Úvodní stránka

Nové lhůty pro stanovení výjimky z antigenního nebo RT-PCR testování

26. 5. 2021

      S účinností dne 24. 5. 2021 se mění mimořádná opatření týkající se změn lhůt pro uznávání prodělání covidu-19 a lhůt ochrany po očkování takto:

Osoby po prodělaném onemocnění

      U osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného MO MZČR, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní (z původních 90 dnů).

      Tuto skutečnost je nutné doložit lékařskou zprávou.

Očkované osoby

      U osob, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka.

      U osob, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka.

      U osob, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.

      Tuto skutečnost je nutné doložit dokladem o očkování.

Osoby po kontaktu s pozitivně testovanou osobou

      V případě výskytu příznaků onemocnění covid-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

Nové lhůty pro stanovení výjimky z antigenního nebo RT-PCR testování

 

      Plné znění Mimořádného opatření 24. 5. 2021

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 5. 2021