Úvodní stránka

Postižení srdce u covidu-19

P. Chalupa, H. Rozsypal, 5. 5. 2020

      Srdeční postižení bylo pozorováno nejen u 23 % pacientů s těžkým průběhem covidu-19, ale bylo prokázáno i u ostatních pacientů infikovaných SARS-CoV-2 jako běžná komplikace zhoršující závažnost této infekce. U těchto pacientů bylo totiž ve 13 % pozorováno zvýšení kreatininkinázy (CK) na hodnoty >200 U/l, přičemž většina z nemocných neměla systémovou zánětlivou odpověď indukovanou cytokinovou bouří.

      Angiotenzin-konvertující enzym 2 (ACE2) je klíčovým hostitelským buněčným receptorem, který využívá SARS-CoV-2 pro vstup do lidských buněk. ACE2 byl již identifikován ve více orgánech, ale jeho buněčná distribuce v lidském srdci zatím nebyla jasně osvětlena. K objasnění této otázky byla v Číně (v Šanghaji a Pekingu) zkoumána exprese ACE2 v dospělých lidských orgánech včetně srdcí - jak u zdravých, tak nemocných jedinců. Biologický materiál k tomuto účelu poskytovaly tkáně z transplantačního centra. Střevo trávicího traktu vykazovalo nejvyšší expresi ACE2, následovanou varlaty a ledvinami, což svědčí o možnosti postižení těchto orgánů a může to také vysvětlit pozitivní detekci SARS-CoV-2 ve stolici a moči pacientů. Exprese ACE2 v srdci je nižší než ve střevě a ledvinách, ale vyšší než v plicích, které jsou hlavním cílovým orgánem tohoto viru, nicméně to svědčí o možné náchylnosti lidského srdce k této infekci.

      K osvětlení buněčné distribuce ACE2 v lidském srdci autoři podrobili analýze 8 druhů buněk v srdci – tj. kardiomyocyty (CM), endoteliální buňky (EC), makrofágy (MΦ, CD163), fibroblasty (FB), pericyty (Peri), buňky hladkého svalstva (SMC), T buňky a dříve neznámé buňky podobné neuronům (Neu). Pericyty jsou buňky mezenchymálního původu, které zevně obklopují kapiláru, jejíž stěna je tvořena jedinou vrstvou endothelia. Pericyty jsou schopné kontrakce a tím způsobit zúžení cévy.

      Analýzou byla zjištěna nízká exprese ACE2 v kardiomyocytech (CM), ale ACE2 byl vysoce a specificky exprimován v pericytech. Na rozdíl od buněk hladkého svalstva (SMC), které jsou umístěny v koronárních tepnách nebo arteriolách, jsou pericyty mimo endoteliální buňku kapilár a části venul a mohou hrát zásadní roli v mikrocirkulaci myokardu. Výsledky studie svědčí o tom, že pericyty jsou tou hostitelskou buňkou v lidském srdci, na kterou především cílí SARS-CoV-2.

      Buňky infikované virem mohou být poškozeny a následně narušovat mikroprostředí myokardu. Souhrnně výsledky této studie naznačují, že infekce SARS-CoV-2 v lidském srdci napadne pericyty a způsobí dysfunkci kapilárních endoteliálních buněk (EC), čímž dojde k poruše mikrocirkulace. To může vysvětlit klinický projev zvýšení CK u 13 % pacientů s covidem-19. Léky na zlepšení mikrocirkulace by tedy u těchto pacientů mohly zmírnit poškození srdce.

      U pacientů s covidem-19, u kterých je přítomno jako základní kardiovaskulární onemocnění, je větší pravděpodobnost progrese do těžkých stavů, s možností i letálního konce. Proto u těchto pacientů s onemocněním srdečního svalu byla dále studována exprese ACE2. Výsledky ukázaly, že pacienti se srdečním selháním byli vnímavější na infekci srdce virem SARS-CoV-2, což může vést k dalšímu poškození srdce s další progresí až do kritického stavu. Pacienti se základním onemocněním srdce vykazují zvýšenou expresi ACE2 a po infekci SARS-CoV-2 je vysoká možnost srdečního infarktu s dalším nepříznivým vývojem.

      Tato studie odhalila, že pericyt s vysokou expresí ACE2 představuje cílovou srdeční buňku pro SARS-CoV-2. Poškození pericytů v důsledku infekce tímto virem může vést k dysfunkci kapilárních endoteliálních buněk, což vyvolá mikrovaskulární dysfunkci.

Literatura

  1. Chen L, Li X, Chen M et al.: The ACE2 expression in human heart indicates new potential mechanism of heart injury among patients infected with SARS-CoV-2. Cardiovascular Research 2020;116(6):1097-1100. https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa078

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 5. 5. 2020