Úvodní stránka

Nařizování karantény a izolace v souvislosti s covidem-19

10. 1. 2022

Metodický pokyn pro KHS a HS hl.m. Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19
s účinností od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022 (pdf)


Stručný obsah
 

Epidemiologicky významný kontakt

      Dokument definuje epidemiologicky významný kontakt, tj. úzký kontakt s osobou s potvrzeným covidem-19 v době jeho možné infekčnosti, tedy 2 dny před

 • objevením se prvních příznaků nebo
 • odběrem testu s pozitivním výsledkem u asymptomatického případu.

     Osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu není generován mezinárodní certifikát.

      Za epidemiologicky významný kontakt se považuje

 • sdílení společné domácnosti
 • přímý fyzický kontakt (bez adekvátní ochrany dýchacích cest)
 • ošetřování nakažené osoby bez použití OOP nebo s případným narušením OOP
 • nechráněný kontakt se sekrety potvrzeného případu
 • kontakt tváří v tvář (např. rozhovor) ve vzálenosti menší než 1,5 m a déle než 5 min. s nechráněnými dýchacími cestami ve vnitřním nebo venkovním prostoru
 • sdílení společného uzavřeného prostoru (např. kanceláře, čekárny, školní třídy) za stejných podmínek jako předchozí
 • sezení max. dvě řady od potvrzeného případu v sektoru letadla, míra rizika se musí posuzovat individuálně, může se týkat i ostatních cestujících.

Izolace

      Nařízení izolace je v minimální délce trvání 5 dnů u osob s pozitivním výsledkem RT-PCR testu nebo u osob vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem RAT testu s následnou konfirmací PCR vyšetřením.

      Ukončení izolace:

 • u asymptomatických osob po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení následného RT-PCR testu;
 • u osob vykazujících klinické příznaky covidu-19 po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, minimálně však 5 dnů od prvního pozitivního testu,
 • osobám s ukončenou izolací je doporučováno (dle dokumentu ale ne "nařízeno") nosit respirátor minimálně třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní.

Karanténa

      Nařízení karantény: Karanténa se nařídí

 • osobě, která byla na základě epidemiologického šetření vyhledána jako osoba v epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem covidu-19, a to v minimální délce trvání 5 dnů ode dne posledního kontaktu s potvrzeným případem covidu-19 nebo
 • v případě osob žijících ve společné domácnosti v minimální délce trvání 5 dnů od data odběru prvního pozitivního vzorku.

      Ukončení karantény:

 • Osobě s nařízenou karanténou se ukončuje karanténa nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény.
 • Osoba, u které byla karanténa ukončena, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno (nikoli "nařízeno") nosit respirátor minimálně třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní a v případě příznaků v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem covidu-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test.

Výjimky z karantény

      Výjimka z karantény platí pro osoby, které nevykazují klinické příznaky covidu-19,

 • mají ukončené základní očkování proti covidu-19 dle SPC a doloží tuto skutečnost certifikátem o provedeném očkování,
 • mají podánu posilující dávku očkování, a doloží tuto skutečnost certifikátem o provedeném očkování,
 • prodělaly laboratorně potvrzený covid-19, uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 10. 1. 2022