Úvodní stránka

Flukloxacilin – nové antibiotikum na našem trhu

J. Beneš, 10. 10. 2021

      V poslední době bylo spektrum registrovaných antibiotik v ČR rozšířeno o flukloxacilin, protistafylokokový penicilin podobný oxacilinu.

      O toto doplnění palety využitelných antibiotik se již více než 10 let snažili odborníci sdružení v Poradním orgánu pro antiinfektiva při SÚKLu a v Subkomisi pro antibiotickou politiku při ČLS JEP. Jde o to, že od počátku 90. let, kdy byla ukončena výroba českého oxacilinu, chybí na našem trhu orální protistafylokokový penicilin. K ambulantní léčbě stafylokokových infekcí byl v nouzi používán cefadroxil, klindamycin a další přípravky, které mají širší spektrum působení a jsou primárně určeny pro jiné indikace. Flukloxacilin je nyní zařazen mezi tzv. základní esenciální antibiotika, jejichž trvalou dostupnost by měl garantovat stát (Věstník MZ ČR, 2020, částka 12, str. 39-50).

      V současnosti jsou v ČR registrovány dva nové přípravky obsahující flukloxacilin; každý z těchto přípravků je dodáván jiným výrobcem.

      Flucloxacilina Azevedos, tobolky 500 a 250 mg, pro orální léčbu. Tento přípravek je registrován od června 2020 a distribuován na základě specifického léčebného programu. Doporučené schéma léčby pro dospělé osoby je 500 mg à 6-8 hodin, tobolky mají být vždy podávány nalačno.

      Flucloxacillin Fresenius Kabi 2 g plv., k parenterální aplikaci, registrovaný od června 2021. Toto antibiotikum je dobrou alternativou k běžně používanému oxacilinu, léčba i.v. flukloxacilinem by neměla být spojena s vyššími náklady než podávání oxacilinu. Hlavní předností flukloxacilinu vůči oxacilinu je jeho delší biologický poločas (1 hod vs. 30 minut), což zlepšuje účinnost léčby. Z hlediska PK/PD parametrů je možné považovat za ekvivalentní následující režimy:

Oxacilin i.v.inf. Flukloxacilin i.v.inf.
2 g à 4 hod (12 g/den) 2 g à 6 hod (8 g/den)
3 g à 4 hod (18 g/den)
2 g à 3 hod (18 g/den)
2 g à 4 hod (12 g/den)

      Další podrobnosti o flukloxacilinu budou prezentovány na ATB dnu, který se bude po vynucené koronavirové pauze konat na děkanátu 3. LF UK, Praha 10, v sobotu 20. 11. 2021.

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 10. 10. 2021