Úvodní stránka

Nová kniha o antibiotikách

20. 1. 2019

Štefan M. Antibiotika v klinické praxi. 1. vyd. Galén, 2019, pp. 312  

      Právě vyšla nová monografie o antibiotikách z pera primáře Infekční kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice MUDr. Marka Štefana:

Marek Štefan: Antibiotika v klinické praxi
Vydání první
Nakladatelství Galén, rok vydání 2019
ISBN 9788074923975
312 stran
Formát 160×230 mm, kniha vázaná, barevný tisk
Cena: 490 Kč, do 28. 2. 2019 zvýhodněná cena 392 Kč

Anotace

      Monografie se zaměřuje na racionální a bezpečné používání antibiotik, základním cílem probírané problematiky je zdůraznit klinicky podstatné informace, protože nesprávné nakládání s antibiotiky má mnoho závažných nežádoucích důsledků.
      První - obecná - část probírá základy antibiotické terapie a je napsána z pohledu klinika, obsahuje tedy pouze stručné a klinicky relevantní informace.
      Druhá - speciální - část mapuje běžně používané skupiny antibiotik. Každá kapitola začíná přehledem nejdůležitějších zástupců dané antibiotické třídy, pokračuje shrnutím podstatných informací, uvádí historické a etymologické souvislosti, údaje o klasifikaci, mechanismech účinku a rezistence a přehledy antibakteriálního spektra účinku a výskytu rezistence u klinicky důležitých bakterií. U jednotlivých léčiv jsou popsány klinicky nejdůležitější nežádoucí účinky a lékové interakce a nechybějí ani typické dávky pro dospělé pacienty.
      Třetí - klinická - část knihy je zaměřena na správné použití antibiotik v klinické praxi, tj. na principy antibiotické terapie, diferenciální diagnostiku, odlišení infekční a neinfekční etiologie onemocnění, základní principy správné mikrobiologické diagnostiky, urgentní antibiotickou terapii u život ohrožujících infekcí, faktory pacienta, které je nutné znát pro správnou indikaci antibiotické léčby. Velká pozornost je věnována nežádoucím účinkům antibiotik, adekvátní délce antibiotické léčby a v závěru »tipům a trikům pro klinickou praxi« ve formě otázek a odpovědí.

Obsah

Předmluva
1. Co jsou to antibiotika?
2. Přehled nejčastějších patogenních bakterií
3. Mechanismy účinku antibiotik
4. Rezistence na antibiotika
5. Farmakologie antibiotik
6. Co-trimoxazol
7. Peniciliny
8. Peniciliny s inhibitory beta-laktamáz
9. Cefalosporiny
10. Karbapenemy
11. Monobaktamy
12. Glykopeptidy
13. Lipoglykopeptidy
14. Lipopeptidy
15. Polymyxiny
16. Aminoglykosidy
17. Fluorochinolony
18. Makrolidy
19. Linkosamidy
20. Tetracykliny a glycylcykliny
21. Oxazolidinony
22. Chloramphenicol
23. Nitroimidazoly
24. Nitrofurany
25. Rifamyciny
26. Fosfomycin
27. Fidaxomicin
28. Principy antibiotické terapie
29. Diferenciální diagnostika
30. Mikrobiologická diagnostika
31. Urgentní antibiotická terapie
32. Empirická antibiotická terapie
33. Faktory pacienta
34. Nežádoucí účinky antibiotik
35. Úprava antibiotické terapie
36. Délka antibiotické terapie
37. Tipy a triky do klinické praxe
Poděkování
Summary
Literatura
Zkratky
Rejstřík

Externí odkaz

     Štefan M. Antibiotika v klinické praxi, 1. vyd., Galén, 2019 (v katalogu nakladatelství Galén)

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 20. 1. 2019