Úvodní stránka

Tiskové prohlášení

P. Dlouhý, 9. 12. 2021

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

      Společnost infekčního lékařství ČLS JEP plně podporuje zavedení povinného očkování proti covidu-19 pro vybrané profesní skupiny a pro osoby starší 60 let. Jde o nezbytné opatření, které má omezit dopady pandemie na zdraví a životy obyvatel České republiky.

      Zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách jsou do péče svěřeni nemocní, staří a zranitelní lidé, které je třeba chránit před nákazou očkováním personálu. Vakcinace pracovníků kritické infrastruktury, jako jsou policisté, vojáci a hasiči, je nutná pro zajištění chodu státu i jejich podíl na zvládání epidemie.

      Senioři jsou nejvíce ohroženou skupinou – nejčastěji končí se závažným průběhem covidu-19 v nemocnici, na jednotkách intenzivní péče a umírají. Již 22 měsíců se staráme o pacienty, kteří lapají po dechu, a se životem je pojí pouze hadička s kyslíkem. Nechceme se dívat na zbytečná úmrtí, kterým bylo možné předejít očkováním. Neočkovaní lide ve věku 60-69 let končí s covidem-19 v nemocnici 6,7x častěji a na jednotce intenzivní péče 11,4x častěji než očkovaní.

      Povinné očkování zavedla řada západních zemí, které jsou pro nás po desítky let vzorem demokratického uspořádání a respektování lidských práv. Nesplnění očkovací povinnosti může být postihováno pokutou dle zákona - nepovažujme ji za trest, ale za solidární příspěvek neočkovaných na budoucí náklady při onemocnění covidem-19. Vždyť infuze monoklonálních protilátek stojí 60 000 Kč, jedna hospitalizace s covidem-19 na standardním lůžku přijde na 70 000  Kč, na jednotce intenzivní péče v průměru na 600 000 korun. Vyzýváme seniory k solidaritě také s jejich vnoučaty – děti strávily mnoho měsíců bez možnosti chodit do školy právě proto, aby se ochránily rizikové skupiny seniorů a zabránilo se zahlcení nemocnic, které pak nemohou poskytovat potřebnou péči necovidovým pacientům.

      Očkování neochrání před nákazou navždy a každého, ale velmi účinně brání těžkému průběhu covidu-19. Buďme zodpovědní, nechejme se očkovat!

V Praze 9. listopadu 2021 Společnost infekčního lékařství
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Dokument PDF

Tiskové prohlášení SIL podporující povinné očkování proti covidu-19

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 9. 12. 2021