere classified
  • 1C8E.0 Meningitis due to Herpes virus
  • 1C8E.1 Enteroviral meningitis
  • 1C8E.2 Meningitis due to adenovirus
  • 1D80.2 Meningitis due to mumps virus
  • 1F03.2 Measles complicated by meningitis
  • 1F00.20 Herpes simplex meningitis
  • 1E90.1 Varicella meningitis
  • 1C8E.Y Other specified viral meningitis not elsewhere classified
  • 1C8E.Z Viral meningitis not elsewhere classified, unspecified
 • 1C8F Lymphocytic choriomeningitis
 • 8A45.02 Progressive multifocal leukoencephalopathy
 • 1F05.2 Enteroviral exanthematous fever
 • 1F00.20 Herpes simplex meningitis
 • 8A45.01 Subacute sclerosing panencephalitis
 • 1D46 West Nile virus infection
 • 1D41 Colorado tick fever
 • 1C8Y Other specified viral infections of the central nervous system
 • 1C8Z Viral infections of the central nervous system, unspecified

Non-viral and unspecified infections of the central nervous system

 • 1D00 Infectious encephalitis not elsewhere classified
  • 1D00.0 Bacterial encephalitis
  • 1B11.1 Tuberculous meningoencephalitis
  • 1D00.1 Fungal encephalitis
  • 1D00.2 Parasitic or protozoal encephalitis
  • 1F57.1 Meningoencephalitis due to Toxoplasma gondii
  • 1C80 Viral encephalitis not elsewhere classified
  • 1D00.Y Other specified infectious encephalitis not elsewhere classified
  • 1D00.Z Infectious encephalitis not elsewhere classified, unspecified
  • 1D01 Infectious meningitis not elsewhere classified
 • 1D01.0 Bacterial meningitis
  • 1D01.00 Meningitis due to Haemophilus influenzae
  • 1B53 Meningitis due to Streptococcus
  • 1B54 Meningitis due to Staphylococcus
 • 8E41 Pachymeningitis
  • 8E41.0 Pachymeningitis due to infection
  • 8E41.1 Idiopathic hypertrophic pachymeningitis
  • 8E41.Y Other specified pachymeningitis
  • 8E41.Z Pachymeningitis, unspecified
 • 1B11.0 Tuberculous meningitis
 • 1B93.3 Plague meningitis
 • 1C1A.1 Listerial meningitis or meningoencephalitis
 • 1C1C.0 Meningococcal meningitis
 • 1D01.0Y Other specified bacterial meningitis
 • 1D01.0Z Bacterial meningitis, unspecified
 • 1D01.1 Fungal meningitis
  • 1D01.10 Meningitis due to Cryptococcus neoformans
  • 1F25.12 Coccidioides meningitis
  • 1F23.30 Candida meningitis
  • 1D01.1Y Other specified fungal meningitis
  • 1D01.1Z Fungal meningitis, unspecified
 • 1D01.2 Parasitic or protozoal meningitis
  • 1F70.00 Meningitis due to cysticercosis
  • 1F60.0 Eosinophilic meningitis due to Angiostrongylus cantonensis
  • 1F53.4 Meningitis in Chagas disease
 • 1D01.3 Benign recurrent meningitis
 • 1C8E Viral meningitis not elsewhere classified
 • 1F00.20 Herpes simplex meningitis
 • 1D01.Y Other specified infectious meningitis not elsewhere classified
 • 1D01.Z Infectious meningitis not elsewhere classified, unspecified
 • 1D02 Infectious myelitis not elsewhere classified
 • 1D02.0 Bacterial myelitis
 • 1D02.1 Viral myelitis
 • 1C81 Acute poliomyelitis
 • 1D02.2 Fungal myelitis
 • 1D02.3 Parasitic myelitis
 • 1D02.Y Other specified infectious myelitis not elsewhere classified
 • 1D02.Z Infectious myelitis not elsewhere classified, unspecified
 • 1D03 Infectious abscess of the central nervous system
  • 1D03.0 Intraspinal intramedullary abscess
  • 1D03.1 Intraspinal subdural abscess
  • 1D03.2 Intraspinal extradural abscess
  • 1D03.3 Intracranial abscess
   • 1D03.30 Deep cerebral hemispheric abscess
   • 1D03.31 Abscess of the corpus callosum
   • 1D03.32 Pituitary abscess
   • 1D03.33 Multiple or widespread intracranial abscess
   • 1D03.3Y Other specified intracranial abscess
   • 1D03.3Z Intracranial abscess, unspecified
  • 1D03.4 Intraspinal epidural abscess
  • 1D03.5 Spinal cord abscess
  • 1D03.Y Other specified infectious abscess of the central nervous system
  • 1D03.Z Infectious abscess of the central nervous system, unspecified
 • 1D04 Infectious granulomas of the central nervous system
  • 1D04.0 Parasitic intracerebral granuloma
  • 1D04.1 Intracranial granuloma
   • 1D04.10 Fungal intracranial granuloma
   • 1D04.1Y Other specified intracranial granuloma
   • 1D04.1Z Intracranial granuloma, unspecified
  • 1D04.2 Intraspinal intramedullary granuloma
  • 1D04.3 Intraspinal subdural granuloma
  • 1D04.4 Intraspinal extradural granuloma
  • 1D04.5 Intraspinal epidural granuloma
  • 1B11.3 Tuberculous granuloma of brain
  • 1B11.4 Tuberculous granuloma of the meninges
  • 1D04.Y Other specified infectious granulomas of the central nervous system
  • 1D04.Z Infectious granulomas of the central nervous system, unspecified
 • 1D05 Infectious cysts of the central nervous system
  • 1D05.0 Epidural infectious cyst
  • 1D05.1 Subdural infectious cyst
  • 1D05.Y Other specified infectious cysts of the central nervous system
  • 1D05.Z Infectious cysts of the central nervous system, unspecified
 • 1D0Y Other specified non-viral and unspecified infections of the central nervous system
 • 1D0Z Non-viral and unspecified infections of the central nervous system, unspecified

Dengue

 • 1D20 Dengue without warning signs
 • 1D21 Dengue with warning signs
 • 1D22 Severe dengue
 • 1D2Z Dengue fever, unspecified

Certain arthropod-borne viral fevers

 • 1D40 Chikungunya virus disease
 • 1D41 Colorado tick fever
 • 1D42 O'nyong-nyong fever
 • 1D43 Oropouche virus disease
 • 1D44 Rift Valley fever
 • 1D45 Sandfly fever
 • 1D46 West Nile virus infection
 • 1D47 Yellow fever
 • 1D48 Zika virus disease
 • 1D49 Crimean-Congo haemorrhagic fever
 • 1D4A Omsk haemorrhagic fever
 • 1D4B Kyasanur Forest disease
 • 1D4C Alkhurma haemorrhagic fever
 • 1D4D Ross River disease
 • 1D4E Severe fever with thrombocytopenia syndrome
 • 1C89 Far Eastern tick-borne encephalitis
 • 1C8A Central European tick-borne encephalitis
 • 1C83 Western equine encephalitis
 • 1C84 Eastern equine encephalitis
 • 1C85 Japanese encephalitis
 • 1C86 St Louis encephalitis
 • 1C87 Rocio viral encephalitis
 • 1C88 Murray Valley encephalitis
 • 1C8B California encephalitis
 • 1C8C Venezuelan equine encephalitis
 • 1C8D La Crosse encephalitis
 • 1D4Y Other specified arthropod-borne viral fevers
 • 1D4Z Arthropod-borne viral fever, virus unspecified

Certain zoonotic viral diseases

 • 1D60 Filovirus disease
  • 1D60.0 Ebola disease
  • 1D60.1 Marburg disease
  • 1D60.Y Other specified filovirus disease
  • 1D60.Z Filovirus disease, virus unspecified
 • 1D61 Arenavirus disease
  • 1D61.0 Argentinian haemorrhagic fever
  • 1D61.1 Bolivian haemorrhagic fever
  • 1D61.2 Lassa fever
  • 1D61.3 Venezuelan haemorrhagic fever
  • 1C8F Lymphocytic choriomeningitis
  • 1D61.Y Other specified arenavirus disease
  • 1D61.Z Arenavirus disease, unspecified
 • 1D62 Hantavirus disease
  • 1D62.0 Haemorrhagic fever with renal syndrome
  • 1D62.1 Hantavirus pulmonary syndrome
  • 1D62.2 Atypical hantavirus disease
  • 1D62.Y Other specified hantavirus disease
  • 1D62.Z Hantavirus disease, unspecified
 • 1D63 Henipavirus encephalitis
 • 1D64 Middle East respiratory syndrome
 • 1D65 Severe acute respiratory syndrome
 • 1D6Y Other specified zoonotic viral diseases
 • 1D6Z Zoonotic viral disease, virus unspecified

Certain other viral diseases

 • 1D80 Mumps
  • 1D80.0 Mumps without complication
  • 1D80.1 Orchitis due to mumps virus
  • 1D80.2 Meningitis due to mumps virus
  • 1D80.3 Encephalitis due to mumps virus
  • 1D80.4 Pancreatitis due to mumps virus
  • 1D80.Y Other specified mumps
 • 1D81 Infectious mononucleosis
  • 1D81.0 Mononucleosis due to Epstein-Barr virus
  • 1D81.1 Mononucleosis due to cytomegalovirus
  • 1D81.Y Other specified infectious mononucleosis
  • 1D81.Z Infectious mononucleosis, unspecified
 • 1D82 Cytomegaloviral disease
  • 1D82.0 Cytomegaloviral hepatitis
  • 1D82.1 Cytomegaloviral pancreatitis
  • 1D81.1 Mononucleosis due to cytomegalovirus
  • KA62.3 Congenital cytomegalovirus infection
  • 1A24 Intestinal infections due to Cytomegalovirus
  • 9B72.00 Cytomegaloviral retinitis
  • 1D82.Y Other specified cytomegaloviral disease
  • 1D82.Z Cytomegaloviral disease, unspecified
 • 1D83 Epidemic myalgia
 • 1D84 Viral conjunctivitis
  • 1D84.0 Conjunctivitis due to adenovirus
  • 1D84.1 Acute epidemic haemorrhagic conjunctivitis
  • 1D84.Y Other specified viral conjunctivitis
  • 1D84.Z Viral conjunctivitis, unspecified
 • 1D85 Viral carditis
  • 1D85.0 Dilated cardiomyopathy secondary to viral myocarditis
  • 1D85.1 Acute viral carditis
  • 1D85.2 Chronic viral carditis
  • 1D85.3 Aseptic myocarditis of newborn
  • 1D85.4 Coxsackie carditis
  • 1D85.Y Other specified viral carditis
  • 1D85.Z Viral carditis, unspecified
 • 1D86 Viral haemorrhagic fever, not elsewhere classified

Viral infection of unspecified site

 • 1D90 Adenovirus infection of unspecified site
 • 1D91 Enterovirus infection of unspecified site
 • 1D92 Coronavirus infection of unspecified site
 • 1D93 Parvovirus infection of unspecified site
 • 1D9Y Other viral infections of unspecified site
 • 1D9Z Unspecified viral infection of unspecified site
 • KA62.2 Congenital Varicella Zoster virus infection
 • JB63.5 Other viral diseases complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
 • 1E1Y Other specified viral diseases
 • 1E1Z Unspecified viral disease

Influenza

 • 1E30 Influenza due to seasonal identified influenza virus
 • 1E31 Influenza due to identified zoonotic or pandemic influenza virus
 • 1E32 Influenza, virus not identified

Viral hepatitis

 • 1E50 Acute viral hepatitis
  • 1E50.0 Acute hepatitis A
  • 1E50.1 Acute hepatitis B
  • 1E50.2 Acute hepatitis C
  • 1E50.3 Acute hepatitis D
  • 1E50.4 Acute hepatitis E
  • 1D82.0 Cytomegaloviral hepatitis
  • 1E50.Y Other specified acute viral hepatitis
  • 1E50.Z Acute viral hepatitis, unspecified
 • 1E51 Chronic viral hepatitis
  • 1E51.0 Chronic hepatitis B
   • 1E51.00 Chronic hepatitis B with human immunodeficiency virus co-infection
   • 1E51.0Y Other specified chronic hepatitis B
   • 1E51.0Z Chronic hepatitis B, unspecified
  • 1E51.1 Chronic hepatitis C
  • 1E51.2 Chronic hepatitis D
  • 1E51.3 Chronic hepatitis E
  • 1E51.Y Other specified chronic viral hepatitis
  • 1E51.Z Chronic viral hepatitis, unspecified
 • JB63.4 Viral hepatitis complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
 • KA62.9 Congenital viral hepatitis
 • 1E5Z Viral hepatitis, unspecified

Viral infections characterised by skin or mucous membrane lesions

          Infections due to poxvirus
 • 1E70 Smallpox
 • 1E71 Monkeypox
 • 1E72 Cowpox
 • 1E73 Vaccinia
 • 1E74 Buffalopox
 • 1E75 Orf
 • 1E76 Molluscum contagiosum
 • 1E7Y Other specified infections due to poxvirus
 • 1E7Z Infections due to poxvirus, unspecified
          Human papillomavirus infection of skin or mucous membrane
 • 1E80 Common warts
  • 1E80.0 Digital or periungual warts
  • 1E80.1 Plantar warts
  • 1E80.Y Other specified common warts
 • 1E81 Plane warts
 • 1E82 Warts of lips or oral cavity
 • 1E82.0 Focal epithelial hyperplasia of oral mucous membranes
 • 1E83 Wart virus proliferation in immune-deficient states
 • 1A95 Anogenital warts
 • 1E8Z Viral warts, not elsewhere classified
          Varicella zoster virus infections
 • 1E90 Varicella
  • 1E90.0 Varicella without complication
  • 1E90.1 Varicella meningitis
  • 1E90.2 Varicella encephalitis
  • 1E90.Y Varicella with other specified complication
  • 1E90.Z Varicella, unspecified
 • 1E91 Zoster
  • 1E91.0 Zoster without complications
  • 1E91.1 Ophthalmic zoster
  • 1E91.2 Disseminated zoster
  • 1E91.3 Zoster with central nervous system involvement
  • 1E91.4 Acute neuropathy of cranial nerve due to zoster
   • 1E91.40 Acute trigeminal zoster neuropathy
   • 1E91.41 Acute herpetic geniculate ganglionitis
   • 1E91.4Y Other specified acute neuropathy of cranial nerve due to zoster
  • 1E91.5 Postherpetic polyneuropathy
  • 1E91.Y Zoster with other specified complications
  • 1E91.Z Zoster, unspecified
 • 1F00 Herpes simplex infections
  • 1F00.0 Herpes simplex infection of skin or mucous membrane
   • 1F00.00 Herpes simplex infection of skin
   • 1F00.01 Herpes simplex labialis
   • 1F00.02 Herpes simplex gingivostomatitis
   • 1F00.03 Disseminated cutaneous herpes simplex infection complicating skin disease
   • 1A94 Anogenital herpes simplex infection
   • 1F00.0Y Other specified herpes simplex infection of skin or mucous membrane
  • 1F00.1 Herpes simplex infection of the eye
   • 1F00.10 Herpes simplex keratitis
   • 1F00.11 Herpes simplex infection of eyelid
   • 1F00.1Y Other specified herpes simplex infection of the eye
   • 1F00.1Z Herpes simplex infection of the eye, unspecified
  • 1F00.2 Herpes simplex infection of central nervous system
   • 1F00.20 Herpes simplex meningitis
   • 1F00.21 Encephalitis due to herpes simplex virus
  • 1F00.3 Disseminated herpes simplex infection
  • KA62.A Perinatal Herpes simplex infection
  • 1A94 Anogenital herpes simplex infection
  • 1F00.Y Other specified herpes simplex infections
  • 1F00.Z Herpes simplex infections, unspecified
 • 1F01 Roseola infantum
 • 1F02 Rubella
  • 1F02.0 Rubella with neurological complications
  • 1F02.1 Rubella arthritis
  • 1F02.2 Rubella without complication
  • KA62.8 Congenital rubella syndrome
  • 1F02.Y Other specified rubella
 • 1F03 Measles
  • 1F03.0 Measles without complication
  • 1F03.1 Measles complicated by encephalitis
  • 1F03.2 Measles complicated by meningitis
  • 8A45.01 Subacute sclerosing panencephalitis
  • 1F03.Y Measles with other complications
 • 1F04 Erythema infectiosum
 • 1F05 Picornavirus infections presenting in the skin or mucous membranes
  • 1F05.0 Enteroviral vesicular stomatitis
  • 1F05.1 Enteroviral vesicular pharyngitis
  • 1F05.2 Enteroviral exanthematous fever
  • 1F05.3 Foot and mouth disease
  • 1F05.Y Other specified picornavirus infections presenting in the skin or mucous membranes
 • 1F0Y Other specified viral infections characterised by skin or mucous membrane lesions
 • 1F0Z Viral infections characterised by skin or mucous membrane lesions, unspecified

Mycoses

 • 1F20 Aspergillosis
  • 1F20.0 Invasive aspergillosis
   • 1F20.00 Invasive aspergillosis of the digestive tract
   • 1F20.01 Invasive cerebral aspergillosis
   • 1F20.02 Disseminated aspergillosis
   • 1F20.0Y Invasive aspergillosis of other specified site
  • 1F20.1 Non-invasive aspergillosis
   • 1F20.10 Aspergillus otomycosis
   • 1F20.11 Chronic aspergillosis of the paranasal sinuses
   • 1F20.12 Chronic pulmonary aspergillosis
   • 1F20.13 Tonsillar aspergillosis
   • 1F20.14 Aspergillus bronchitis
   • 1F20.15 Obstructing Aspergillus tracheobronchitis
   • 1F20.1Y Other specified non-invasive aspergillosis
  • CA82.4 Aspergillus-induced allergic or hypersensitivity conditions
  • CA70.4 Malt worker lung
  • 1F20.Z Aspergillosis, unspecified
 • 1F21 Basidiobolomycosis
 • 1F22 Blastomycosis
 • 1F23 Candidosis
  • 1F23.0 Candidosis of lips or oral mucous membranes
  • 1F23.1 Candidosis of skin or mucous membranes
   • 1F23.10 Vulvovaginal candidosis
   • 1F23.11 Candida balanoposthitis
   • 1F23.12 Flexural or intertriginous candidosis
   • 1F23.13 Candidosis of nail or paronychium
   • 1F23.14 Chronic mucocutaneous candidosis
   • 1F23.15 Disseminated cutaneous candidosis
   • 1F23.16 Candida otomycosis
   • 1F23.1Y Candidosis of skin or mucous membrane of other specified site
   • 1F23.1Z Candidosis of skin or mucous membranes, unspecified
  • 1F23.2 Candidosis of gastrointestinal tract
  • 1F23.3 Systemic or invasive candidosis
   • 1F23.30 Candida meningitis
   • 1F23.31 Pulmonary candidosis
   • 1F23.3Y Other specified systemic or invasive candidosis
   • 1F23.3Z Systemic or invasive candidosis, unspecified
  • 1F23.Y Other specified candidosis
  • 1F23.Z Candidosis, unspecified
 • 1F24 Chromoblastomycosis
 • 1F25 Coccidioidomycosis
  • 1F25.0 Pulmonary coccidioidomycosis
   • 1F25.00 Acute pulmonary coccidioidomycosis
   • 1F25.01 Chronic pulmonary coccidioidomycosis
  • 1F25.1 Extrathoracic coccidioidomycosis
   • 1F25.10 Disseminated coccidioidomycosis
   • 1F25.11 Primary cutaneous coccidioidomycosis
   • 1F25.12 Coccidioides meningitis
   • 1F25.1Y Other specified extrathoracic coccidioidomycosis
  • 1F25.Z Coccidioidomycosis, unspecified
 • 1F26 Conidiobolomycosis
 • 1F27 Cryptococcosis
  • 1F27.0 Pulmonary cryptococcosis
  • 1F27.1 Cerebral cryptococcosis
  • 1D01.10 Meningitis due to Cryptococcus neoformans
  • 1F27.2 Disseminated cryptococcosis
  • 1F27.Y Other specified cryptococcosis
  • 1F27.Z Cryptococcosis, unspecified
 • 1F28 Dermatophytosis
  • 1F28.0 Dermatophytosis of scalp
  • 1F28.1 Dermatophytosis of nail
  • 1F28.2 Dermatophytosis of foot
  • 1F28.3 Genitocrural dermatophytosis
  • 1F28.4 Kerion
  • 1F28.5 Disseminated dermatophytosis
  • 1F28.Y Other specified dermatophytosis
  • 1F28.Z Dermatophytosis, unspecified
 • 1F29 Eumycetoma
 • 1F2A Histoplasmosis
  • 1F2A.0 Pulmonary histoplasmosis capsulati
  • 1F2A.1 Histoplasmosis due to Histoplasma duboisii
  • 1F2A.Y Other specified histoplasmosis
  • 1F2A.Z Histoplasmosis, unspecified
 • 1F2B Lobomycosis
 • 1F2C Mucormycosis
 • 1F2D Non-dermatophyte superficial dermatomycoses
  • 1F2D.0 Pityriasis versicolor
  • 1F2D.1 Malassezia folliculitis
  • 1F2D.2 White piedra
  • 1F2D.3 Black piedra
  • 1F2D.4 Tinea nigra
  • 1F2D.5 Onychomycosis due to non-dermatophyte mould
  • 1F2D.Y Other specified non-dermatophyte superficial dermatomycoses
 • 1F2E Paracoccidioidomycosis
  • 1F2E.0 Pulmonary paracoccidioidomycosis
  • 1F2E.1 Disseminated paracoccidioidomycosis
  • 1F2E.Y Other specified paracoccidioidomycosis
  • 1F2E.Z Paracoccidioidomycosis, unspecified
 • 1F2F Phaeohyphomycosis
 • 1F2G Pneumocystosis
  • 1F2G.0 Pulmonary pneumocystosis
  • CA40.20 Pneumonia due to Pneumocystis
  • 1F2G.Z Pneumocystosis, unspecified
 • 1F2H Scedosporiosis
 • 1F2J Sporotrichosis
  • 1F2J.0 Lymphocutaneous sporotrichosis
  • 1F2J.1 Fixed cutaneous sporotrichosis
  • 1F2J.2 Pulmonary sporotrichosis
  • 1F2J.3 Disseminated sporotrichosis
  • 1F2J.Y Other specified sporotrichosis
  • 1F2J.Z Sporotrichosis, unspecified
 • 1F2K Talaromycosis
     Intestinal fungal infections
 • 1F23.2 Candidosis of gastrointestinal tract
 • 1F20.00 Invasive aspergillosis of the digestive tract
 • 1F2Z Mycoses, unspecified

Parasitic diseases

Malaria

 • 1F40 Malaria due to Plasmodium falciparum
  • 1F40.0 Plasmodium falciparum malaria with cerebral complications
  • KA64.1 Congenital falciparum malaria
  • 1F40.Y Other severe and complicated Plasmodium falciparum malaria
  • 1F40.Z Malaria due to Plasmodium falciparum, unspecified
 • 1F41 Malaria due to Plasmodium vivax
  • 1F41.0 Plasmodium vivax malaria with rupture of spleen
  • 1F41.Y Malaria due to Plasmodium vivax with other complications
  • 1F41.Z Plasmodium vivax malaria without complication
 • 1F42 Malaria due to Plasmodium malariae
  • 1F42.0 Plasmodium malariae malaria with nephropathy
  • 1F42.Y Malaria due to Plasmodium malariae with other complications
  • 1F42.Z Plasmodium malariae malaria without complication
 • 1F43 Malaria due to Plasmodium ovale
 • 1F44 Other parasitologically confirmed malaria
 • 1F45 Malaria without parasitological confirmation
 • 1C61 Human immunodeficiency virus disease associated with malaria
  • 1C61.3 HIV disease clinical stage 4 associated with malaria
  • 1C61.2 HIV disease clinical stage 3 associated with malaria
  • 1C61.1 HIV disease clinical stage 2 associated with malaria
  • 1C61.0 HIV disease clinical stage 1 associated with malaria
 • 1F4Z Malaria, unspecified

Nonintestinal protozoal diseases

 • 1F50 Acanthamoebiasis
 • 1F51 African trypanosomiasis
  • 1F51.0 Gambiense trypanosomiasis
   • 1F51.00 Meningitis in Gambiense trypanosomiasis
   • 1F51.0Y Other specified gambiense trypanosomiasis
   • 1F51.0Z Gambiense trypanosomiasis, unspecified
  • 1F51.1 Rhodesiense trypanosomiasis
   • 1F51.10 Meningitis in Rhodesiense trypanosomiasis
   • 1F51.1Y Other specified rhodesiense trypanosomiasis
   • 1F51.1Z Rhodesiense trypanosomiasis, unspecified
  • 1F51.Y Other specified african trypanosomiasis
  • 1F51.Z African trypanosomiasis, unspecified
 • 1F52 Babesiosis
 • 1F53 Chagas disease
  • 1F53.0 Acute Chagas disease with heart involvement
  • 1F53.1 Acute Chagas disease without heart involvement
  • 1F53.2 Chronic Chagas disease with heart involvement
  • 1F53.3 Chagas disease with digestive system involvement
  • 1F53.4 Meningitis in Chagas disease
  • 1F53.Y Other specified Chagas' disease
  • 1F53.Z Chagas disease, unspecified
 • 1F54 Leishmaniasis
  • 1F54.0 Visceral leishmaniasis
  • 1F54.1 Cutaneous leishmaniasis
  • 1F54.2 Mucocutaneous leishmaniasis
  • 1F54.Z Leishmaniasis, unspecified
 • 1F55 Naegleriasis
 • 1F56 Rhinosporidiosis
 • 1F57 Toxoplasmosis
  • 1F57.0 Hepatitis due to Toxoplasma gondii
  • 1F57.1 Meningoencephalitis due to Toxoplasma gondii
  • 1F57.2 Pulmonary toxoplasmosis due to Toxoplasma gondii
  • 1F57.3 Eye disease due to Toxoplasma gondii
  • KA64.0 Congenital toxoplasmosis
  • 1F57.Y Other specified toxoplasmosis
  • 1F57.Z Toxoplasmosis, unspecified
 • 1F58 Microsporidiosis
 • 1A36 Amoebiasis
 • 1F45 Malaria without parasitological confirmation
 • JB63.6 Protozoal diseases complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
  • JB63.60 Malaria complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium
  • JB63.6Y Other specified protozoal diseases complicating pregnancy, childbirth or the puerperium
  • JB63.6Z Protozoal diseases complicating pregnancy, childbirth or the puerperium, unspecified
 • 1F5Z Unspecified protozoal disease

Helminthiases

Diseases due to nematodes

 • 1F60 Angiostrongyliasis
  • 1F60.0 Eosinophilic meningitis due to Angiostrongylus cantonensis
  • 1F60.1 Intestinal angiostrongyliasis
  • 1F60.Y Other specified angiostrongyliasis
  • 1F60.Z Angiostrongyliasis, unspecified
 • 1F61 Anisakiasis
 • 1F62 Ascariasis
 • 1F63 Capillariasis
  • 1F63.0 Capillariasis of the intestine
  • 1F63.Y Other specified capillariasis
  • 1F63.Z Capillariasis, unspecified
 • 1F64 Dracunculiasis
 • 1F65 Enterobiasis
 • 1F66 Filariasis
  • 1F66.0 Loiasis
  • 1F66.1 Mansonelliasis
  • 1F66.2 Filariasis due to Brugia species
  • 1F66.32 Filariasis due to Brugia timori
  • 1F66.31 Filariasis due to Brugia malayi
  • 1F66.3 Lymphatic filariasis
  • 1F66.30 Filariasis due to Wuchereria bancrofti
  • 1F66.31 Filariasis due to Brugia malayi
  • 1F66.32 Filariasis due to Brugia timori
  • 1F66.3Z Lymphatic filariasis, unspecified
  • 1F66.4 Subcutaneous dirofilariasis
  • 1F66.Y Other specified filariasis
  • 1F66.Z Filariasis, unspecified
 • 1F67 Gnathostomiasis
 • 1F68 Hookworm diseases
  • 1F68.0 Ancylostomiasis
  • 1F68.1 Necatoriasis
  • 1F68.2 Cutaneous larva migrans
 • 1F69 Oesophagostomiasis
 • 1F6A Onchocerciasis
  • 1F6A.0 Onchocerciasis of the eye
  • 1F6A.1 Onchocerciasis of the skin
  • 1F6A.Y Other specified onchocerciasis
 • 1F6B Strongyloidiasis
 • 1F6C Syngamosis
 • 1F6D Toxocariasis
 • 1F6E Trichinosis
 • 1F6F Trichostrongyliasis
 • 1F6G Trichuriasis
 • 1F6H Uncinariosis
 • 1F6Y Other specified diseases due to nematodes
 • 1F6Z Diseases due to nematodes, unspecified

Diseases due to cestodes

 • 1F70 Cysticercosis
  • 1F70.0 Cysticercosis of central nervous system
  • 1F70.00 Meningitis due to cysticercosis
  • 1F70.1 Cysticercosis of eye
  • 1F70.Y Other specified cysticercosis
  • 1F70.Z Cysticercosis, unspecified
 • 1F71 Diphyllobothriasis
 • 1F72 Dipylidiasis
 • 1F73 Echinococcosis
  • 1F73.0 Echinococcus infection of liver
  • 1F73.1 Echinococcus infection of lung
  • 1F73.2 Echinococcus infection of bone
  • 1F73.3 Echinococcus infection of central nervous system
  • 1F73.Y Other specified echinococcosis
  • 1F73.Z Echinococcosis, unspecified
 • 1F74 Hymenolepiasis
 • 1F75 Sparganosis
 • 1F76 Taeniasis
  • 1F76.0 Taeniasis due to Taenia solium
  • 1F76.1 Taeniasis due to Taenia saginata
  • 1F76.Y Other specified taeniasis
  • 1F76.Z Taeniasis, unspecified
 • 1F7Y Other specified diseases due to cestodes
 • 1F7Z Diseases due to cestodes, unspecified

Diseases due to trematodes

 • 1F80 Clonorchiasis
 • 1F81 Dicrocoeliasis
 • 1F82 Fascioliasis
 • 1F83 Fasciolopsiasis
 • 1F84 Opisthorchiasis
 • 1F85 Paragonimiasis
 • 1F86 Schistosomiasis
  • 1F86.0 Schistosomiasis due to Schistosoma haematobium
  • 1F86.1 Schistosomiasis due to Schistosoma mansoni
  • 1F86.2 Schistosomiasis due to Schistosoma japonicum
  • 1F86.3 Other schistosomiases
  • 1F86.4 Cercarial dermatitis
  • 1F86.5 Schistosomal pneumonitis
  • 1F86.Z Schistosomiasis due to unspecified or unknown Schistosoma species
 • 1F8Y Other specified diseases due to trematodes
 • 1F8Z Diseases due to trematodes, unspecified
 • 1F90 Other and unspecified infestation by parasitic worms
  • 1F90.0 Mixed intestinal helminthiases
  • 1F90.1 Intestinal parasitic infestation not otherwise specified
  • 1F90.2 Intestinal helminthiasis, unspecified
  • 1F90.Y Other specified other and unspecified infestation by parasitic worms
  • 1F90.Z Other and unspecified infestation by parasitic worms, unspecified
 • 1F91 Diphyllobothriasis and sparganosis

- - -

 • 1F9Z Helminthiases, unspecified

Infestations by ectoparasites

 • 1G00 Pediculosis
  • 1G00.0 Pediculosis capitis
  • 1G00.1 Pediculosis corporis
  • 1G00.Z Pediculosis of unspecfied site or type
 • 1G01 Myiasis
  • 1G01.0 Ocular myiasis
  • 1G01.1 Nasopharyngeal myiasis
  • 1G01.2 Laryngeal myiasis
  • 1G01.3 Cutaneous myiasis
  • 1G01.Y Other specified myiasis
  • 1G01.Z Myiasis, unspecified
 • 1G02 External hirudiniasis
 • 1G03 Phthiriasis
 • 1G04 Scabies
 • 1G05 Tungiasis
 • 1G06 Cimicosis
 • 1G07 Infestation by mites
  • 1G07.0 Infestation by Demodex
  • 1G07.Y Infestation of the skin by other specified parasitic mites
 • 1C30.0 Epidemic louse-borne typhus fever due to Rickettsia prowazekii
 • 1C30.1 Recrudescent typhus
 • 1G0Z Infestation by unknown or unspecified ectoparasite

- - -

 • 1G2Y Other specified parasitic diseases
 • 1G2Z Unspecified parasitic diseases

Sepsis

 • 1G40 Sepsis without septic shock
 • 1G41 Sepsis with septic shock
 • JB40.0 Puerperal sepsis
 • KA60 Sepsis of foetus or newborn

1G60 Certain other disorders of infectious origin

 • 1G60.0 Mycetoma of unknown or unspecified type
 • 1G60.1 Pythiosis
 • 1G60.2 Protothecosis
 • 1G60.Y Other specified disorders of infectious origin not elsewhere classified

Sequelae of infectious diseases

 • 1G80 Sequelae of tuberculosis
 • 1G81 Sequelae of trachoma
 • 1G82 Sequelae of leprosy
 • 1G83 Sequelae of poliomyelitis
 • 1G84 Sequelae of viral encephalitis
 • 1G85 Sequelae of diphtheria
 • 1G8Y Sequelae of other specified infectious diseases

Infections of the foetus or newborn

 • KA60 Sepsis of foetus or newborn
 • KA61 Other bacterial infections of the newborn
  • KA61.0 Congenital tuberculosis
  • KA61.1 Neonatal listeriosis
  • 1A60.1 Early congenital syphilis, latent
  • 1A60.0 Early congenital syphilis, symptomatic
  • 1B71.2 Neonatal necrotising fasciitis
  • 1C15 Tetanus neonatorum
  • KA61.Y Other specified other bacterial infections of the newborn
  • KA61.Z Other bacterial infections of the newborn, unspecified
 • KA62 Viral infection in the foetus or newborn
  • KA62.0 Congenital Zika virus infection
  • KA62.1 Congenital Epstein-Barr virus infection
  • KA62.2 Congenital varicella zoster virus infection
  • KA62.3 Congenital cytomegalovirus infection
  • KA62.4 Congenital echovirus infection
  • KA62.5 Congenital enterovirus infection
  • KA62.6 Congenital human immunodeficiency virus infection
  • KA62.7 Congenital parvovirus syndrome
  • KA62.8 Congenital rubella syndrome
  • KA62.9 Congenital viral hepatitis
  • KA62.A Perinatal herpes simplex infection
  • KA62.Y Other specified viral infection in the foetus or newborn
  • KA62.Z Viral infection in the foetus or newborn, unspecified
 • KA63 Fungal infection of foetus or newborn
  • KA63.0 Malassezia infection in newborn
  • KA63.1 Neonatal aspergillosis
  • KA63.2 Neonatal candidosis
  • KA63.Y Other specified fungal infection of foetus or newborn
  • KA63.Z Fungal infection of foetus or newborn, unspecified
 • KA64 Parasitic diseases in the foetus or newborn
  • KA64.0 Congenital toxoplasmosis
  • KA64.1 Congenital falciparum malaria
  • KA64.Y Other specified parasitic diseases in the foetus or newborn
  • KA64.Z Parasitic diseases in the foetus or newborn, unspecified
 • KA65 Neonatal infections of certain specified sites
  • KA65.0 Neonatal conjunctivitis or dacryocystitis
  • KA65.1 Omphalitis of newborn
  • KA65.2 Neonatal urinary tract infection
  • KA65.3 Neonatal infectious mastitis
  • KA65.4 Neonatal meningitis
  • KB25 Neonatal tracheitis
          Neonatal skin infections

  • EH10 Neonatal viral infections involving the skin
  • KA62.A Perinatal Herpes simplex infection
  • EH11 Neonatal pyogenic skin infections
  • 1B71.2 Neonatal necrotising fasciitis
  • EH12 Neonatal fungal infections involving the skin
  • EH1Z Neonatal skin infection, unspecified
            - - -

  • KA65.Y Neonatal infections of other specified sites
  • KA00.3 Foetus or newborn affected by maternal infectious diseases
 • 1A60 Congenital syphilis
  • 1A60.0 Early congenital syphilis, symptomatic
  • 1A60.1 Early congenital syphilis, latent
  • 1A60.2 Late congenital syphilitic oculopathy
  • 1A60.3 Late congenital neurosyphilis
  • 1A60.4 Late congenital syphilis, symptomatic
  • 1A60.5 Late congenital syphilis, latent
  • 1A60.Z Congenital syphilis, unspecified
 • 1C1G.2 Congenital Lyme borreliosis
 • KA6Y Other specified infections of the foetus or newborn
 • KA6Z Infections of the foetus or newborn, unspecified

Human prion diseases

 • 8E00 Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease
 • 8E01 Acquired prion disease
  • 8E01.0 Iatrogenically acquired Creutzfeldt-Jakob Disease
  • 8E01.1 Kuru
  • 8E01.2 Variant Creutzfeldt-Jakob Disease
  • 8E01.3 Other acquired Creutzfeldt-Jakob Disease
 • 8E02 Genetic prion diseases
  • 8E02.0 Genetic Creutzfeldt-Jakob disease
  • 8E02.1 Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome
  • 8E02.2 Fatal familial insomnia
  • 8E02.3 Other genetic prion diseases
  • 8E02.Y Other specified Creutzfeldt-Jakob disease
  • 8E02.Z Creutzfeldt-Jakob disease, unspecified
 • 8E03 Variably protease sensitive prionopathy
 • 8E0Y Other specified human prion diseases
 • 8E0Z Human prion diseases, unspecified

CA40 Pneumonia

 • CA40.0 Bacterial pneumonia
  • CA40.00 Pneumonia due to Chlamydophila pneumoniae
  • CA40.01 Pneumonia due to Escherichia coli
  • CA40.02 Pneumonia due to Haemophilus influenzae
  • CA40.03 Pneumonia due to Klebsiella pneumoniae
  • CA40.04 Pneumonia due to Mycoplasma pneumoniae
  • CA40.05 Pneumonia due to Pseudomonas aeruginosa
  • CA40.06 Pneumonia due to Staphylococcus
  • CA40.07 Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae
  • CA40.08 Pneumonia due to beta-haemolytic streptococcus
  • 1C10.0 Pulmonary actinomycosis
  • 1C1B.0 Pulmonary nocardiosis
  • CA40.0Y Pneumonia due to other specified bacteria
  • CA40.0Z Bacterial pneumonia, unspecified
 • CA40.1 Viral pneumonia
  • CA40.10 Pneumonia due to adenovirus
  • CA40.11 Pneumonia due to respiratory syncytial virus
  • CA40.12 Pneumonia due to parainfluenza virus
  • CA40.13 Pneumonia due to human metapneumovirus
  • CA40.1Y Pneumonia due to other specified virus
  • CA40.1Z Viral pneumonia, unspecified
 • CA40.2 Fungal pneumonia
  • CA40.20 Pneumonia due to Pneumocystis
  • 1F23.31 Pulmonary candidosis
  • 1F27.0 Pulmonary cryptococcosis
  • CA40.2Y Other specified fungal pneumonia
  • CA40.2Z Fungal pneumonia, unspecified
 • 1F57.2 Pulmonary toxoplasmosis due to Toxoplasma gondii
 • 1D65 Severe acute respiratory syndrome
 • KB24 Congenital pneumonia
 • CA43.1 Abscess of lung with pneumonia
 • CA40.Y Other specified pneumonia
 • CA40.Z Pneumonia, organism unspecified

1H0Z Infection, unspecified

 


Nedostatky a problematická místa

     Zdaleka ne vše novější bývá lepší. Ani nový klasifikační systém nezůstal bez vad. Osobně považuji systém písmene a číselného kódu o dvou číslech a třetím za desetinnou tečkou v ICS-10 (MKN-10) za přehlednější. Navíc mnohá písmena napovídala oborovou příslušnost nemoci, např. C - cancer, M - musculoskeletal disorders, N - nephrology, O - obstetrics, P - perinatology, T - traumatic causes atd. Překvapilo mě, že se neodstranily některé zřejmé nedostatky MKN-10. Dodatečně upozorňuji na některá problematická místa:

 • není jasná hierarchie některých nadřazených pojmů - kde končí nadepsaný oddíl, proto jej sám doplňuji ukončovacími značkami (- - -)
 • zmatený systém neuroinfekcí - např. virové neuroinfekce v oddíle "non-viral infections"
 • doslova tápání v malých a velkých písmenech - kde nebylo nutné uvádět velké písmeno u jmen virů, zavádím malé písmeno
 • chybění kurzívy v mikrobiologických druhových jménech, které jsem doplnil
 • totální rezignace na latinu - pak se objevují názvy jako Whooping cough, Hookworm diseases, zavádějící je typhus fever (pro skvrnitý tyfus) a mnoho dalších
 • mnohde se klasifikace jeví nerovnoměrná - např. dengue jako téma nejvyšší úrovně
 • nepraktická snaha o postižení kombinací - např. malárie a infekce HIV (to už by se musely řešit všelijaké interní komorbidity a dispozice); těžkopádná je např. kombinace "1C61.30 Kaposi sarcoma associated with human immunodeficiency virus disease associated with malaria"
 • uvádění diagnóz s pochybnou existencí, jako varicelová meningitida, do hlavního výčtu, což při nezkušenosti kódujícího lékaře předurčuje omyl (klasifikování encefalitidy jako meningitidy)
 • zvláštní systematika streptokokových infekcí; není jasné, zda má být uváděná "1B53 Meningitis due to Streptococcus" i jako diagnóza pneumokokové meningitidy


Odkaz

      11th Revision of the International Classification of Diseases, MKN-11. Available from: http://www.who.int/classifications/icd/en/Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 24. 6. 2018