Úvodní stránka

Pracovní skupina Intenzivní péče v infektologii

H. Bartoš, 27. 4. 2022

      Výborem Společnosti infekčního lékařství JEP byl odsouhlasen vznik Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii. Pandemie covidu-19 ukázala důležitost existence kvalitně personálně i materiálně vybavených infekčních JIP a aktuálně schválená koncepce našeho oboru klade právem na tento segment péče důraz. Cílem nově zakládané pracovní skupiny by mělo být vzájemné sdílení zkušeností a tipů z dobré klinické praxe, vzdělávání v oboru a případně i formulace odborných doporučení a cílů rozvoje intenzivní péče v infektologii. Zároveň chceme vytvořit platformu pro spolupráci s dalšími odbornými společnostmi (ČSIM, ČSARIM atd.).

      První setkání pracovní skupiny je plánováno na 10. června 2022 v Praze. Pokud pracujete na infekční JIP, nebo působíte jako stálí konzultanti na jiných JIP ve Vaší nemocnici, a máte zájem o tuto spolupráci, přihlaste se, prosím, na mail hynek.bartos@kzcr.eu do 20. 5. 2022. Předpokládaná frekvence setkávání je 2× ročně.

  MUDr. Hynek Bartoš, Infekční JIP, Ústí nad Labem
MUDr. Pavel Dlouhý, předseda SIL JEP

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 27. 4. 2022