Úvodní stránka

Mezinárodní konference Medicína katastrof: Poučení z pandemie covid-19

J. Skřivánková, 11. 7. 2021

      Vážené dámy, vážení pánové,

      rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci Medicína katastrof, která se uskuteční 14.-16. 9. 2021 v Luhačovicích. Medicína katastrof je prestižní konference, která se pravidelně koná pod záštitou ministerstva zdravotnictví ČR a SR. Cílem této konference je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti medicíny katastrof. Konference umožňuje širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků a odborníků z praxe.

Medicína katastrof

Hlavní témata konference

  • Zkušenosti orgánů na ochranu veřejného zdraví z realizace opatření na eliminaci dopadů pandemie.
  • Činnost nemocnic a záchranné zdravotní služby v čase pandemie.
  • Opatření a úkoly realizované v čase pandemie v zařízeních sociálních služeb a školství.
  • Činnost krizového managementu státu a zdravotnictví v čase pandemie.
  • Praktické ukázky - ochranné prostředky a zařízení využitelné v čase pandemie.
  • Strategie očkování a dosažené výsledky v imunizaci obyvatelstva státu.
  • Aktuální úlohy v přípravě na možné další vlny pandemie.

 

      Bližší informace o konferenci najdete na oficiálních webových stránkách: https://www.egozlin.cz/akademie#medicina-katastrof-2021.

      Pevně věříme, že Vás odborné zaměření naší konference zaujalo a že se v září osobně setkáme v Luhačovicích.

  Za přípravný výbor Jana Skřivánková

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 7. 2021