Úvodní stránka

Rozšiřování sítě testování na přítomnost SARS-CoV-2

H. Rozsypal, 14. 3. 2020

    Vyšetřování kontaktů je stále významnou složkou strategie boje proti šíření covid-19, a to zejména v počáteční fázi epidemie. Při překročení kritického množství případů se indikace testů na koronavirus budou nejspíše zužovat. 5. 3. 2020 bylo zavedeno domácí testování, ale pro vyšetření většiny kontaktů a suspekcí kapacitně nestačí. I  při dobrém plánování trasy mobilních týmů počet vyšetření jednou výjezdovou skupinou obvykle nepřekročí 30 vyšetření.

Sanita pro mobilní odběrový tým
 
Sanita pro mobilní odběrový tým     Sanita pro mobilní odběrový tým

Obrázek 1-3: Sanita pro mobilní odběrový tým

      Hlavním místem odběrů na SARS-CoV-2 tak zůstávají odběrová místa ve zdravotnických zařízeních. Limitující okolností k provádění testů jsou konkrétní hygienické, provozní a personální podmínky v daném zařízení. Novým příspěvkem k nízkoprahovému testování jsou improvizovaná zařízení (přístřešky, stany, kontejnery) v nemocnicích, které brání nahromadění většího počtu osob.

      Od pátku 13. 3. 2020 probíhá testování pacientů s podezřením na koronavirus také v improvizovaném prostoru před Klinikou infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce. Ta umožní navýšit počet odběrů o cca dvě desítky za hodinu. Mobilní buňku pro testování pacientů zapůjčil a instaloval Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy.

Instalace mobilní buňky     Instalace mobilní buňky

Obrázek 4-5: Instalace mobilní buňky

      Pacienti indikovaní praktickým lékařem nebo epidemiologem hygienické stanice mohou přijet ve všední dny od 7 do 15 hodin, přes víkend od 11 do 19 hodin. Testování není v žádném případě určeno pro zdravé asymptomatické pacienty. Klienti by měli v ideálním případě přijet k odběru vozem, nikoliv MHD a ihned po odběru opět odjet do domácí izolace, kde vyčkají na výsledky testů. Od pondělí 16. 3. se mohou nechat testovat také pacienti bez příznaků jako samoplátci za 2 900 Kč. Klienti jsou vyzváni k ohleduplnému chování u odběrového místa, dodržování minimálně dvoumetrového rozestupu ve frontě na odběr a používání ochranných ústenek (roušek). Dodržování základních hygienických pravidel je samozřejmostí.

Práce v mobilní buňce

Obrázek 6: Práce v mobilní buňce

      Testování osob s příznaky akutního respiračního onemocnění a kontaktů již diagnostikovaných infikovaných zmírní nárůst počtu nakažených a mitiguje epidemii tím, že rozloží počty nemocných do delšího období a omezí počty vážně nemocných v krátkém čase. Věříme, že zlepšená organizace testování, dostupnost odběrových souprav a zavedení screeningových rychlotestů zvýší účinnost boje proti koronavirové epidemii.

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 3. 2020