Úvodní stránka

Význam interferonů, kortikosteroidů a BCG vakcíny pro covid-19

P. Chalupa, H. Rozsypal, 15. 4. 2020

Použití interferonů v léčbě covidu-19

      Interferony jsou proteiny nespecifické imunity a působí v protivirové obraně. Interferony α, β a γ stimulují protivirovou odpověď vrozeného imunitního systému.
     Interferon α (IFN-α) je secernován makrofágy, je produkován buňkami infikovanými některými viry, váže se na receptory pro interferony na infikovaných i dosud zdravých buňkách a navozuje v nich antivirový stav.
     Interferon β (IFN-β) je secernován fibroblasty, je také produkován buňkami infikovanými některými viry; váže se na receptory pro interferony na infikovaných i dosud zdravých buňkách a obdobně jako IFN-α v nich navozuje antivirový stav. V klinické praxi je využíván např. v léčbě sclerosis multiplex.
     Interferon γ (IFN-γ) je secernován pomocnými TH1-lymfocyty, indukuje syntézu některých enzymů směřující k potlačení replikace virů; reguluje důležité aspekty imunitní reakce.

     IFN-α v inhalační formě zmiňuje jako první čínské doporučení pro léčbu covidu-19 (1 a 2). Kombinace IFN-β společně s lopinavirem/ritonavirem je zvažována jako možná varianta léčby covidu-19 na základě zkušeností s použitím u infekce MERS, nicméně ale výsledky s jeho použitím nebyly konzistentní (3). Účinnost na replikaci viru MERS-CoV na myším modelu byla vyšší u remdesiviru než u kombinace lopinavir/ritonavir s IFN-β (4). Interferony dále ukazují jistou schopnost potlačovat replikaci viru SARS in vitro (tj. laboratorně), jejich skutečný klinický přínos by ale měl být ještě ověřen klinickými studiemi. Nově byla schválena klinická studie probíhající v centrech ve Velké Británii, v níž bude pacientům s potvrzenou infekcí SARS-CoV-2 podáván inhalační roztok IFN-β-1a nebulizační formou. Hlavním aspektem studie je stanovení role tohoto IFNu v léčbě/prevenci závažných respiračních obtíží u infikovaných pacientů (5). Hypotézou pro použití IFN-β u covidu-19 je představa, že tato molekula může v plicích pomoci snížit závažnost infekce zejména u osob se sníženou imunitní odpovědí.

Odkazy

 1. Dong L et al. Discovering drugs to treat coronavirus disease 2019 (COVID-19). Drug Discov Ther. 2020;14(1):58-60. https://www.jstage.jst.go.jp/article/ddt/14/1/14_2020.01012/_pdf/-char/en
 2. Chinese Clinical Guidance for COVID-19 Pneumonia Diagnosis and Treatment (7th edition): http://kjfy.meetingchina.org/msite/news/show/cn/3337.html
 3. Arabi YM et al. Middle East Respiratory Syndrome. N Engl J Med. 2017 Feb 9;376(6):584-594. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28177862
 4. Sheahan TP et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV. Nat Commun. 2020 Jan 10;11(1):222. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6954302/
 5. A randomised double-blind placebo-controlled trial to determine the safety and efficacy of inhaled SNG001 (IFNß-1a for nebulisation) for the treatment of patients with confirmed SARS-CoV-2 infection (COVID-19): https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=eudract_number:2020-001023-14


Kortikosteroidy v léčbě covidu-19

      V současné době se nedoporučuje rutinní používání kortikosteroidů u pacientů infikovaných virem SARS-CoV-2. Dostupné údaje naznačují, že kortikosteroidy nevykazují přínos pro přežití pacientů s covidem-19 a mohou být naopak rizikové (1). CPAM (China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care) uvádí, že použití kortikosteroidů k léčbě covidu-19 je kontroverzní, a proto by se měly používat s opatrností (2).

Odkazy

 1. WHO: Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
 2. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version): version): https://mmrjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40779-020-0233-6


Covid-19 a BCG vakcína

      Hlavní výhodou BCG vakcíny je prevence závažných a diseminovaných forem onemocnění (TBC meningitida a miliární TBC) u kojenců a dětí. BCG vakcína poskytuje částečně ochranu i proti jiným mykobakteriózám (M. leprae, M. ulcerans, M. avium) a také stále zaujímá významné místo i v léčbě protinádorové, konkrétně při léčbě karcinomu močového měchýře. Ukázalo se, že BCG vakcinace má i další nezanedbatelný pozitivní účinek – tj. pozitivní vliv na buněčnou imunitu (je to nespecifické imunostimulans – zajišťuje rovnováhu mezi Th1 a Th2 buňkami) a udává se, že tím lze předejít až 30 % infekcí způsobených různými patogeny, včetně virů. To vedlo k hypotéze, že proti novému koronaviru může být BCG vakcína účinná, a to právě cestou pozitivního ovlivnění buněčné imunity. Při použití BCG vakcíny dochází také k řadě vedlejších účinků následkem její vysoké reaktogenity (indurace v místě aplikace, ale i ulcerace, případně absces, dále regionální lymfadenitidy, ale lymfadenitidy mohou být i generalizované a může dojít i k diseminované BCG infekci). Délka ochrany po BCG vakcinaci se udává pouze 15 až 20 let, a také proti samotné tuberkulóze nefunguje vakcína stoprocentně – udávaná účinnost je pouze v 60 až 80 % (existují ovšem rozdíly v konkrétních státech).

     Plošné očkování proti tuberkulóze bylo ve většině vyspělých států již ukončeno. Povinné očkování se řídí pravidly Světové zdravotnické organizace (WHO): pokud je v zemi 20 pacientů na sto tisíc obyvatel, má se očkovat, ale v ČR je to hluboko pod 10 pacientů a v ČR je také druhý nejnižší výskyt TBC v Evropě. V ČR se proti tuberkulóze plošně očkovalo od roku 1953 až do listopadu 2010 a od této doby očkujeme pouze rizikové skupiny novorozenců, a to na základě předem stanovené indikace v kalmetizačních ambulancích.

     Ve většině vyspělých států se plošné očkování proti TBC již neprovádí, v některých zemích k tomu došlo dříve, v jiných později. Ukazuje se, že státy, které k tomu dospěly později, by nyní mohly mít výhodu v boji proti onemocnění covid-19. Podle prezidentky Bulharské společnosti pro dlouhodobou péči a paliativní medicínu Lubimy Despotové tomu napovídá skutečnost, že mapa zemí, kde se plošně očkovalo proti tuberkulóze, kopíruje mapu států s mírnějším průběhem současné pandemie. Příkladem je Německo, kde je velký rozdíl mezi západem a bývalou Německou demokratickou republikou. Na východě patřila BCG vakcína k povinnému očkování, koronavirem je přitom východní část Německa zasažena třikrát méně. Vedle Německa mohou posloužit k porovnání i Portugalsko a Španělsko. Portugalsko patří ke státům, kde bylo očkování BCG vakcínou plošné, ale sousedící Španělsko, které takovou povinnost nemělo, nyní vykazuje podstatně vyšší počty nakažených na počet obyvatel (Španělů je zhruba čtyřikrát více). Několik zemí nyní plánuje provést klinický výzkum a v nejbližší době by s ním mělo začít Nizozemsko. Asi tisícovce zdravotníků z osmi nemocnic se plánuje aplikovat BCG vakcínu či placebo a výsledky by měly ukázat, nakolik je BCG vakcína v tomto směru účinná. Server Euractiv.com, který na nadcházející výzkum upozornil, udává, že vysvětlení, proč očkující země registrují lehčí průběh pandemie, je samozřejmě víc. Je to například i skutečnost, že lidé ve východní Evropě jsou více disciplinovanější včetně dodržování epidemiologických nařízení (např. nošení roušek nebo karanténních opatření).

Odkazy

 1. Miller A, Reandelar MJ, Fasciglione K, Roumenova V, Li Yan, Otazu GH. Correlation between universal BCG vaccination policy and reduced morbidity and mortality for COVID-19: an epidemiological study. https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042937
 2. Hegarty PK, Kamat AM, Zafirakis H, Dinardo A. BCG vaccination may be protective against Covid-19. Preprint March 2020. doi: 10.13140/RG.2.2.35948.10880
 3. Moorlag SJCFM, Arts RJW, van Crevel R, Netea MG. Non-specific effects of BCG vaccine on viral infections. Clin Microbiol Infect. 2019;25(12):1473-1478.
 4. Curtis N. BCG Vaccination to Protect Healthcare Workers Against COVID-19 (BRACE). Mar 2020. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04327206

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 15. 4. 2020