Úvodní stránka

Jak správně česky psát a skloňovat název nemoci covid-19?

H. Rozsypal, 11. 12. 2020

Nejčastější chyby psaní a skloňování slova covid-19

Správně špatně zdůvodnění
covid-19 COVID-19 covid* je zkratkové slovo podobně jako laser** nebo radar***, není důvod je psát verzálkami (velkými písmeny), je to zbytečné a v psaném textu to nevypadá dobře; lidé včetně vzdělaných mají tendenci psát slova, která vnímají jako nestandardní, velkými písmeny, takže píší např. ZOO, přestože nejde o iniciálovou zkratku, nýbrž o zkráceninu typu foto, krimi, auto
Covid-19 názvy nemocí nejsou vlastní jména, proto se nepíší velkým počátečním písmenem
pacienti s covidem-19 pacienti s covid-19 vzhledem k zakončení slova se skloňuje pravidelně podle vzoru hrad a číslovka se ponechává nesklonná
pacienti s nemocí covid-19   úniková varianta s využitím opěrného podstatného jména "nemoc" nebo "choroba"; v textu se pak skloňuje jen toto slovo a samotný název zůstává v nominativu jmenovacím, tedy v 1. pádu

* z angl. coronavirus disease = koronavirová nemoc
** z angl. light amplification by stimulated emission of radiation
*** z angl. radio detection and ranging

 

Jiné ortografické a typografické prohřešky

Správně špatně nebo nevhodně zdůvodnění
10 % 10% v češtině se značka procent píše stejně, jako bychom místo značky psali celé slovo; proto v případě, že chceme procenty vyjádřit podstatné jméno, napíšeme mezi číslem a značkou mezeru (pokud chceme vyjádřit přídavné jméno, např. desetiprocentní, píšeme bez mezery: 10%)
dezinformace, dezinfekce desinformace, desinfekce slova se z jsou základní, neutrální variantou, zatímco varianta se s je příznaková, užívá se tedy pouze ve specifických případech, například v odborných textech, nebo pokud chceme, aby náš výtvor působil zastarale

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 12. 2020