Úvodní stránka

Nové otázky k atestaci z infekčního lékařství

10. 5. 2019

      Nové atestační otázky, na kterých se dohodli členové SOR na schůzi 4. prosince 2018 v Nemocnici Na Bulovce, zahrnují tři okruhy – tj. taxonomii mikrobů, klinická onemocnění a diagnostiku a léčbu. Po schválení poslední verze otázek per rollam byly cestou Oddělení specializačního vzdělávání LF HK zaslány na MZ ČR ke schválení. Verdikt MZ ČR byl oznámen v dubnu 2019, čímž mohou být využity pro podzimní termín atestací 2019 v režimu: diskuze na téma atestační práce a tři odborné otázky.

A. Infekce podle původce (systematika vycházející z mikrobiologické taxonomie)

 1. Virové infekce preventabilní očkováním (morbili, rubeola, parotitida, poliomyelitida, atd.)
 2. Chřipka a infekce vyvolané respiračními viry (vč. adenovirů)
 3. Enterovirové infekce
 4. Infekce vyvolané arboviry
 5. Virové hemoragické horečky, variola, opičí neštovice
 6. Virové hepatitidy A a E
 7. Virové hepatitidy B, C, D
 8. Infekce způsobené HIV a dalšími retroviry
 9. Infekce vyvolané neurotropními herpetickými viry (HSV, HVVZ)
 10. Infekce vyvolané lymfotropními herpetickými viry (EBV, CMV, HHV6, HHV7, HHV8)

 1. Stafylokokové infekce (vč. onemocnění způsobených toxiny S. aureus)
 2. Infekce způsobené streptokoky (vč. viridujících streptokoků)
 3. Pneumokokové a enterokokové infekce
 4. Infekce vyvolané grampozitivními tyčinkami
 5. Infekce vyvolané meningokoky a gonokoky
 6. Pertuse a infekce vyvolané hemofily a příbuznými bakteriemi
 7. Intestinální a extraintestinální infekce způsobené E. coli
 8. Infekce způsobené bakteriemi rodů Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia
 9. Infekce způsobené enterobakteriemi rodů Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus a nefermentujícími tyčinkami rodů Pseudomonas a Acinetobacter
 10. Klostridiová kolitida
 11. Anaerobní infekce
 12. Tetanus a botulismus
 13. Tuberkulóza a mykobakteriózy
 14. Lymeská borelióza
 15. Spirochetové infekce mimo lymeskou boreliózu
 16. Infekce vyvolané rickettsiemi a příbuznými bakteriemi
 17. Chlamydiové a mykoplasmové infekce

 1. Kandidové infekce
 2. Aspergilóza, mukormykóza a další invazivní mykózy
 3. Kryptokokové a pneumocystové infekce
 4. Amébóza a infekce volně žijícími amébami
 5. Protozoární střevní infekce mimo amébózu
 6. Toxoplasmóza
 7. Malárie
 8. Leishmaniózy a trypanosomózy
 9. Střevní infekce vyvolané oblými červy
 10. Infekce vyvolané střevními tasemnicemi, cysticerkóza
 11. Echinokokóza, alveolokokóza, schistosomózy

B. Infekce podle klinických okruhů (podle lokalizace infekce v organismu, disponujících okolností atd.)

 1. Horečnaté stavy – praktická diferenciální diagnostika (vč. horeček neznámého původu)
 2. Sepse a septický šok
 3. Makulopapulózní exantém – praktická diferenciální diagnostika
 4. Vezikulopustulózní a hemoragické exantémy – diferenciální diagnostika
 5. Infekce horních cest dýchacích
 6. Syndrom povlakové angíny – praktická diferenciální diagnostika
 7. Infekce dolních cest dýchacích
 8. Respirační infekce v dětském věku
 9. Pneumonie
 10. Infekční endokarditida
 11. Uzlinový syndrom – praktická diferenciální diagnostika
 12. Infekce jater a žlučových cest (mimo virové hepatitidy)
 13. Průjmová onemocnění u dospělých (vč. diferenciální diagnostiky)
 14. Infekční průjmová onemocnění v dětském věku
 15. Infekce dolních močových cest a orgánů malé pánve
 16. Infekce horních močových cest a ledvin
 17. Infekce kůže a měkkých tkání
 18. Infekce kostí a kloubů
 19. Nehnisavé infekce CNS
 20. Hnisavé infekce CNS
 21. Parézy infekčního původu, vč. GB syndromu – praktická diferenciální diagnostika
 22. Kongenitální a perinatální infekce plodu a novorozence
 23. Sexuálně přenosné infekce – přehled
 24. Infekce u toxikomanů a bezdomovců
 25. Importované infekce s horečkou a/nebo exantémem – diferenciální diagnostika
 26. Importované infekce s průjmem, hepatopatií nebo uzlinovým syndromem – diferenciální diagnostika
 27. Importované infekce, kde dominuje lokalizovaná kožní léze (rickettsiózy, kožní leishmanióza, kožní antrax, larva migrans cutanea)
 28. Zoonózy (vč. vztekliny)
 29. Infekce přenášené klíšťaty (vč. životního cyklu klíšťat)
 30. Infekce přenášené komáry
 31. Oportunní infekce provázející infekci HIV
 32. Infekce při různých poruchách imunitního systému (izolovaná těžká neutropenie, stavy spojené s nedostatečnou funkcí sleziny, stavy po cytostatické léčbě, stavy po podání antagonistů TNFα)
 33. Infekce gravidních žen, diabetiků a pacientů s chronickou kortikoterapií
 34. Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče (klinický pohled)
 35. Revmatická horečka, postreptokoková glomerulonefritda, Reiterův syndrom
 36. Reyeův sy, Kawasakiho syndrom, hemolyticko-uremický syndrom
 37. Syndrom toxického šoku, Henochova-Schönleinova purpura, trombocytopenická purpura
 38. Erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom, Leyellův syndrom, erythema nodosum

C. Základy diagnostiky, terapie a profylaxe infekčních nemocí

 1. Hematologické a biochemické ukazatele zánětu, interpretace nálezů
 2. Kultivační metody průkazu agens, hemokultivace
 3. Nekultivační metody přímého průkazu agens
 4. Metody nepřímého průkazu agens
 5. Nemoci a stavy vedoucí k imunosupresi; vyšetření používaná pro zjištění stavu imunity
 6. Vyšetření využívaná k zjištění stavu vnitřního prostředí
 7. Principy nejčastěji používaných skórovacích systémů (qSOFA, SOFA, GSC, CURB65, ATLAS)

 1. Antivirotika proti herpetickým virům a k léčbě chřipky
 2. Antivirotika k léčbě infekce HIV
 3. Peniciliny a karbapenemy
 4. Cefalosporiny
 5. Glykopeptidy, linkosamidy, oxazolidinony
 6. Aminoglykosidy a peptidová antibiotika
 7. Fluorochinolony
 8. Makrolidy, azalidy, ketolidy
 9. Tetracyklinová antibiotika (vč. glycylcyklinů), amfenikoly, rifamyciny
 10. Nitroimidazoly, nitrofurany, co-trimoxazol, trimetoprim
 11. Antimykotika
 12. Antimalarika

 1. Pasivní imunizace
 2. Principy aktivní imunizace, typy očkovacích látek
 3. Druhy očkování, současný očkovací kalendář, význam kolektivní imunity
 4. Preventivní opatření při cestách do zahraničí
 5. Použití kortikosteroidů u infekčních nemocí
 6. Diagnostika a léčba rehydratace u průjmových onemocnění
 7. Principy léčby virových hepatitid (vč. symptomatické léčby)

 1. Ambulantní léčba parenterálními antibiotiky (OPAT)
 2. Řízení antibiotické léčby na úrovni nemocnice (antibiotický stewardship)
 3. Multirezistentní patogeny, možnosti léčby
 4. Zásady izolace u infekčních nemocí
 5. Vysoce nebezpečné nákazy
 6. Biologické zbraně a bioterorismus

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 10. 5. 2018