Úvodní stránka

Covid-19: diagnóza, terapie a prevence

P. Dlouhý, J. Pazderková, H. Bartoš, Š. Cimrman, J. Beneš, J. Škola, D. Vaculíková, 11. 5. 2020

      Článek, který připravil kolektiv autorů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Odboru hygieny Krajské zdravotní, a. s., právě vychází v časopisu Acta medicinae - Pneumologie (http://www.actamedicinae.cz/) a s laskavým svolením nakladatele je poskytnut naší webové stránce.

Souhrn

      Přehledný článek přináší souhrn poznatků získaných v období pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Pozornost je věnována charakteristice viru a jeho životnímu cyklu, epidemiologickým poznatkům o šíření nákazy a klinické charakteristice onemocnění COVID-19. Podrobně je uveden přehled potřených vyšetření a možných způsobů léčby včetně té experimentální a v intenzivní péči. V závěrečné části se popisuje organizace péče o nemocné ve zdravotnických zařízeních a zásady prevence nákazy ve zdravotnictví a v populaci. Autoři vycházejí z rozsáhlé recentní literatury a vlastních zkušeností pracoviště, kde byli diagnostikováni první pacienti na počátku epidemie v České republice.

Klíčová slova

     SARS-CoV-2, COVID-19, koronavirus, epidemiologie, antivirotika, prevence

Úplný text

     Covid-19: diagnóza, terapie a prevence (ve formátu .pdf)

Formát pro citování

  • Dlouhý P, Pazderková J, Bartoš H, Cimrman Š, Beneš J, Škola J, Vaculíková D. COVID-19: diagnóza, terapie a prevence. Acta medicinae 2020;8:36-46

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 5. 2020