Úvodní stránka

Postup získání remdesiviru (Veklury™) pro konkrétního pacienta

J. Kulichová, H. Rozsypal, 16. 9. 2020, 22. 10. 2020

     Pro podrobnosti klikněte na odkazy.

1. Individuální indikace a její schválení primářem/vedoucím lékařem oddělení

Obecné indikace (podle SPC)

Kontraindikace: (podle SPC)

Konkrétní podmínky a indikace (podle Mezioborového stanoviska)

Škála geriatrické křehkosti (Clinical Frailty Scale - CFS)

2. Přihlášení lékaře s přístupovým právem

na adrese https://dip.mzcr.cz/ (COVID-19: Online dispečink intenzivní péče)
 ● při prvním přihlášení se zvolí heslo
 ● při následném přihlášení se použije zvolené heslo

3. Vyplnění e-žádanky

Po přihlášení se klikne na tlačítko "Požádat o remdesivir", objeví se formulář:

Zobrazit / skrýt formulář

Formulář se vyplní a odešle

4. Vytištění e-žádanky 2×

 ● 1. výtisk e-žádanky se založí do chorobopisu
 ● 2. výtisk e-žádanky se přikládá k objednávce/výdejce pro lékárnu

5. Schválení, popř. zamítnutí žádosti "virtuální" indikační skupinou

Rozhodnutí je zasláno
 ● indikujícímu lékaři
 ● kontaktní osobě lékáren, které jsou spojeny s daným zdravotnickým zařízením, odkud byl lék objednán

6. Vydání léku lékárnou distribuující Veklury™ do lékárny žádající nemocnice na základě vyjádření indikační skupiny

Nevydá-li lék do lékárny žádající nemocnice, indikující lékař oznámí místní lékárně skutečnost o zamítnutí a vrátí nepoužité ampule zpět do pohotovostní zásoby této lokální lékárny.

7. Podání léku pacientovi v 5denní kúře

Nejsou-li známky klinického zlepšení, kúra se neprodlužuje.

 

Pokyn platí od 16. 10. 2020.


Dokumenty

  1. SPC LP Veklury
  2. Mezioborové stanovisko Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s covidem-19

Zkratky

      NNB Nemocnice Na Bulovce, VFN Všeobecná fakultní nemocnice

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 16. 9. 2020, aktualizace 22. 10. 2020