Úvodní stránka

Aktualizovaná verze velkého doporučeného postupu diagnostiky a léčby covidu-19

M. Štefan, P. Dlouhý, 30. 5. 2022

      Autorský kolektiv našich doporučených postupů diagnostiky a léčby covidu-19 poslední týdny intenzivně pracoval na nové verzi. Text byl projednán na poradě primářů infekčních klinik a oddělení ČR a po závěrečných úpravách je vydán. Zásadní změny naleznete zejména v částech věnovaných monoklonálním protilátkám, antivirotikům a imunomodulační léčbě. Byly doplněny důležité recentní publikace a prověřen soulad našich postupů se zahraničními guidelines.

      Formát pro citování:

      Nahrazuje doporučený postup ze září 2021:

      Přehled doporučených postupů a manuálů k problematice covidu-19 z 22. 9. 2021 aktualizovaný 30. 5. 2022:

      Dalším krokem bude zpracování nových verzí praktických manuálů pro ambulantní i nemocniční léčbu, abychom byli připraveni na podzimní vlnu covidu-19.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 30. 5. 2025