Úvodní stránka

Léčba covidu-19 v USA a hodnocení účinnosti remdesiviru

M. Holub, 5. 5. 2020

Nejčastěji předepisovaná léčiva pro covid-19 v USA

      Podle studie, zvěřejněné 30. dubna 2020 v Medscape, každý pátý lékař starající se o pacienty s covidem-19 ordinoval hydroxychlorochin a podbně tomu bylo v případě rekonvalescentní plazmy. Lékařů, kteří ordinovali remdesivir, bylo přibližně 17 %, jiné antivirotikum jich předepsalo 10 %. Celkově byl nejčastěji předepisovaným léčivem paracetamol (82 %) následovaný antibiotiky (41 %) a brochodilatanciemi (40 %). Dotazníkové studie se zúčastnilo 203 praktických lékařů, pediatrů a intenzivistů.


Hodnocení účinnosti remdesiviru

      Anthony Fauci, ředitel Národního institutu pro alergie a infekční choroby, prohlásil, že by se remdesivir měl stát standardem péče o pacienty s covidem-19.

      Podle předběžných výsledků studie u hospitalizovaných pacientů s covidem-19 a postižením plic došlo u nemocných léčeným remdesivirem k rychlejší úzdravě. Do této randomizované placebem kontrolované studie, která začala 21. února, bylo v USA a dalších 21 zemích Evropy a Asie celkem zařazeno 1063 pacientů. Medián počtu dnů do úzdravy byl 11 u nemocných lečených remdesivirem oproti 15 dnům u pacientů, kteří dostávali placebo (P < 0,001). Ve studii byl rovněž pozorován trend zlepšeného přežití: ve skupině léčené remdesivirem byla smrtnost 8 % oproti 11,6 % ve skupině s placebem (P = 0,059). Na druhou stranu data z randomizované placebem kontrolované studie z 10 nemocnic v čínské provincii Hubei, která byla předčasně ukončena v důsledku ústupu epidemie po zařazení 237 nemocných s covidem-19, neprokázala rychlejší úzdravu ani nižší smrtnost pacientů léčených remdesivirem (n = 158) oproti placebu (n = 79). Jediným statisticky významným výsledkem bylo zjištění, že nemocní, kteří dostali remdesivir do 10. dne od počátku příznaků, měli rychlejší ústup symptomů covidu-19.

      Pro rozhodnutí o účinnosti remdesiviru budou tedy velmi důležité další výsledky v současné době probíhajících studií.

Zdroje

  1. https://www-medscape.com/viewarticle/929725_print
  2. https://www-medscape.com/viewarticle/929685_print

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 5. 5. 2020