Úvodní stránka

Revize některých informací o covidu-19

M. Holub, 14. 5. 2020

Má BCG vakcinace vliv na výskyt infekce SARS-CoV-2? Zřejmě ne.

      V posledním čísle časopisu Americké lékařské asociace JAMA byly publikovány výsledky studie izraelských kolegů, kteří hledali odpověď na často pokládanou otázku: „Je populace, která byla rutinně očkována proti tuberkulóze, více chráněna proti covidu-19 oproti obyvatelům zemí, kde toto očkování nebylo součástí očkovacího kalendáře?“ Z tohoto důvodu byly vybrány dvě skupiny izraelské populace: 1) osoby narozené mezi roky 1979-1981, kdy byli ve Státě Izrael očkováni všichni novorozenci proti tuberkulóze a 2) osoby narozené mezi lety 1983-1985, kdy BGC vakcinace již nebyla rutinně prováděna. V obou skupinách byly vyhledány osoby testované na SARS-CoV-2, což představovalo 1509 osob s BCG vakcinací a 1458 osob BCG neočkovaných. Očkovaných proti tuberkulóze bylo pozitivních na SARS-CoV-2 361 (11,7 %) a neočkovaných bylo pozitivních 299 (10,4 %). Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl ve výskytu infekce SARS-CoV-2. Tíží průběhu covidu-19 ve studii porovnat nešlo, protože v obou skupinách se vyskytlo pouze po jednom případu kritického průběhu covidu-19 a současně ani v jedné ze skupin nebylo zaznamenáno úmrtí na covid-19. Výsledky tedy v médiích často citovanou hypotézu o ochranném vlivu BCG vakcinace před infekcí SARS-CoV-2 rozhodně nepodporují.


Hydroxychlorochin s azitromycinem v léčbě covidu-19: výsledky nejsou příliš dobré.

      Studie francouzských kolegů z Marseille a Nice publikovaná v březnu 2020 v International Journal of Antimicrobial Agents naznačovala významný efekt antimalarika hydroxychlorochinu v monoterapii nebo v kombinaci s azitromycinem v léčbě covidu-19. Ačkoliv byla tato studie kritizována pro četné metodické nedostatky (malý počet zařazených pacientů, z celkového počtu 26 nemocných z vyhodnocení byli vyřazeni 3 pacienti přeložení na jednotku intenzivní péče), získala velikou mediální pozornost. Na obranu francouzských kolegů je třeba uvést, že rovněž v nemocnicích v čínské provincii Hubei byl hydroxychlorochin často podáván a jeho použití doporučovaly a stále doporučují četné odborné společnosti.

      Ve studii, která byla 11. května publikována v JAMA, byla retrospektivně vyhodnocena účinnost hydroxychlorocinu v monoterapii, v kombinaci s azitromycinem, samotný azitromycin ve srovnání s případy covidu-19, u kterých žádná antimikrobiální terapie nebyla podávána. Celkem byla vyhodnocena léčba covidu-19 u 1438 pacientů hospitalizovaných mezi 15. a 28. březnem 2020 ve 25 nemocnicích města New York. U 735 pacientů, kteří byli léčeni kombinovanou léčbou, byla smrtnost covidu-19 25,7 %, při monoterapii hydroxychlorochinem (271 pacientů) byla smrtnost 19,9 %, při léčbě pouze azitromycinem zemřelo 10 % pacientů a u osob bez specifické antimikrobiální terapie byla smrtnost covidu-19 12,7 %. Protože statistickým testování nebyl zjištěn mezi skupinami signifikantní rozdíl, autoři výsledky své studie interpretují jako negativní ve vztahu k účinnosti hydroxychlorochinu v léčbě covidu-19. Důležitým a statisticky významným výstupem studie je zjištění pozitivního vztahu mezi léčbou hydroxychlorochinem společně s azitromycinem a vyššího rizika srdeční zástavy. Ačkoliv studie má četné metodické nedostatky plynoucí z jejího observačního a retrospektivního charakteru, výsledky naznačují, že hydroxychlorochin nemá v léčbě covidu-19 zásadní význam. Vzhledem k tomu, že v dubnu bylo ve světě registrováno přes 50 studií s hydroxychlorochinem, bude potřeba počkat na další data.


Zdroje

  1. Hamiel U, Kozer E, Youngster I. SARS-CoV-2 rates in BCG-vaccinated and unvaccinated young adults. JAMA 2020 May 13. doi: 10.1001/jama.2020.8189
  2. Rosenberg ES, Dufort EM, Udo T, et al. Association of treatment with hydroxychloroquine or azithromycin With in-hospital mortality in patients with COVID-19 in New York State. JAMA. 2020;10.1001/jama.2020.8630. doi:10.1001/jama.2020.8630

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 5. 2020