Úvodní stránka

Obsah manuálu ECDC k nakládání s ochrannými pomůckami pro personál pečující o pacienty se suspektním a potvrzeným COVID-19

H. Bartoš, 12. 3. 2020

      Doporučení pro oblékání a svlékání osobních ochranných pomůcek (OOP) v nemocnici při péči o pacienty se suspektním či potvrzeným onemocněním COVID-19

Úplný dokument s fotografiemi (ve formátu .pdf)

Podle materiálů ECDC volně přeložil a zpracoval Hynek Bartoš


Minimální osobní ochranné pomůcky (OOP)

      Minimální OOP slouží k ochraně

 • dýchání - respirátor FFP2 nebo FFP3 (pokud jich bude nedostatek, je doporučeno použít alespoň chirurgickou ústenku)
 • očí - ochranné brýle nebo obličejový štít
 • těla - dlouhý vodě odolný plášť/empír + zástěra
 • rukou - rukavice
 • hlavy - čepice.

      Pomůcky jsou vyráběny v různých velikostech a je důležité, aby nositeli seděly. Jinak ho nechrání.

Oblékání OOP

 1. Před oblékáním OOP musí být provedena hygiena rukou dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi dle platných doporučení.
 2. Plášť: První ochrannou pomůckou při oblékání je plášť. Při zavazování může asistovat druhá osoba.
 3. Dále se má nasadit respirátor - postup dle pokynů na krabičce výrobce Cyrano:
  • otevřete masku
  • upravte nosní klip
  • umístěte masku na obličej umístěte gumičky
  • upravte nosní klip a celou masku pro vzduchotěsnost
 4. Nyní si nasaďte ochranné brýle.
 5. Nasaďte si čepici.
 6. Následují rukavice: Je důležité je přetáhnout až na předloktí, přes elastické manžety pláště.

Svlékání OOP

      Svlékání OOP po vyšetření pacienta je neméně důležitá část postupu, abychom se vyhnuli kontaminaci, protože OOP mohou být kontaminované!

 1. Rukavice
  Svlékají se jako první, protože se považují za nejvíce kontaminované. Poté se sundávají v osmi krocích (viz obrázky).
  Po sundání rukavic musí být provedena alkoholová dezinfekce rukou a má být nasazen nový pár čistých rukavic pro pokračování ve svlékání OOP!
 2. Plášť
  Má být sundáván s novými rukavicemi. Pokud je zavazování vzadu, měl by plášť vzadu uvolnit asistent (s rukavicemi a chirurgickou ústenkou). Poté se sundává a vyhodí dle obrázků.
 3. Čepice a brýle
  Sundejte čepici, brýle se sundávají dle obrázků, je nutné vyhnout se dotekům kontaminované přední strany brýlí.
 4. Respirátor
  Abychom sundali respirátor, je potřeba dát prsty a palec pod elastické gumičky a sundat ho dle obrázků. Je nutné vyhnout se dotykům kontaminovaného respirátoru.
 5. Rukavice
  Poslední snímanou pomůckou jsou rukavice. Rukavice se sundávají stejným způsobem jak je uvedeno výše (2a). Poté musí být provedena hygiena rukou.


Zdroj

 • Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19. ECDC technical report. February 2020. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en
  (originální dokument ve formátu .pdf)

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 12. 3. 2020