Úvodní stránka

Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 - aktualizace z 4. 1. 2022

4. 1. 2022

Nositelé mezioborového stanoviska

      Mezioborové stanovisko je dokumentem společně vydaným deseti odbornými společnostmi.

 • Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
 • Sdružení praktických lékařů ČR (SPL)
 • Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP
 • Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) ČLS JEP
 • Česká společnost pro orgánové transplantace (SOT) ČLS JEP
 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
 • Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP
 • Česká neurologická společnost (ČNS) ČLS JEP

      Podepsáni jsou předsedové zúčastněných odborných společností:


Zdrojové texty

 • Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 (úplný text [pdf])
 • Organizační opatření VZP ČR č. 7/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (úplný text [pdf])

Nahrazuje

 • Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 - aktualizace z 29. 11. 2021 (zde)

Odkaz

     Formát pro citování:

 • Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 - aktualizace z 4. 1. 2022 Vydáno 4. ledna 2022. (citováno ... . ... . 202..) Dostupné z: https://infektologie.cz/zprava21-79.htm

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 4. 1. 2022