Úvodní stránka

Nová kniha Vysoce nebezpečné nákazy

23. 1. 2019

Smetana J et al. Vysoce nebezpečné nákazy

Smetana J, et al. Vysoce nebezpečné nákazy. 1. vydání. Nakladatelství Mladá fronta, 2019
 

Z předmluvy hlavního autora a pořadatele díla doc. Smetany:

     Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

     kniha je zaměřena na skupinu onemocnění označovaných jako vysoce nebezpečné nákazy. Lze je definovat jako vysoce nakažlivá infekční onemocnění charakteristická závažným klinickým průběhem spojeným s vysokou smrtností. Jako možná nejznámější příklady lze jmenovat hemoragickou horečku ebola, pravé neštovice, antrax nebo onemocnění SARS. Těmto a dalším vybraným vysoce nebezpečným nákazám jsme se v knize blíže věnovali. Nejedná se však o jejich konečný výčet, protože do této skupiny nemocí lze zařadit i další infekce.

      Vysoce nebezpečné nákazy se v České republice běžně nevyskytují. Nákaza musí být na naše území zavlečena. Nejvýznamnějším rizikem je prostý import onemocnění z oblastí, kde se vyskytují. Kvůli globalizaci dnešního světa, nárůstu intenzity cestování, klimatickým změnám a nárůstu lidské populace riziko importu roste. Proto není otázkou, jestli se s tímto typem nákaz někdy můžeme setkat. Správná otázka je, kdy se nějaká vysoce nebezpečná nákaza u nás objeví. Z tohoto důvodu je nezbytné být na tento potenciální výskyt v maximální možné míře připraven s cílem minimalizace dopadů a následků. Stačí si vzpomenout na situaci v letech 2014-2016 v souvislosti s epidemií horečky ebola v západní Africe, na obavy a zaváděná opatření spojená s rizikem importu nákazy.

      Vysoce nebezpečné nákazy představují kvůli svým charakteristikám riziko pro celou populaci. Při výskytu pacienta s nákazou jsou však nejvíce ohroženi jedinci v blízkém kontaktu s infikovaným. Patří mezi ně zejména rodinní příslušníci a jiné blízké kontakty, spolucestující nemocných, zdravotničtí pracovníci (zejména ti v prvním kontaktu s nemocným) a personál integrovaného záchranného systému.

      Cílem knihy je seznámit čtenáře s vysoce nebezpečnými nákazami, s rizikem jejich výskytu a poskytnout klíčové klinické a epidemiologické charakteristiky u vybraných onemocnění. Významná část knihy je věnována organizaci systému péče o osoby postižené vysoce nebezpečnou nákazou v České republice. Jsou specifikovány jednotlivé prvky systému s uvedením jejich úkolů. Zaměřili jsme se na popis činností od postupu v místě prvního kontaktu s pacientem s vysoce nebezpečnou nákazou až po činnost centra pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Vzhledem k možnému zapojení Armády České republiky do tohoto systému jsou v knize specifikovány i základní schopnosti a kapacity vyčleněných prvků a součástí. Společně s tím jsou popsány i postupy odběru, manipulace a transportu vzorků biologických materiálů a možnosti identifikace původců.

      Věřím, že i složení autorského kolektivu, od akademických pracovníků až po odborníky podílející se prakticky na činnosti jednotlivých prvků systému, napomohlo k vytvoření kvalitní knihy. Všem spoluautorům bych chtěl na tomto místě velice poděkovat za jejich spolupráci a pečlivý přístup. I díky tomu doufám, že kniha bude nejen čtenářsky zajímavaá, ale bude současně i vítaným informačním zdrojem pro všechny, kteří se chtějí v problematice vysoce nebezpečných nákaz zorientovat a získat ucelený přehled, ať to bude odborná či laická veřejnost, zdravotníci, personál integrovaného záchranného systému a studenti různých oborů, pro které kniha může být uceleným studijním materiálem, který dosud chybí.

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 23. 1. 2019