Úvodní stránka

Anafylaxe po očkování proti covidu-19

P. Dlouhý, 11. 1. 2021

      Americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) zveřejnilo 6. 1. 2021 analýzu alergických reakcí včetně anafylaxe po podání prvních 1 893 360 dávek vakcíny Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Hlášeno bylo 4 393 (0,2 %) nežádoucích účinků, z toho 21 případů bylo označeno jako anafylaxe - což je 11,1 případu na milion dávek. Pro srovnání: u chřipky se udává 1,3 případu anafylaxe na milion dávek.

      Z nahlášených 21 případu anafylaktické reakce došlo v 17 případech (81 %) k této reakcí u osob, které měly v anamnéze alergii resp. alergickou reakci (na léky, potraviny či hmyzí štípnutí), z toho u sedmi z nich (33,3 %) měla tato reakce v minulosti charakter anafylaxe (jednou po očkování proti vzteklině, jednou proti chřipce).

      K nástupu příznaků anafylaxe došlo v průměru za 13 minut po aplikaci vakcíny, s intervalem 2-150 minut. U 71 % reakcí to bylo během prvních 15 minut, u 14 % během 16-30 minut a ve 14 % případů po 30 minutách. 86 % reakcí tedy začalo do 30 minut po aplikaci. 19 pacientů dostalo adrenalin, 4 vyžadovali hospitalizaci, z toho 3 pobyt na JIP. 20 postižených se uzdravilo, o jednom nejsou další informace, ale není zpráva, že by po vakcinaci někdo zemřel. Osobám s anafylaxí bylo v průměru 40 let (s rozmezím 27-60 let), v 19 případech šlo o ženy (90 %).

      Dalších 83 nahlášených reakcí (které nebyly vyhodnoceny jako anafylaxe) zahrnovalo svědění, vyrážku, bolest či škrábání v krku, mírné respirační příznaky. V 87 % případů se jednalo o reakce nezávažné. Opět byly v 90 % postiženy ženy, ale ženy byly také častěji očkovány - obdržely 64 % z vakcín, u nichž bylo uvedeno pohlaví příjemce.

      CDC uvádí určitá omezení publikovaných dat: jsou založena na aktivitě hlásících osob, naopak reakce mohou být ve srovnání s hlášením u jiných očkování nadhodnoceny většími obavami příjemců i zdravotníků se sníženým prahem pro diagnózu anafylaxe.

      Anafylaxe je závažná život ohrožující alergická reakce pozorovaná vzácně také po vakcinaci. V případě vakcíny Comirnaty k ní dochází dle výše uvedených prozatímních dat v 11,1 případu na milion aplikací první dávky. CDC doporučuje:

  • zjišťovat před podáním vakcíny údaje o alergické / anafylaktické reakci prodělané v minulosti
  • po vakcinaci ponechat očkované 15-30 minut na místě k observaci
  • v případě počátku příznaků anafylaxe ihned aplikovat adrenalin i.m.; má být připraven v předplněných stříkačkách nebo v autoinjektorech. Adrenalin nemá v tomto případě žádné kontraindikace.

Očkovaní mají být poučeni, že i po opuštění očkovacího místa (tedy po více než 30 minutách) může dojít k reakci. Při diagnóze je nutné vyloučit vazovagální nebo úzkostnou reakci.

Zdroj

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 1. 2021