Úvodní stránka

Nový kód pro fekální bakterioterapii

P. Kümpel, J. Beneš, 4. 11. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

      dovolujeme si vás upozornit, že od počátku příštího roku bude možné vykazovat kód fekální bakterioterapie (FBT) při léčbě rekurentní klostridiové kolitidy. Tento výkon dostal přidělené číslo 23200 a týká se činností spojených s převzetím stolice od dárce, její homogenizace, filtrace a následné aplikace pacientovi. Do tohoto kódu nepatří vyšetření dárce. Zde se má používat již zavedený výkon cíleného vyšetření 23022, a k tomu musí být současně připojen ještě kód diagnózy Z005. Jestliže se aplikace stolice provádí pomocí gastroskopie nebo koloskopie, vykazuje si nezávisle tuto invazivní část výkonu (tj. gastroskopii nebo koloskopii) gastroenterolog.

      Kdo z vás FBT provádí, měl by již nyní tento nový kód nahlásit na ředitelství nemocnice, aby se s ním počítalo při nasmlouvání výkonů mezi vaším zdravotnickým zařízením a pojišťovnami pro příští rok. Dodáváme ještě, že Ministerstvo zdravotnictví ČR soupis nových kódů ještě nevydalo, takže nemáme v ruce oficiální ministerský dokument, na který by bylo možno se odvolat. Nicméně kód FBT byl na jaře tohoto roku schválen a stále platí, že by měl vstoupit v platnost od 1. 1. 2020. Proto je vhodné se na to již teď připravit.

  MUDr. Petr Kümpel
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 4. 11. 2019