Úvodní stránka

Nové webcasty Katedry infekčního lékařství IPVZ

M. Trojánek, A. Chrdle, M. Štefan, 9. 5. 2021

      Katedra infekčního lékařství IPVZ ve spolupráci se SIL ČLS JEP pro Vás připravila nové webcasty, které jsou volně přístupné pro pracovníky ve zdravotnictví. Mezi aktuálními webcasty naleznete záznam semináře SIL a SEM ČLS JEP z 4. 5. 2021 "Covid-19 - nový doporučený postup SIL". Ve spolupráci s kolegy z FN Bulovka byl připraven webcast "Akutní a jaterní léze" a jako poděkování za přízeň a podporu naší katedry uveřejňujeme vybrané přednášky z webinářů, které byly pořádány v minulém roce.

     Pro přístup na stránky s jednotlivými webcasty užijte následující odkaz:
https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/infekcni-lekarstvi/webcasty-a-zaznamy-seminaru.

     Heslo pro vstup je "infekce".


Nově uveřejněné webcasty

Covid-19 - nový doporučený postup SIL ČLS JEP

 • Úvod, přivítání, představení spolupráce SIL/SEM a IPVZ (prim. MUDr. Aleš Chrdle, MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.)
 • Covid-19: laboratorní diagnostika, varianty viru, epidemiologie (MUDr. Barbora Macková)
 • Covid-19: doporučené postupy SIL, zásady EBM (MUDr. Marek Štefan, MBA)
 • Terapie covid-19: prokazatelně účinná a kontroverzní (prof. MUDr. Petr Husa, CSc./MUDr. Marek Štefan, MBA)
 • Očkování proti covid-19 (MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.)
 • Monoklonální protilátky a rekonvalescentní plazma (prim. MUDr. Aleš Chrdle)
 • Následná péče po covid-19 (prim. MUDr. Pavel Dlouhý)

Aktuálně o covid-19 pohledem medicíny založené na důkazech

 • Vývoj pandemie a epidemiologické situace v ČR (MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.)
 • Proč je nezbytné i v době pandemie vycházet z principů EBM (MUDr. Jan Strojil, Ph.D.)
 • Terapie covid-19 pohledem EBM (MUDr. Vyacheslav Grebenyuk)
 • Covid-19 v primární péči (MUDr. Ludmila Bezdíčková)

Akutní a chronické jaterní léze

 • Akutní jaterní léze (MUDr. Viktor Aster, Ph.D.)
 • Chronické jaterní léze v infekčním lékařství (MUDr. Jana Moravcová)
 • Vyšetřovací metody v infekční hepatologii (MUDr. Dan Veselý)
 • Jaterní selhání (prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.)
 • Hepatocelulární karcinom (prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.)

Infekce u seniorů a pacientů vyššího věku

 • Infekce u seniorů (MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.)
 • Geriatrický pacient, geriatrické syndromy (doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.)
 • Specifika antimikrobiální farmakoterapie ve stáří (MUDr. Jan Strojil, Ph.D.)
 • Nozokomiální infekce u seniorů v běžné klinické praxi (MUDr. Sylvia Polívková)

Vybrané kapitoly z dětského infekčního lékařství

 • Vrozené nákazy v pediatrické praxi (MUDr. Markéta Geleneky)
 • Akutní infekce dýchacích cest u dětí (MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.)
 • Uzlinový syndrom pohledem infektologa (MUDr. Petr Širůček)

Oportunní infekce u imunodeficientních pacientů

 • Primární imunodeficience (MUDr. Markéta Bloomfield)
 • Pneumocystová pneumonie (Doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.)
 • Infekce vyvolané herpetickými viry u imunodeficientních pacientů (MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.)
 • Infektolog v IKEM (MUDr. Petr Smejkal)
 • Infekce pohledem onkologa (MUDr. Petra Holečková, Ph.D.)
 • Nejčastější infekční komplikace u pacientů po orgánové transplantaci (MUDr. Dana Němcová)
 • Febrilní neutropenie a další infekční komplikace v hemato-onkologii (MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D.)
 • Laboratorní diagnostika a léčba oportunních mykotických infekcí (MUDr. Naděžda Mallátová)
Nové webcasty Katedry infekčního lékařství IPVZ

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 9. 5. 2021