Úvodní stránka

Informace k použití molnupiraviru

P. Dlouhý, 13. 12. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

      v tomto týdnu dorazí do ČR první dodávka molnupiraviru (Lagevrio, MSD), perorálního antivirotika proti SARS-CoV-2.

      Zasíláme Vám informace potřebné k jeho použití:

 • Stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP ze 7. 12. 2021
 • Organizační opatření VZP č. 21/2021

      Jaké jsou podmínky použití molnupiraviru:

 • indikační kritéria (kritéria vysokého rizika progrese) jsou zcela shodná jako u monoklonálních protilátek
 • lék lze použít od 18 let věku
 • u pacientů s covidem-19 prokázaným PCR nebo antigenním testem
 • do 7 dnů od počátku příznaků
 • pacient není hospitalizován pro covid-19 a nepotřebuje oxygenoterapii pro covid-19
 • absolutní kontraindikací je těhotenství a kojení, u fertilních žen účinná zábrana početí po dobu užívání +4 dny poté
 • užívají se 4 tobolky každých 12 hodin po 5 dnů, u renální či jaterní insuficienci se dávka nemění

      Jaký je praktický postup:

 • indikuje lékař se specializovanou způsobilostí (praktický lékař, ambulantní specialista či lékař v nemocnici) na základě předchozího klinického vyšetření pacienta
 • tento lékař prokazatelně informuje pacienta, že bude léčen neregistrovaným přípravkem
 • vystaví běžnou žádanku 06 (Poukaz na ošetření/vyšetření), na které uvede odůvodnění požadavku (indikační kritérium), orazítkuje ji a podepíše; lékař vystavující žádanku garantuje splnění indikačních kritérií
 • odešle pacienta či jím pověřenou osobu do některé nemocnice s infuzním místem pro podávání monoklonálních protilátek
 • tyto nemocnice určí místo, kde se bude krabička s lékem vydávat – může to být kdekoliv, ideálně v nemocniční lékárně
 • na určeném místě bude lék vydán výměnou za žádanku 06, ideálně po ověření (zaznamenání) totožnosti vyzvedávající osoby
 • nemocnice vykáže zdravotní pojišťovně ambulantní výkon 99954 (18 253,- Kč), který zahrnuje vydání krabičky + cenu léčiva, ke kterému nelze vykázat žádný další zdravotní výkon
 • nemocnice neprovádí žádné vyšetření pacienta, nezabývá se splněním indikace a nezodpovídá za ni.

      Tento postup je dle SÚKL a zdravotních pojišťoven vynucen platnou legislativou.

      Stanovisko Společnosti infekčního lékařství bylo vydáno velmi rychle, abychom umožnili distribuci molnupiraviru.

      V blízké době bychom rádi připravili podrobnější stanovisko mezioborové, které bude rozšířeno o další antivirotikum Paxlovid a odbornou argumentaci.

Odkazy

 1. Stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP ze 7. 12. 2021 (zde [pdf])
 2. Organizační opatření VZP č. 21/2021 (zde [pdf])
 3. EMA zahajuje přezkum léčivého přípravku Paxlovid pro léčbu covid-19. V rubrice Tiskové zprávy k činnosti SÚKL z 19. 11. 2021 na stránce SÚKL. (cit. 13. 12. 2021) Dostupné z: na stránce SÚKLu.
 4. SPC Lagevrio (formát PDF)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 13. 12. 2021, aktualizace 16. 12. 2021