Úvodní stránka

Mezioborové stanovisko poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

22. 3. 2022

    Příchod uprchlíků v důsledku války na území Ukrajiny vyvolaly potřebu poskytovat zdravotní péči osobám, které se v důsledku této krize ocitnou na území České republiky. Odborné společnosti se shodly na následujících doporučeních s cílem zajistit kvalitní zdravotní péči všem potřebným.

    Obsahuje poučení pro komunikaci s pacienty, rozsah vyšetření v závislosti podle požadavku na zdravotnické služby a požadovaná vyšetření u jednotlivých skupin. Upřesňuje pravidla testování SARS-CoV-2 u asymptomatických osob.

    Kapitola (VII.) "Odborná východiska" připomíná důležitá epidemiologická data o Ukrajině. Příznivě vyznívá geografická příbuznost a absence exotických nemocí, na druhé straně existují faktory zvyšující riziko šíření infekcí: válečný stav, přesidlování obyvatelstva, narušení hygienických podmínek, problémy se zásobováním vodou a potravinami, nahromadění osob ve stísněných prostorech, chladné počasí, fyzické a psychické vypětí. Důležitými problémy z pohledu problematiky nakažlivých nemocí jsou

  • nízká proočkovanost dětí, nízké počty očkovaných proti covidu-19 a chřipce
  • incidence covidu-19 je stále vysoká, údaje jsou nespolehlivé, testovací kapacity nedostatečné
  • průjmová onemocnění hrozí s problémy se zásobováním, hygienou a sanitací, v Mariupolu se v roce 2011 vyskytla cholera
  • výskyt očkováním preventabilních nemocí v minulých letech: spalniček, záškrtu, poliomyelitidy
  • výskyt vztekliny zvířat, rizika vyplývající pro opuštěná domácí zvířata, dokonce hlášené případy lidské vztekliny v uplynulých letech
  • vysoká séroprevalence hepatitid B a C
  • vysoká prevalence infekce HIV s vysokým podílem přenesených heterosexuálně a aplikací drog, antiretovirovou léčbu dostávalo asi jen 56 %, dalším narušením dostupnosti léčby zhorší průběh, způsobí komplikace a úmrtí
  • vysoký výskyt sexuálně přenosných nemocí (i přes pokles v minulých letech), výskyt i kongenitální syfilidy
  • vysoký výskyt tuberkulózy navíc s vysokým podílem MDR kmenů
  • extrémní výskyt multirezistentních kmenů, hlavně gramnegativních bakterií včetně produkujících karbapenemázy.

    "Stanovisko" obsahuje jako přílohu Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP k očkování s poněkud maximalistickými požadavky včetně povinnosti kompletního očkování dětí, jejichž rodiče nebudou schopné doložit očkovací průkaz. Pro snazší orientaci v očkovacím průkazu je uveden ukrajinský očkovací kalendář v ukrajinštině a angličtině.

    Jako užitečná pomůcka pro odběr anamnézy poslouží trojjazyčný "Zdravotní dotazník" (příloha č. 3).

    Úplný text dokumentu: Mezioborové stanovisko poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny
(pdf z 20. 3. 2022)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 1. 2022