Úvodní stránka

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro občany po návratu z pobytu v Itálii

8. 3. 2020

      Všem osobám s trvalým i přechodným pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, se s okamžitou platností nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Praktickým lékařům se ukládá, aby u těchto osob rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

      Opatření se netýká:

  • řidičů vlakové dopravy, kteří tranzitují přes Italskou republiku,
  • řidičů a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky,
  • pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

      Plné znění Mimořádného opatření je zde (ve formátu .pdf).

      Podrobnosti o mimořádném opatření jsou zde (na stránce MZd ČR).

      Čtyřjazyčná Informace pro občany o koronaviru (ve formátu .pdf).

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 3. 2020