Úvodní stránka

Nový koronavirus (SARS-CoV-2) a onemocnění COVID-19

M. Trojánek, V. Grebenyuk, K. Herrmannová, T. Nečas, J. Gregorová, M. Kucbel, R. Šín, H. Roháčová, F. Stejskal, 20. 5. 2020

      Další ze série přehledových článků, tentokrát připravený MUDr. Trojánkem a kolektivem autorů z pražské nemocnice Na Bulovce a z pracovišť ve Zlíně, Liberci a Plzni, právě vychází v Časopisu lékařů českých (https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-2-6/novy-koronavirus-sars-cov-2-a-onemocneni-covid-19-122272) a s laskavým svolením nakladatele je poskytnut naší webové stránce.

Souhrn

      Koncem roku 2019 byly v čínském Wu-chanu popsány první případy závažně probíhající pneumonie nejasného původu. Bylo prokázáno, že původcem onemocnění je nově identifikovaný ß-koronavirus, který byl označen jako SARS-CoV-2 a onemocnění jím vyvolané jako COVID-19 (coronavirus disease 2019). Počátkem roku 2020 došlo k významnému rozšíření nákazy do řady světových regionů, proto Světová zdravotnická organizace (WHO) 30. ledna vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu a 11. března šíření infekce označila za pandemii. Nákaza se přenáší především kapénkovou cestou a její inkubační doba se uvádí mezi 2 a 14 dny. U většiny infikovaných probíhá onemocnění mírně, avšak u některých pacientů může dojít až k rozvoji závažně probíhající pneumonie, syndromu akutní respirační tísně (ARDS), septického šoku a multiorgánového selhání. Mezi nejčastější symptomy infekce patří horečka, dráždivý kašel, bolesti svalů nebo dušnost. Typické laboratorní nálezy zahrnují normální či mírně snížený počet leukocytů, lymfocytopenii, u závažně nemocných se zvyšuje hodnota LDH, D-dimerů, CRP, případně i prokalcitoninu. Mezi nejčastěji popisované radiologické nálezy patří multifokální periferně lokalizované opacity charakteru mléčného skla nebo konsolidace, zesílení sept, crazy paving či cystické změny. Smrtnost infekce je závislá na věku postiženého, jeho komorbiditách a obvykle bývá udávána mezi 1 a 3 %. V terapii se zvažuje podání hydroxychlorochinu, remdesiviru, lopinaviru/ritonaviru či rekonvalescentního séra.

Klíčová slova

     koronaviry, SARS-CoV-2, COVID-19, pneumonie

Úplný text

     Nový koronavirus (SARS-CoV-2) a onemocnění COVID-19 (ve formátu .pdf)

Formát pro citování

  • Trojánek M, Grebenyuk V, Herrmannová K, Nečas T, Gregorová J, Kucbel M, Šín R, Roháčová H, Stejskal F. Nový koronavirus (SARS-CoV-2) a onemocnění COVID-19. Čas Lék čes 2020;159(2):55–66

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 20. 5. 2020