Úvodní stránka

Doporučení KS COVID MZ k ukončení karanténních opatření u osob žijících ve společné domácnosti s pacientem s onemocněním covid-19

29. 4. 2020

      Nové doporučení Klinické skupiny COVID řeší problematiku ukončování karanténních opatření u osob žijících ve společné domácnosti s pacientem s onemocněním COVID-19. Doporučení upravuje mimo jiné přístup k otázce nařizování karanténních opatření u osob vyléčených z nákazy COVID-19 v případě, kdy by tyto osoby byly následně v kontaktu s pacientem pozitivním na SARS-CoV-2 například ve stejné domácnosti. Daný problém je v doporučení řešen obecně s přihlédnutím k současnému stavu poznatků o epidemiologii nákazy. V případě, že místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví zjistí v rámci epidemiologického šetření okolnosti, které mají významný vliv na výsledek hodnocení rizika dalšího možného šířeni nákazy, je místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn zjištěná fakta promítnout do finálního rozhodnutí o opatřeních u vyléčené osoby v úzkém kontaktu s pacientem nakaženými SARS-CoV-2.

      Doporučení rozeslala MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., pověřena zastupováním náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky ČR.

Odkazy

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 29. 4. 2020