Úvodní stránka

Poznámky k výskytu infekce SARS-CoV-2 v ČR k 5. březnu 2020

H. Rozsypal, 5. 3. 2020

Osoby s diagnostikovanou infekcí SARS-CoV-2 v ČR

      Z téměř pěti set vzorků testovaných na SARS-CoV-2 byla k 5. 3. 2020 zachycena pozitivita u 12 osob.

Tabulka: Případy COVID-19 v ČR (k 5. 3. 2020)*

Pořadí datum dg. m/ž věk občanství (bydliště) místo nákazy okolnosti místo izolace průběh poznámka
1.   1. 3. m 67  ČR Itálie, Udine účastník konference NNB lehký (zač. 25. 2. 20) kontaktován epidemiologem z Udine
2.   1. 3. ž 21  USA Itálie, Milán studující v Miláně, turistika NNB lehký
3.   1. 3. m 43  ČR (Děčín) Itálie, Benátsko (Auronzo di Cadore) lyžařský pobyt v sev. Itálii Ústí n/L, NNB lehký
4.   2. 3. ž 53  ČR (Děčín) Itálie, Benátsko lyžařský pobyt v sev. Itálii, souvislost s pac. 3 Ústí n/L lehký
5.   2. 3. ž 20  Ekvádor Itálie spolucestující pacientky 2 NNB lehký pozitivní z 2. testu
6.   4. 3. ž 19  ČR (Děčín) Itálie lyžařský pobyt v sev. Itálii, souvislost s pac. 3 Ústí n/L lehký
7.   4. 3. m   ČR (Děčín) Itálie lyžařský pobyt v sev. Itálii, souvislost s pac. 3 Ústí n/L asympt.
8.   4. 3. ž 41  ČR (Praha) Itálie, Trentino (Passo del Tonale) lyžařský pobyt v sev. Itálii NNB lehký (zač. 1. 3. 20) první test z nestátní laboratoře
9.   5. 3. m 44  ČR (Praha) Itálie, Trentino (Passo del Tonale) lyžařský pobyt v sev. Itálii, manžel pac. 8 NNB lehký 4. 3. výsledek hraniční, druhý pozitivní
10.   5. 3. ž 67  ČR ČR rodinný příslušník pac. 3 Ústí n/L středně těžký
11.   5. 3. m 44  ČR Itálie, Trentino (Ponte di Legno) lyžařský pobyt v sev. Itálii NNB lehký (zač. 4. 3. 20)
12.   5. 3. m 47  Itálie Itálie, Jižní Tyrolsko (Val Gardena) pobyt v sev. Itálii NNB lehký

   * Údaje z veřejných zdrojů


Domácí testování na SARS-CoV-2

      5. 3. 2020 bylo zavedeno domácí testování na koronavirus v několika krajích. Na výzvu hygienické služby je vyslán speciální vůz zdravotnické služby s pracovním a obytným prostorem. Vyzvedne sestru či záchranáře na kontaktním místě, odjede do místa bydliště nebo karantény vyšetřované osoby, sestra či záchranář se oblékne do ochranného oděvu s respirační polomaskou a ochranou očí (brýlemi, štítem). V bytě nebo v sanitě provede nazofaryngeální výtěr, event. odebere vzorek krve. Po výkonu svleče ochranný oděv a uzavře ho do obalu. Vzorek se odveze do pověřené laboratoře.

Sanita pro výjezdový tým     Sanita pro výjezdový tým
 
Sanita pro výjezdový tým     Sanita pro výjezdový tým

Obrázek 1-4: Sanita pro výjezdový tým

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 5. 3. 2020