Úvodní stránka

V České republice probíhá studie kolektivní imunity vůči covidu-19

P. Chalupa, H. Rozsypal, 29. 4. 2020

      Ministerstvo zdravotnictví ČR zahájilo studii, která má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění covid-19. Testováno má být asi 27 tisíc lidí z různých skupin obyvatelstva ve čtyřech lokalitách a odběry již začaly 23. dubna 2020. Účast v této studii je určena pouze pro osoby, které jsou zdravé, tj. nemají příznaky onemocnění HCD a ani dříve u nich nebylo potvrzeno onemocnění covid-19. Nebudou vyšetřovány pouze dospělé osoby, ale i děti od 8 let v Praze, Brně a okolí, Olomouci a okolí a Litoměřicích. Dále se studie zaměří i na zvláštní skupinu chronicky nemocných. Odděleně pak studie proběhne v Litovli a Uničově, kde bude provedeno podrobnější zhodnocení kvantitativní analýzy přítomnosti protilátek vůči koronaviru.

Studie kolektivní imunity vůči covidu-19

      Odběry vzorků mají probíhat asi 7-8 dní, v případě Olomouckého kraje o týden až dva více z důvodu odběru žilní krve. K testování se budou používat tzv. rapid-testy k průkazu přítomnost protilátek proti SARS-CoV-2 v krvi. V případě pozitivního výsledku testu bude testovaný na místě vyzván k provedení výtěru z HCD k průkazu přítomnosti viru a budou mu doporučena opatření pro zabránění šíření případné infekce do doby, než bude znám výsledek vyšetření. Pokud bude výsledek výtěru z HCD negativní, tak to znamená, že se daná osoba s koronavirem s největší pravděpodobností setkala již dříve, ale již není nakažlivá a není třeba dodržovat další zvláštní opatření. První výsledky studie mají být k dispozici na začátku května a zásadním způsobem nepochybně přispějí k ověření aktuální epidemické situace v ČR a poslouží k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této infekce. Testovaní jsou rozděleni do 4 skupin podle věku a odebírá se jim kapilární krev z prstu. Výsledek se dotyčný má dozvědět na místě do maximálně 30 minut od zahájení testu. Pokud bude výsledek pozitivní, znamená to, že testovaný má pozitivitu protilátek v krvi a musí podstoupit ještě odběr biologického materiálu ze sliznic HCD k průkazu RNA viru pomocí PCR a bude poučen, jak má dále postupovat.

      Zadavatelem studie je Ministerstvo zdravotnictví ČR a realizátorem je Ústav zdravotnických informací a statistiky, resp. jeho organizační složka Národní screeningové centrum. Na přípravě studie spolupracovalo velké množství odborníků z lékařských fakult, Akademie věd ČR, Českého statistického úřadu, nemocnic, hygienických stanic a bezpečnostních složek. Klíčovou roli hraje v této studii rovněž Armáda ČR, která pomáhá s vytvořením zázemí a s odběry z dýchacích cest. V řadě zemí v současné době probíhají podobné studie hodnotící přítomnost protilátek proti novému koronaviru. Příkladem je Německo, kde studie předpokládá vyšetřit desetitisíce účastníků z kohort z nejvíce postižených oblastí infekcí covid-19 a také vyšetřit reprezentativní vzorky napříč celým Německem. Ve velké míře probíhají i obdobné studie ve skandinávských zemích.

Odkaz

     Podrobnější informace o studii jsou na webových stránkách

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 29. 4. 2020