Úvodní stránka

Použití inosin pranobex v prevenci a léčbě covid-19. Je k dispozici a nepoužívá se. – Proč?

J. Beran, 2. 4. 2020

      Se zájmem jsem si přečetl na webu www.infekce.cz všechna sdělení, která doporučují pro léčbu covid-19 různé typy preparátů a velmi mě mrzí, že se zde neobjevila žádná informace o léčbě pomocí inosin pranobex. Předpokládám, že většina kolegů bude vědět, o jaký přípravek se jedná, a pro ty, kteří se s ním ještě nesetkali, jsou detailní informace na webu www.prolekare.cz formou otázek a odpovědí. Je zde uvedeno o jaký lék se jedná a jak v organismu a jeho imunitním systému působí proti virové infekci: https://www.prolekare.cz/covid-19/inosin-pranobex-a-jeho-moznosti-v-prevenci-a-v-lecbe-akutni-respiracni-virove-infekce-vcetne-covid-19-odpovedi-na-dotazy-zdravotnickych-pracovniku-121679. Nejzásadnější informací je to, že lék prokázal v dvojitě slepé studii při použití placeba, že u akutní virové respirační infekce statisticky významně snižuje období s příznaky onemocnění (https://doi.org/10.1186/s12879-016-1965-5).

      V současnosti je připravena pro web www.prolekare.cz i anglická verze sdělení a zde jsou její závěry:
 

Doporučení pro léčbu s inosin pranobex u covid-19

      Pro léčbu přípravku covid-19 se doporučuje použít maximální dávku 4 × 2 tbl (4 × 1000 mg = 4 g/den). Délka léčby by měla být 7-10 dní nebo dva dny po vymizení příznaků.

      Šestihodinové intervaly mezi léčebnými dávkami není nutné striktně dodržovat, například kvůli spánku, protože posunutí intervalu o jednu nebo dvě hodiny nemůže ovlivnit trvalou stimulaci imunitního systému.

      Inosin pranobex by měl být použit u níže vyjmenovaných skupin osob co nejdříve po výskytu prvních příznaků nemoci, jako je horečka, či jen zvýšená teplota, kašel, ztráta nebo snížení čichu či chuti, bolest svalů, bolest kloubů, malátnost.

      Inosin pranobex by se měl používat k počáteční léčbě všech zdravotnických pracovníků, pacientů starších 50 let a všech pacientů s chronickým onemocněním. Kromě toho pro všechny, kteří by byli podezřelí z opakované expozice infekční dávkou během inkubační doby, jsou to lékaři a veškerý zdravotnický personál pečující o pacienty v první linii, zubní lékaři a další personál zubních ordinací v přímém kontaktu s pacienty a další profese, kde nelze vyloučit opakovanou expozici viru.

      Inosin pranobex není indikován k léčbě závažných forem přípravku covid-19 a jejich komplikací.
 

Doporučení pro prevenci závažných forem onemocnění covid-19 při použití inosin pranobex

      Pro ty, kteří se přímo starají o pacienty s covid-19 (zdravotníci v první linii léčby) nebo o obyvatele domovů pro seniory, se doporučuje používat intervalové preventivní použití inosin pranobex v dávce 2 ×1 tbl (2 × 500 mg) po dobu 10 dnů a poté 20 dní bez užívání. Cyklus by se měl opakovat ještě dvakrát.

      Prevence závažné formy onemocnění covid-19 pomocí tzv. imunoboostingu u zdravotnických pracovníků je naprosto zásadní pro jejich ochranu. Pokud budou mít zvýšenou úroveň přirozené imunity, jejich případné onemocnění bude mírnější a kratší. Na to sází přístup v Nizozemí, kde byla zahájena klinická studie, při které zdravotnickým pracovníkům v první linii aplikují vakcínu proti TBC tzv. BCG vakcínu. Původce tuberkulózy u krav tak nepřímo stimuluje přirozenou imunitu, a protože je intracelulárním parazitem a tak v ochraně zvyšuje především hladinu NK buněk (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=BCG+corona). Myslím si, že inosin pranobex to umí jednodušeji, lépe se dávkuje a především je lépe tolerován. Jen pro zajímavost za 90 min po podání léku se zvyšuje hladina aktivních NK buněk, jež nás chrání likvidací virem napadených buněk (a tedy těch s perforinem a granzymy), a za 5 dnů je jejich hladina minimálně dvojnásobná – přečíst si o tom můžete zde: (https://doi.org/10.1016/j.intimp.2016.11.023). Mít v době rizika vysoké expozice k dispozici dvojnásobnou ochranu v přirozené imunitě je určitě s velkou výhodou!

      Jen ve stručnosti zopakuji, že u jakékoliv virové infekce je nejdůležitější v obraně přirozená imunita prostřednictvím NK buněk vybavených perforinem a granzymy, následovaná adaptivní imunitou s cytotoxickými T lymfocyty a teprve poté se vytvářejí v dostatečné míře protilátky. Ten kdo bude mít zájem, může projít článek publikovaný v Nature Medicine: Breadth of concomitant immune responses prior to patient recovery: a case report of non-severe COVID-19. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0819-2. Článek je obrovským poučením, protože ukazuje laboratorní výsledky a klinický stav nemocné pacientky z Wuhanu, jež přicestovala do Melbourne. Nechci zabíhat do detailů, ale zásadní je nález na plicích v den 0 a v den 10, kdy došlo k regresi. Dále je nutné vidět jasnou časovou posloupnost v imunitním systému v jednotlivých dnech. Nejprve zvýšení aktivity kmenových buněk, dále buněk prezentujících antigen, zároveň aktivita NK buněk a při jejich poklesu hned vzestup cytotoxických T lymfocytů, trvalá hladina pomocných T lymfocytů a vzestup protilátek. Nejprve se kupodivu zvedají IgG a později IgM, ale obojí nemají zásadnější vliv na onemocnění. Jejich maximum je kolem 20 dne. Soulad jako posloupnost nástrojů ve velkém orchestru.

      Inosin pranobex způsobí cytokinovou bouři – říkají lékaři: Nejen naši, ale i zahraniční lékaři jsou z inosin pranobexu zmatení a myslí si, že by mohl způsobit cytokinovou bouři. Pokud bych to měl zjednodušeně vysvětlit, tak ve své podstatě existují dva druhy cytokinů – jedny vázané na imunitní reakce a procesy v souvislosti s Th2 a produkci protilátek. Hlavním představitelem této skupiny je IL6 jež je u cytokinové bouře dominantní. V léčbě tohoto stavu se pak používají monoklonální protilátky, jež IL6 zablokují. Druhá skupina cytokinů je vázaná na imunitní procesy kolem Th1 a vázané na produkci cytotoxických T lymfocytů a hlavním představitelem je IL2 a inosin pranobex působí přes tuto druhou skupinu. Obě skupiny jsou v normálně v rovnováze. Použití inosin pranobexu je spíše brzdou než urychlovačem případné cytokinové bouře, protože působí hlavně přes Th1. Je to zde: https://resident360.nejm.org/discussions/on-the-front-lines-with-covid-19-what-can-we-learn-from-each-other.

      Velmi bych si přál, aby se o léku začalo seriózně jednat, protože je u nás registrován a snad i k dispozici.

     Vypracováno dne 1. 4. 2020 Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
SCI = 3024; h-index= 29; i10-index=60

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2. 4. 2020