Úvodní stránka

Vykazování zdravotní péče u pacientů s COVID-19

J. Kulichová, 11. 3. 2020, 12. 3. 2020

      Tabulka nabízí návod k použití kódů pro vykazování zdravotní péče o pacienty s onemocněním COVID-19, které způsobuje nový koronavirus SARS-CoV-2.

Okolnost kód význam komentář příklad
hospitalizace (vykazování na dokladu 02) U69.75 podezření na přítomnost SARS-CoV-2 doplňkový kód (na místě VDG) značící podezření na COVID-19
U07.1 potvrzená přítomnost SARS-CoV-2 doplňkový kód (na místě VDG) k vyznačení etiologie akutního respiračního onemocnění způsobeného virem SARS-CoV-2, kdy je přítomnost viru laboratorně prokázána a pacient je hospitalizován s odpovídající symptomatologií
standardní odd. (NNB: 4V) J06.8 jiná akutní infekce horních dýchacích cest na více místech pokud jsou přítomny příznaky infekce bez pneumonie pacient přijat pro subfebrilní teploty, známky tracheitidy:
HDG J06.8, VDG U07.1 Z29.0
J12.8 jiná virová pneumonie vykazování HDG u pacientů s prokázanou pneumonií pacient s prokázaným COVID-19, RTG P+S prokazuje infiltráty oboustranně, na oxygenoterapii na standardním oddělení:
HDG J12.8, VDG U07.1 Z29.0
intenzivní péče (JIP) J12.8 jiná virová pneumonie vykazování u pacientů s těžkým respiračním syndromem vyžadujícím resuscitační péči včetně použití neinvazivní (HFNO, NIV) nebo invazivní ventilace, eliminačních metod (CVVHD, IHD) nebo ECMO.
Řídí se pravidly pro vykazování symptomatických diagnóz (respirační selhání, renální selhání apod.) včetně vykázání kódů výkonů a DRG markerů; specifické diagnózy mají přednost před nespecifickými (SIRS).
při zhoršení výše uvedeného pacienta a jeho přesunu na JIP, kde musí být ventilován pro hypoxické respirační selhání, se vykazuje:
HDG J12.8, VDG U07.1 Z29.0 J96.00 + DRG marker dle délky UPV v hodinách
observace na lůžku (NNB: 2V) Z03.8 pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy v době propuštění podezření neprokázáno, ale ne zcela vyloučeno (dále pokračuje karanténa) pacient z rizikové oblasti, nespecifické "chřipkovité příznaky", výtěr na COVID-19 negativní, propuštěn do domácí izolace po dobu 14 dnů:
HDG: Z03.8, VDG U69.75 Z29.0
izolace nosiče na lůžku (NNB: 4V) Z22.8 přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí hospitalizace nosiče z izolačních důvodů;
vykazování izolačního režimu Z29.0 se řídí pravidly pro vykazování izolace*
cizinka bydlící na koleji, již nemá známky infekce, ale není možno izolovat v domácím prostředí:
HDG Z22.8, VDG U07.1 Z29.0
ambulantní vyšetření (vykazování na dokladu 01 a 06) U69.75 podezření na přítomnost SARS-CoV-2 pacient vyšetřen ambulantně či jen proveden výtěr na přítomnost viru SARS-CoV-2, výsledek zatím neznámý
U07.1 potvrzená přítomnost SARS-CoV-2 pokud je pacient výše uvedený prokázán jako pozitivní, takto i vyplnit na hlášení o potvrzení diagnózy na spádovou HES
úmrtí U07.1 SARS-CoV-2 jako příčina úmrtí pro kódování mortality (v Informačním systému List o prohlídce zemřelého, LPZ):
● v části I., pokud bylo úmrtí způsobeno COVID-19
● v části II., pokud diagnóza "COVID-19" k úmrtí přispěla.
Řiďte se obecnými pokyny pro vyplnění příčin smrti.

      Zkratky: HDG - hlavní diagnóza, VDG - vedlejší diagnóza, NNB - Nemocnice Na Bulovce (s uvedením oddělení)

* vykazování izolačního režimu Z29.0 se řídí pravidly pro vykazování izolace, tj.
● pokud probíhá izolace v nemocnici >96 hodin
     nebo
● pokud její nutnost trvá i po propuštění z nemocnice (tj. v domácí izolaci)
     nebo
● pokud dojde k úmrtí pacienta i před dosažením délky hospitalizace 96 hodin.

      Použití kódů bylo konzultováno s Dr. Zvolským (ÚZIS) dle WHO aktualizace MKN-10. Metodika se může dále vyvíjet a doplňovat.

      Technická spolupráce: H. Rozsypal

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 3. 2020, aktualizace 12. 3. 2020