Úvodní stránka

Algoritmus laboratorních vyšetření při podezření na infekci virem západonilské horečky

F. Stejskal, H. Zelená, H. Orlíková, F. Rettich, 8. 3. 2019

Horečnaté onemocnění především komplikované serózní meningitidou nebo meningoencefalitidou nebo akutní chabá paréza u pacienta s pobytem v oblasti s lokálním přenosem WNV v předchozích 28 dnech.

Vyšetření, materiál Vyšetřující laboratoř
Do 7. dne od začátku příznaků:
Odběr likvoru, séra nebo EDTA krve a moče na RT-PCR WNV NRL pro arboviry
Odběr srážlivé krve na protilátky IgG a IgM metodou ELISA nebo NIF NRL nebo jiná akreditovaná laboratoř
>7 dní od začátku příznaků cca do 14. dne:
Odběr EDTA krve a moče na RT-PCR WNV NRL pro arboviry
Odběr srážlivé krve na protilátky IgG a IgM metodou ELISA nebo NIF NRL nebo jiná akreditovaná laboratoř

1. Výsledky RT-PCR
a RT-PCR WNV pozitivní*
→ potvrzena akutní infekce WNV nebo USUV
sekvenční identifikace
* při pozitivitě pouze v moči potvrdit i další metodou
NRL pro arboviry
b RT-PCR negativní
→ infekci nelze vyloučit
NRL pro arboviry
2. Výsledky sérologie
a negativní IgM i IgG do 7. dne onemocnění
→ WNV infekci nelze vyloučit, zopakovat odběr s odstupem 1-2 týdnů
 
b negativní IgM i IgG od 8. dne onemocnění
→ infekce WNV nepravděpodobná
 
c negativní IgM, pozitivní IgG
→ anamnestické protilátky nebo zkříženě reagující protilátky, WNV infekci nelze vyloučit, zopakovat odběr s odstupem 1-2 týdnů
 
případně doplnit sérologii dalších flavivirů, VNT NRL pro arboviry
d pozitivní IgM, negativní IgG
→ susp. časná fáze akutní infekce WNV
→ zopakovat odběr s odstupem 1-2 týdny
 
konfirmace VNT a-WNV, a-USUV, a-KEV, případně sérologie dalších flavivirů NRL pro arboviry
e pozitivní IgM, pozitivní IgG
→ suspektní akutní infekce WNV
 
konfirmace VNT a-WNV, a-USUV, a-KEV, případně sérologie dalších flavivirů NRL pro arboviry

Vysvětlivky:

WNVvirus západonilské horečky
USUVvirus Usutu
KEVvirus klíšťové encefalitidy
a-anti-
VNTvirusneutralizační test
ELISAenzyme-linked immunosorbent assay
NIFnepřímá imunofluorescence
NRLNárodní referenční laboratoř pro arboviry
EDTAetylendiamintetraoctová kyselina
RT-PCRreverzně-transkripční PCR

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 3. 2019