Úvodní stránka

Reinfekce covidu-19

P. Dlouhý, 18. 1. 2021

      Z analýzy dat v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) provedené pracovníky SZÚ vyplývá, že tzv. reinfekci covid-19 prodělalo v ČR v roce 2020 celkem 56 osob, u dalších 36 případů nyní probíhá validace dat.

      Za reinfekci je považováno opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 90 nebo více dnů. Za období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 bylo do ISIN nahlášeno celkem více než 716 tisíc případů covid-19. Z tohoto počtu bylo zatím identifikováno 56 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19 (tedy 7,8 případu na 100 000). U dalších 36 případů validace nadále probíhá. Kromě tohoto počtu bylo identifikováno ještě 189 případů možných reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově (24,4 na 100 000).

      Pozn.: Celkem tedy bylo v ISIN identifikováno nejvýše 281 osob, které pravděpodobně prodělaly v roce 2020 v ČR opakovanou infekci SARS-CoV-2 (39,2 případu na 100.000). Krátkodobé riziko opakované nákazy lze tedy odhadnout na 1 : 2500.

      V podrobnější analýze za období do konce října 2020 bylo nalezeno celkem 28 případů opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 11 u mužů a 17 u žen. Věkové rozpětí osob bylo 25 až 80 let, medián těchto osob je 46 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 101–231 dní, medián je 201,5 dne. Většina osob s reinfekcí (celkem 25 z 28) měla v obou epizodách mírný průběh, pouze 3 epizody byly střední či těžké. V tomto období bylo dále identifikováno 54 dalších případů možné reinfekce, z nichž však nejméně jedna epizoda byla bezpříznaková.

      „Průkaz reinfekcí u řady osob společně s nejasnostmi ohledně vytvoření, přetrvávání a protektivity imunitní odpovědi podporuje doporučení očkování proti covid-19 i u osob, které v minulosti prokazatelně prodělaly infekci SARS-CoV-2,“ uzavírá problematiku MUDr. Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

Zdroj

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 18. 1. 2021